Aistihuone kuntoutuksen, elämyksien ja terapian tukena

Aistihuone tuo uusia mahdollisuuksia kuntoutuksen ja terapian tueksi. Aistihuone on käyttäjälle miellyttävä ympäristö, joka sopii kaikenikäisille ja -tasoisille käyttäjille.

Mikä on aistihuone?

Aistihuone on fyysisesti ja kognitiivisesti esteetön tila, jossa aistiärsykkeiden määrä on mahdollista muokata käyttäjän tarpeisiin nähden sopivaksi. Aistihuoneessa voidaan luoda ympäristö, joka on käyttäjälle miellyttävä ja joka luo optimaaliset puitteet kuntoutuksen tai terapian onnistumiselle.

Onnistunut aistitiedon jäsentely on avain parempaan elämään

Saamme arjessa jatkuvasti aistiärsykkeitä erilaisten aistien kautta.  Aistiärsykkeiden onnistunut jäsentäminen on edellytys kaikelle sensomotorisen ja kognitiivisen toiminnan onnistumiselle ja vaikuttaa sitä kautta mahdollisimman itsenäisen elämän onnistumiseen (Williams & Shellenberger).

Tavallisesti aistiärsykkeiden käsittely tapahtuu keskushermostossa automaattisesti, mutta joskus käsittely on häiriintynyt. Mikäli käyttäjä kärsii esimerkiksi aistiyliherkkyydestä, tämä herkkyys saattaa heikentää hänen kykyään säädellä käyttäytymistään ja sitä kautta estää oppimista. Aistihuoneessa aistiärsykkeiden määrä voidaan säätää kullekin käyttäjälle sopivaksi, mikä vapauttaa käyttäjän voimavaroja muiden taitojen harjoittamiseen. Koska esimerkiksi äänenvoimakkuutta, valoja tai värinän voimakkuutta on mahdollista muokata, samaa huonetta voidaan käyttää monelle eri käyttäjälle ja eri käyttötarkoituksiin.

SHX-aistihuone sopii monelle

Varhaislapsuudessa SHX-aistihuonetta voidaan käyttää leikinomaisena terapian tai kuntoutuksen apuna, joka auttaa käyttäjää oppimaan leikin kautta, rohkaisee käyttämään mielikuvitusta, liikkumaan ja kokeilemaan sekä auttaa siirtymään havainnosta toimintaan.

Kehitysvammapuolella aistihuone on hyvä mielekkään tekemisen apuväline, jossa voidaan harjoitella kehon hahmottamista ja ympäristön hallintaa. Autismin kirjon käyttäjien kanssa aistihuone tarjoaa mahdollisuuden rentoutumisen ja rauhoittumisen harjoitteluun, kognitiivisten taitojen opetteluun sekä tilaisuuden aktivoida passiivisia käyttäjiä.

Seniorikäyttäjillä aistihuoneessa voidaan harjoittaa muistia palaamalla perusasioiden pariin. Aistihuone kompensoi toimintakyvyn alenemista tarjoamalla seniorikäyttäjälle elämyksiä, joita hänen ei enää muuten olisi mahdollista kokea. Miellyttävä ympäristö lisää turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta ja kohottaa mielialaa.

Tekstin kirjoittaja on Haltijan tuotemarkkinointipäällikkö, FM, Katriina Rinne.

Edellinen artikkeliValinnanvapaus kirittää julkista parantamaan tuloksia – Yksityisten välillä vaihtelu on suurta
Seuraava artikkeliLehtileikkeet