tiistai, 22 kesäkuu 2021
Koti Tekijät Viestit Anne Kortela

Anne Kortela

511 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

THL:n Heikki Hiilamo: Vaikuttavuuden arvioinnissa tunnustettava erot sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä

Professori Heikki Hiilamo puhui eilen THL:n Ikääntyneiden kotihoidon palvelujen vaikuttavuuden mittaaminen -seminaarissa sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden arvioinnista ja totesi, että suhtautumisessa siihen on eroja,...

Katri Vataja, Sitra: Sote-palvelujen vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen ja palvelujen tuottama hyöty on kompleksinen kokonaisuus, jonka vaikuttavuuden arviointi ei onnistu yksinkertaisella mittauksella. – Ensin kannattaa miettiä, mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan....

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelun ja tilannekuvan säädösuudistuksen toimeenpano käyntiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon kykyä vastata erilaisiin yhteiskunnan häiriö- ja uhkatilanteisiin parannetaan yhdenmukaistamalla toimijoiden valmiussuunnittelua ja tilannekuvan muodostamista. Valmiussuunnittelua koskevat terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset tulivat...

STM: Kansallisen lapsistrategian pilotti osallistaa lapset ja nuoret lainvalmisteluun

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanossa toteutetaan pilotti, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelulain valmistelussa. Pilotissa on tarkoitus luoda malli lasten ja nuorten kuulemiseksi lainsäädäntötyön yhteydessä. Mallin...

STM myönsi poikkeusluvan OYS 2030 -ohjelman toiselle vaiheelle

Toisessa vaiheessa rakennettava C-rakennus täydentää uuden yliopistosairaalan kokonaisuuden Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan OYS 2030 -uudistamisohjelman toisen vaiheen rakentamiselle. Toisessa vaiheessa uuteen...

PPSHP:n infrapalvelujohtajaksi Ollipekka Huotari

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus valitsi kokouksessaan uudeksi infrapalvelujohtajaksi Ollipekka Huotarin. Huotari on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ja hän työskentelee tällä hetkellä koulutuskuntayhtymä OSAOn kiinteistöjohtajana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus...

Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus ja terveys -osaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt lääketieteen tohtori Taneli Puumalaisen sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus ja terveys -osaston määräaikaiseksi osastopäälliköksi. Puumalainen aloittaa tehtävässään 22.4.2021, ja jatkaa siinä 31.5.2022...

Kansallinen senioriliitto ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi valittu Maarit Kuikka

Senioriliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu YTM Maarit Kuikka, joka aloittaa tehtävässä 1.8.2021 Maarit Kuikka siirtyy senioriliittoon Suomen Lions-Liitto ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä, jossa hän on...

Lehtileikkeet

Siun sote: Tiimimallista, hoitoketjuista ja Siun soten johtamisjärjestelmästä Julkisessa keskustelussa näkyy tällä hetkellä paljon virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa Siun soten johtamisjärjestelmästä sekä siitä, miten substanssiosaaminen...

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto: THL voisi kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa ketterää tapaa vaikuttavuuden arviointiin

Vaikuttavuus on noussut sosiaali- ja terveydenhuollon kuumaksi aiheeksi, jota THL:n tutkimuspäällikkö Juha Koivisto on jäsentänyt blogissaan.  – Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät, nykyään kunnat...

Tutkimus: Suurin osa ikääntyneistä käyttää mielellään sähköisiä sote-palveluja

Ikääntyneiden suomalaisten valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttämiseen vaihtelevat merkittävästi. Kyselytutkimuksen mukaan suurimmalla osalla 65–74-vuotiaista on hyvät tietotekniset taidot, tarvittavat laitteet ja halu...

EVA: Suomalaiset eivät koe eriarvoisuutta yhtä suurena ongelmana kuin aiemmin

Suomalaisista 65 prosenttia arvioi tasa-arvon toteutuvan hyvin, kun tarkastellaan väestöryhmien hyvinvointieroja, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 28 prosenttia. Parhaiten tasa-arvon koetaan...

STM pyytää lausuntoja rokotusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (ns. rokotusasetus). Lausuntoaika päättyy 13.4.2021. Täsmennys rokotusjärjestykseen ja muutokset rokotusten antamisoikeuteen Esityksen mukaan riskiryhmien,...

STM valmistelee kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamistoimia syksylle 2021

Suomeen suunnitellaan kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista, jonka tavoitteena on alan toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistaminen sekä varhaisen vaiheen lääkekehityksen rahoituksen mahdollistaminen. Suomessa tehdään korkeatasoista terveysalan perustutkimusta...

Eksoten työntekijät vaativat korvauksia työaikamuodon muutoksen takia

Noin 260 Eksoten työntekijää on nostanut Eksotea vastaan kaksi kannetta. Kanteissa on kyse siitä, että työntekijät vaativat korvauksia vuonna 2016 tapahtuneen työaikamuodon muutoksen takia,...

Lehtileikkeet

YLE: Hoitajapula pahenee - Keski-Suomessa vanhusten hoivakoti sulkemassa hoitajapulan takia Pohjoisessa Keski-Suomessa Pihtiputaalla toimiva vanhusten hoivakoti Kotikylä Kaski on sulkemassa hoitajapulan takia ovensa kokonaan. Yksityinen...

Tulevien hyvinvointialueiden johtamisessa korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot

Itä-Suomen yliopiston projektitutkija Anneli Hujala sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta on tutkinut sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamista sote-integraation näkökulmasta ja näkee että tulevien hyvinvointialueiden johtamista tulisi...

Lääkäriliitto: Kunnallisen perusterveydenhuollon heikko tilanne on suomalaisen terveydenhuollon kipein ongelma – hallituksen löydettävä ratkaisuja...

Hallitusohjelma linjaa hoitotakuun viikon mittaiseksi, mutta rahan puutteen vuoksi jonot ovat pysyneet viime vuodet selvästi pidempinä. Yli kolmannes väestöstä turvautuu yksityislääkärin palveluihin pelkästään hoitoon...

Åbo Akademin uusi gerontologian professori haluaa kansalliset kriteerit kotihoitoon

Åbo Akademin uuteen gerontologisen hoidon professorin tehtävään on 1.3.2021 nimitetty terveystieteiden tohtori dosentti Heli Vaartio-Rajalin. Tavoitteena on edistää suomenruotsalaisten ikäihmisten hoidon laatua ja kehitystä....

Neuro-Innovaatiot-tohtoriohjelmalle 1,5 miljoonan euron EU-rahoitus

Itä-Suomen yliopisto on saanut EU-rahoituksen 14 tohtoriopiskelijan rekrytointiin uuteen neljän vuoden pituiseen monitieteiseen Neuro-Innovaatiot -tohtoriohjelmaan, joka toteutetaan Kuopion kampuksella yliopiston terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden...