Arviointineuvosto painottaa valinnanvapauden kustannusten läpivalaisua

    Lainsäädännön arviointineuvosto on julkistanut arvionsa valinnanvapauslain esityksestä. Arvio on melko tylyä luettavaa – monista aiheista kaivataan lisää vaikutusarvioita. Arvioinnin tärkeyttä lisää se, että sote-uudistus on tarkoitus käynnistää koko maassa hyvin lyhyen ajan sisällä, lausunto korostaa.

    Uudistuksen taloudelliset arviot kaipaavat lisäselvitystä. Valinnanvapauden käyttöönotosta syntyy väistämättä kustannuksia ja näitä kustannuksia pitäisi läpivalaista lisää.

    Kapitaatiokorvausmalli oli kuvattu lainsäädännön luonnoksessa varsin suppeasti ja tähän arviointineuvosto kiinnitti huomiota myös omassa kannassaan. Neuvoston mukaan valinnanvapauden vaikutuksen yritystoimintaan, tuottajien välisen kilpailun lisääntymiseen ja yritykselle maksettaviin kannustimiin pitäisi kuvata tarkemmin. Kannustimien ja sanktioiden vaikutuksia asiakkaiden valikointiin sekä yli- ja alihoitoon pitäisi ehdottomasti kuvata myös vielä tarkemmin.

    Valinnanvapauslain vaikutusarvioinneissa on myös keskitytty pääasiassa terveyspalvelujen vaikutusten arviointiin. Neuvosto kaipasi lisää valoa myös sosiaalipuolen vaikutuksiin. Myös maakuntien eritahtisuuteen ja osaamisvalmiuksien erilaisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota. Arviointineuvosto on myös sitä mieltä, että vaiheistus ja asteittainen siirtyminen helpottaisivat uudistusta.

    Arviointineuvosto suosittaa myös, että esitysluonnosta korjataan ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle. Arviointineuvoston kannanotto on luettavissa täällä.