Koti Tekijät Viestit Hoiva&Terveys

Hoiva&Terveys

4652 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Genomikeskuksen perustaminen etenee eduskuntaan 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Genomikeskuksesta ja sen tehtävistä. Genomikeskuksen tehtävänä olisi toimia kansallisena asiantuntijaviranomaisena ihmisen geneettisen tiedon käsittelyä ja terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä koskevissa...

STM: Valtionavustukset siirtyvät hakumenettelyllä hyvinvointialueille 

STM on myöntänyt valtionavustuksia hankkeisiin ja toimintaan kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymille. Valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille tai HUS-yhtymälle sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutosten...

THL: Keski-Pohjanmaalla käytettiin vähiten rahaa sote-palveluihin suhteessa asukkaiden palvelujen tarpeeseen, Kainuussa eniten

Eniten rahaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen kului asukasta kohden vuonna 2020 Kainuussa, kun huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve. Keski-Pohjanmaan tarvevakioidut sote-menot olivat maan pienimmät,...

Hallituksen esitys Kela-korvausten säästöistä lausunnolle 

Kela-korvauksiin eli yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin kohdentuvilla säästöillä on tarkoitus rahoittaa osittain vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus. Osa Kela-korvauksiin käytetyistä varoista ohjattaisiin hyvinvointialueiden rahoitukseen. Säästöt kohdentuisivat...

13.9.2022 Hoiva&Terveys Arena

Tiistaina 13.9. klo 9.00-16.00 Hoiva&Terveys Arena toivottaa tervetulleiksi terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten päättäjät, ammattilaiset, viranomaiset ja poliitikot verkostoitumaan sekä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, liiketoimintamahdollisuuksista ja...

Väitös: Parisuhdeväkivallan uhrit jäävät usein vaille apua päivystyskäynnin jälkeen

Elisa Hackenbergin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin parisuhdeväkivallan aiheuttamista vammoista johtuvia päivystyskäyntejä Helsingin tapaturmapäivystyksissä. Vain pieni osa uhreista ohjattiin päivystyksestä tukipalvelun piiriin. Parisuhdeväkivaltaa ja sen aiheuttamia vammoja on...

Lainsäädännön arviointineuvosto: Genomikeskuksen perustamisen konkreettisia hyötyjä arvioitava paremmin lakiehdotuksessa

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan Genomikeskusta koskevassa lakiehdotuksessa tulisi tuoda selkeämmin esille, mitkä ovat Genomikeskuksen hyödyt ja mitä ongelmia esitys korjaa nykytilasta. Arviointineuvoston mukaan Genomikeskuksen vaikutuksista on...

Hallituksen esitys: Ukrainan pakolaisille annettava apu vapautetaan arvonlisäverosta

Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja ostot muista EU-maista sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädetään arvonlisäverottomiksi. Esityksen tavoitteena...

Sote-ministeriryhmä kokoontuu sunnuntaina tarkastelemaan potilasturvallisuuslakia

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä sai torstaina 7. huhtikuuta kokouksessaan katsauksen potilasturvallisuuslain valmisteluun ja tilannekuvaan työtaistelun osalta. Ministerityöryhmä päätti seurata tilannetta sunnuntai-iltaan asti, jolloin ryhmä...

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä pysyy korkealla tasolla

Koronavirusepidemia ei edelleenkään osoita laantumisen merkkejä Suomessa. Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidettavien potilaiden kokonaismäärä on pysytellyt korkealla tasolla vuodenvaihteesta 2021−2022 asti. Sunnuntaina 3.4.2022 erikoissairaanhoidossa oli yhteensä...

Kunnan ja hyvinvointialueen vuokra-asetus on annettu

Valtioneuvosto on antanut asetuksen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,...

Tutkimus: Sairaanhoitajilla on ristiriitainen kokemus kutsumuksesta

Sairaanhoitajat kokevat vähemmän kutsumusta työhönsä kuin muut sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston tutkimus. Haastateltujen sairaanhoitajien mukaan kutsumuksen kokeminen...

Kelan raportti: Työ- ja opiskelukyky sekä elämänlaatu paranivat Kelan kuntoutuksen aikana

Tuoreesta raportista selviää, että kuntoutusasiakkaiden työ- ja opiskelukyvyssä tapahtui suotuisia muutoksia kuntoutuksen aikana. Myös asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen elämänlaatu kohentui ja masennusoireilu vähentyi. Kelan kuntoutuksen...

Työryhmä selvittää julkisomisteisten yhtiöiden asemaa hyvinvointialueilla

Valtiovarainministeriö on asettanut hanketyöryhmän selvittämään julkisomisteisten yhtiöiden toimintaedellytyksiä hyvinvointialueilla. Selvitystyö tehdään ajalla 25.10.2021–31.5.2022. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää julkisomisteisten yhtiöiden toimintaedellytysten jatkuvuus sote-uudistuksessa ja arvioida, millaisia...

Näin C-hepatiittia hoidetaan perusterveydenhuollossa

Uudet toisen polven suoravaikutteiset viruslääkkeet ovat muuttaneet ratkaisevasti kroonisen C-hepatiitin lääkehoitoa, sillä lääkkeet voidaan ottaa suun kautta ja hoitoaika on lyhentynyt 8-12 viikkoon. Ensisijaisesti...

C-hepatiitin leviämisen pysäyttäminen uuden ajan lääkehoidolla on mahdollista

Suomessa C-hepatiitin tautitaakka on varsin suuri väestömäärään suhteutettuna. Tartunnan saaneita on noin 22 000, ja tuhat uutta tartuntaa tulee vuosittain. Suomi on myös sitoutunut...

C-hepatiitin uusi lääkehoito on tarpeellinen päihdekäyttäjille, jotka ovat jääneet ilman hoitoa        

C-hepatiitin uusi lääkehoito on päihdekäyttäjille ehdottomasti tarpeellinen. Aiemmin heitä ei ole juuri hoidettu, koska heille helposti toteutettavaa hoitoa ei ole ollut. Tartuntojen määrä on...

C-hepatiitin uusi hoitopolku painottaa hoitoa perusterveydenhuollossa

Vuosittain todettujen C-hepatiittivirustartuntojen määrä on määrä on pysynyt samalla tasolla huolimatta siitä, että tartuntoja on yritetty ehkäistä kasvattamalla tietoisuutta viruksesta ja sen aiheuttamasta maksasairaudesta,...

C-hepatiitin hoito on helppoa ja kustannustehokasta uusilla lääkkeillä

Uudet toisen polven suoravaikutteiset viruslääkkeet ovat muuttaneet ratkaisevasti kroonisen C-hepatiitin lääkehoitoa, sillä lääkkeet voidaan ottaa suun kautta ja hoitoaika on lyhentynyt 8-12 viikkoon. Hoidon...

C-hepatiitin voi hoitaa perusterveydenhuollossa – tehostamista ja varojen kohdentamista tarvitaan

Suomessa on arvioitu olevan noin 22 000 C-hepatiitin kantajaa. Heistä toista tuhatta hoidettiin viime vuonna, mutta hoidon tehostamiseksi pitäisi toimia nykyistä aktiivisemmin. Testaus- ja...