Asiakas hioo timantin

Asiantuntijayrityksessä korkea ammattitaito ja laatu ovat perusedellytyksiä, mutta ne eivät vielä riitä. Voittajaksi hioutuu yritys, jossa asiakas kokee tulleensa aidosti kuunnelluksi ja saaneensa terveyden ja hyvinvoinnin ongelmaansa ratkaisun, joka kohentaa hänen elämänlaatuaan. Kun koko henkilökunta kokee työnsä merkitykselliseksi ja sitoutuu yrityksen arvoihin täydestä sydämestään, asiakas kokee arvostusta ja aitoa yhteistyötä. Näin ensiluokkainen asiakaskokemus hioutuu timantiksi, joka luo pohjan kestävälle asiakassuhteelle.

Tavoitteemme on auttaa ihmisiä itsenäiseen, laadukkaaseen elämään fyysisistä rajoitteista huolimatta, ja olemme terävöittäneet strategiaamme sen edistämiseksi. Asiantuntijoillamme on paras tuntuma apuvälineiden loppukäyttäjien tarpeisiin, ja siksi he ovat keskeisiä toimintamme kehittäjiä. Iloksemme he ovat innokkaasti ottaneet vastaan mahdollisuuden osallistua siihen aktiivisesti, sillä meille on tärkeää, että he tiedostavat, miten suuri merkitys heidän työllään on asiakkaillemme.

Onnistumisen iloa tuo ihmisten paremman arjen mahdollistaminen, joka kannustaa paneutumaan asiakkaan asioihin perusteellisesti.

Alan lisääntynyt kilpailu on meille haaste, joka pitää meidät vireinä. Strateginen tavoitteemme on kasvaa kannattavasti ja investoida työmenetelmiin, uusiin teknologioihin ja organisaatioon asiakkaan paremman elämänlaadun mahdollistamiseksi. Se onnistuu, kun pystymme houkuttelemaan meille alan parhaat asiantuntijat, jotka sitoutuvat arvoihimme ja tavoitteeseemme. Hyvää työilmapiiriä rakennetaan ja vaalitaan huolella, sillä se välittyy kaikessa tekemisessämme sekä apuvälineiden käyttäjien että terveydenhuollon ammattilaisten parissa.

Arvot ohjaavat toimintaa

Kaiken perustana ovat arvomme: luottamus, kunnioitus, vastuu, ratkaisukeskeisyys ja tunnustus saavutuksista. Rekrytoinneissa annamme kehitys- ja uramahdollisuuksia, sekä haemme ulkopuolelta uudenlaista osaamista ja näkemystä. Uusissa rekrytoinneissa painotamme sitä, että hakijan arvomaailma vastaa arvojamme, jotta hän voi motivoitua ja sitoutua toimintaamme, ja että hän haluaa tehdä juuri tätä työtä ja kasvaa ja kehittyä meidän kanssamme.

Yrityskulttuurille tekee hyvää uusien esimiesten rohkeus ja innokkuus. Moni on tuorein silmin tuonut reippaasti esille uusia ideoita ja virkistänyt myös pitkään talossa olleiden ajatuksia. Toisaalta arvostamme myös kokemusta, ja asiakassuhteiden hoitamiseen tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja syvää, luottamuksellista suhdetta.

Pyrimme kaikessa toiminnassanne selkeyteen ja läpinäkyvyyteen. Selvitämme fiiliksen nopealla Pulssi-henkilöstökyselyllä 4-5 kertaa vuodessa. Muutaman kysymyksen pulssikysely toimii paremmin kuin massiivinen ilmapiiritutkimus kerran vuodessa, koska voimme reagoida nopeasti esille tuleviin asioihin. Samalla on myös hyvä mahdollisuus antaa esimiehille palautetta onnistuneesta työstä. Avoimuus luo hyvää ilmapiiriä, ja se tarkoittaa myös ikäviin asioihin puuttumista nopeasti.

Kun yrityksemme toimii usealla paikkakunnalla, ja taustalla on myös kansainvälinen emoyhtiömme, on tärkeää luoda yhteiset toimintatavat, kulttuuri ja arvot, jotka mahdollistavat sekä yrityksen että yksilön menestyksen. Kulttuurin täytyy sopia ja toimia sekä paikallisesti, maanlaajuisesti että kansainvälisesti, ja mahdollistaa kehittyminen vaikka kansainväliselle uralle. Yhteistä kaikille respectalaisille on esimerkiksi se, että haluamme auttaa toinen toisiamme.

Kirjoittaja on Respectan HR Manager Maria Kauranen.


Respecta tarjoaa palveluita ja apuvälineitä, jotka auttavat ihmisiä säilyttämään ja ylläpitämään liikunta- ja toimintakykyä sekä itsenäisyyttä. Respecta on Suomen johtava apuvälinealan toimija, jolla on 14 omaa klinikkaa sekä vastaanotot yli 70 sairaalassa, terveyskeskuksessa ja kuntoutuslaitoksessa ympäri Suomen. Meillä on noin 200 työntekijää ja liikevaihtomme on noin 35 miljoonaa euroa.

Respecta on osa Ottobock HealthCaren globaalia klinikka- ja palveluverkostoa. Ottobock Group työllistää 7 600 työntekijää yli 50 maassa. Saksalaisen perheyhtiön liikevaihto on noin 1,03 miljardia.

Edellinen artikkeliTuleeko sotesta sitku?
Seuraava artikkeliLehtileikkeet