Koti Haku

- hakutulokset

Jos et ole tyytyväinen tuloksiin, hae uudelleen

Jokaisen hyvinvointialueen paras tulevaisuudenkuva on mahdollisimman toimintakykyiset asukkaat

- Henkilöstön saatavuus ja rahoitus ovat suurimmat ongelmat, mutta kaikkiin rahoituksen ongelmiin hyvinvointialueen on vaikea itse vaikuttaa. Rahoitusmallin sisällä on nähtävissä insentiivi tuottaa vähemmän...

Päijät-Hämeen Virolainen: Osaoptimoinnista on luovuttava – ”Täytyy pystyä hahmottamaan, minkä hyvän säilytämme”

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa päästään sille asetettuihin tavoitteisiin, ja jotta ihmiset saadaan hoidettua, on osaoptimointia vähennettävä, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen toteaa Hoiva&Terveydelle. Virolaisen...

Selvitys Länsi-Pohjan ulkoistussopimuksen muuttamisen ja purkamisen vaihtoehdoista julkaistaan helmikuun alussa

Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen tehtäväksi annettiin viime vuoden maaliskuussa valmistella aluevaltuuston päätöksentekoa varten selvitys kuntien ja kuntayhtymien tekemien ulkoistussopimusten mahdollisesta mitättömyydestä tai irtisanomisesta. Käytännössä asia...

Uudet alueet: Raskas hallinto ja kahden kerroksen väki

- Hyvinvointialueet ovat perineet turhan raskaan hallintomuodon kuntapuolelta, sanoi Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila Suuressa sote-seminaarissa Kansallismuseossa 25.1.2023. Olisi ollut aika keksiä muuta. Nyt hallinto...

Toimiva työnjako vastaa palvelutarpeeseen – ”Jarrumiehiä ja -naisia tulee aina vastaan”

Tarpeisiin vastataan parhaiten toimivalla työnjaolla, jossa yksityiset palvelut linkittyvät aikaisempaa paremmin julkisiin palveluihin, todettiin Suuren sote-seminaarin paneelissa 25.1.2023, jossa mukana olivat Matias Pälve, Palvelutuotannon...

Puolueet: Valta on nyt hyvinvointialueilla

Kun Suuren sote-seminaarin puoluepaneelissa kysyttiin 25.1.2023, kuka on tyytyväinen sote-uudistukseen, nousivat kädet hallitus-oppositio-rajan mukaan. Tarkemmissa vastauksissa saatiin enemmän mukaan harmaansävyjä, kun moni oli sekä...

Keski-Suomen Kati Kallimo toivoo työrauhaa hyvinvointialueille

- Työrauha. Näin lyhyesti ja yksinkertaisesti vastasi Kati Kallimo, Suurta sote-seminaaria juontaneen Suomen Yrittäjien Henrik Wickströmin kysymykseen siitä, mikä on hänen toiveensa seuraavalle hallituskaudelle. Kallimo, Keski-Suomen...

Resurssien riittävyys mietityttää ministeri Kiurua: ”On turha väitellä sitä, kuka järjestää palvelut, jos rahaa...

Soten rakentamista vaikeuttaa merkittävästi pitkä uudistuspolku, jonka aikana kunnissa jäätiin odottamaan tulevaa uudistusta ja kehitystyö jäi tekemättä riittävän hyvin, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista...

Järjestöille 373,6 miljoonaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

STM on myöntänyt STEA-rahoitusta 373,6 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödylliseen, sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan kuluvalle vuodelle. Yhteensä 286 miljoonaa osoitettiin järjestöjen...

Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnisti yt-neuvottelut

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 25. tammikuuta käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen on käsitelty henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintaelimen kokouksessa 18.1.2023. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään työtehtäviin ja hyvinvointialueen organisointiin...

Lehtileikkeet: Keusoten pienillä terveysasemilla ei pääse lääkäriin

Nurmijärven uutiset: Keusoten pienillä terveysasemilla ei pääse lääkäriin Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusoten pienet terveyskeskukset toimivat suurelta osin ilman päivystyslääkäriä. Kiireellisesti lääkäriä tarvitsevat potilaat ohjataan Jokelan, Kellokosken,...

Asiakas- ja potilaistietojärjestelmähankinta on hyvinvointialueen strateginen ratkaisu

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta, laajentaminen tai kehittäminen on ajankohtainen kaikilla vuodenvaihteessa palveluiden järjestämisvastuun saaneilla hyvinvointialueilla. Kyseessä on erittäin keskeinen tietojärjestelmä, periaatteessa koko palvelutoiminnan ydin...

Varha myönsi hyvinvointialueen sosiaali – ja terveysalan järjestöille avustuksia 2,5 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti kokouksessaan 17.1.2023 sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävistä avustuksista. Hyväksyttyjen avustusten yhteismäärä oli 2 497 717 euroa. - Lähtökohtana...

Sote- ja kunta-alalla tarvitaan nyt tukea jaksamiseen – erityisesti nuoret työntekijät

Huoli työmäärän kasvamisesta yli sietokyvyn sote-alalla on noussut aiemmista mittauksista sekä Mitä kuuluu? -työhyvinvointitutkimuksen että Kunta10-tutkimuksen mukaan. Molemmat tutkimukset osoittavat useilla mittareilla myönteistä kehitystä...

Joka seitsemännellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä ylittyy lakisääteinen asiakasmäärä

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä noin 14 prosentilla on enemmän asiakkaita kuin mitä laissa määritelty enimmäismäärä on. Lain mukaan yksittäisellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. Marraskuussa 2022...

STM: Päihteitä käyttävien äitien palveluihin haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta

Tälle vuodelle on haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien palveluihin. Hakuaika on 23.1.–6.3.2023. Valtionavustus suunnataan palveluille, joiden kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasynnyttäneet sekä...

Viisi valtakunnallista järjestöä saa valtionavustusta ruoka-avun järjestämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 800 000 euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2023 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saa viisi valtakunnallista toimijaa, joilla...

Varsinais-Suomen Varha aluehallitus päätti palvelustrategian painopisteistä – Turunmaan sairaalasta sotekeskus

Varha aluehallituksen kokouksen 24.1. päätökset: Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategian valmistelu etenee nyt laajalla rintamalla. Valmistelun alustavaa aikataulua on täsmennetty ja samalla on tarkasteltu valmistelutyön rajauksia ja tavoitteita....

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus vahvisti vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanot

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 23. tammikuuta nimetä hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsenet varajäsenineen ja vahvistaa vaikuttamistoimielinten ensimmäiseksi toimikaudeksi 1.1.2023-31.5.2025. Alueellisen vanhusneuvoston jäsenet ovat Seija...

Lehtileikkeet: Suurin riita sote-rahoista, sote-uuditus

Suomenmaa: Lisäbudjettineuvottelut menivät umpisolmuun – suurin riita sote-rahoista Neuvottelut hallituksen lisätalousarviosta menivät tiistaina umpisolmuun, kerrottiin hallituslähteistä STT:lle. Illalla näytti siltä, ettei sopua tiistain aikana syntyisi....