sunnuntai, 26 syyskuu 2021
Koti Tekijät Viestit Anne Kortela

Anne Kortela

574 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Tutkimus: Virhekäsitys aivoista selittää suhtautumista mielenterveyteen

Suomalais-amerikkalainen ryhmä on selvittänyt, miten maallikkojen ja mielenterveysalan ammattilaisten käsitykset aivoista vinoutuvat. Tutkijoiden löytämä aivoja koskeva ajatusvinouma on yleinen ja voi vaikuttaa siihen, miten...

STM:n asetusluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksista sekä potilasasiakirja-asetuksen muutoksista lausuntokierrokselle – infotilaisuus ensi...

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksia asiakastietoihin. Lisäksi samanaikaisesti pyydetään lausuntoja potilasasiakirja-asetuksen muutoksista. Lausuntokierros päättyy 27.10.2021. Lausunnot...

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee tänään talousarviota ja terveysasemien hoitajavuokrauksen hankinnan periaatteita

Lautakunnan kokous on tiistaina 21. syyskuuta klo 16.15. alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveystoimialan viisi keskeistä ensi vuoden painopistettä ovat: 1)...

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hallitus valmistelee lähes 10 miljoonan säästöohjelmaa

VSSHP:n hallitus päätti kokouksessaan 20.9. käynnistää 9,7 milj. euron talouden tasapainotustoimien valmistelun. Nopeasti vaikuttavat pysyvät sopeutustoimet nähtiin välttämättömäksi, jottei uhkana olevaa rakenteellista alijäämäkierrettä pääse...

Pirkanmaan sairaahoitopiirin tyhjiin sairaalatiloihin tehty tietosuojatarkastukset

Elokuun alussa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti tyhjillään olevan Ylisen kuntoutuskeskuksen lukituista tiloista löytyneistä papereista, jotka sisälsivät tietosuojan piiriin kuuluvia henkilötietoja. Tapauksen johdosta tehtiin tietosuojatarkastukset sairaanhoitopiirin...

Tehy: Vuoden ensihoitaja on Anu Venesoja – tekee väitöskirjaa ensihoidon potilasturvallisuuskulttuurista

Vuoden ensihoitajaksi on valittu imatralainen Anu Vensoja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) ensihoitajana työskentelevä Venesoja tekee väitöskirjaa ensihoidon potilasturvallisuuskulttuurista. Hän tutkii potilasturvallisuuskulttuuria jokaisella tasolla...

Ikäkuulo – huonosti tunnistettu riskitekijä muistisairauksille

Muistiviikon yhteydessä Kuuloliitto haluaa korostaa kuulonkuntoutuksen tärkeyttä ikääntyneen muistin ja tiedonkäsittelyn tukemisessa ja ylläpitämisessä. Hoitamaton kuulovamma haittaa vuorovaikutustilanteita, mikä voi edesauttaa muistiongelmien syntyä. Ikäihmisten...

Julia Jäkel psykologian professoriksi Oulun yliopistoon

Oulun yliopistossa tänä syksynä alkaneen psykologian tutkinto-ohjelman professorina on aloittanut PhD Julia Jäkel. Jäkel on tunnettu kliininen psykologi ja kehityspsykologi, joka keskittyy tutkimuksessaan ympäristön...

Lehtileikkeet: Helsinki ratkoo lääkäripulaa, Nuorten mielipiteitä kartoitettiin lapsistrategian lainsäädäntöä varten

HS: Helsinki palkkasi konsultin ratkomaan lääkäripulaa Helsinki yrittää ratkoa pitkäaikaista lääkäripulaa sekä erillisellä, ulkoa ostettavalla rekrytointipalvelulla että sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöhallintoon nimetyllä työntekijällä, joka työskentelee...

Sairaanhoitajaliitto vaatii valtiojohdolta ratkaisua sairaanhoitajapulaan – kansallinen strategia puuttuu

Sairaanhoitajaliitto on jo vuosien ajan nostanut esille huoltaan sairaanhoitajien arvostuksesta ja palkkauksesta. Sairaanhoitajien palkkaus ei millään mittapuulla vastaa työn vaativuutta. – Yhteiskuntamme ehkä kaikkein kriittisin...

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: Sote-alan työvoimapulan ratkaisu edellyttää päätöksiä budjettiriihestä

KT vetoaa tänään tiedotteessaan hallitukseen toimenpideohjelman käynnistämiseksi sote-alan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työvoimapulan ratkaisuksi. ”Lisääntyvä pula laillistetuista sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöistä syvenee. Kelpoisuusehtoja ja henkilöstömitoituksia kiristetään...

Tampereen kaupunki osallistuu kokeiluun ja rekrytoi kolmisenkymmentä hoiva-avustajaa Filippiineiltä

Tampereen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8. osallistua työperäisen maahanmuuton pilotointiin Healthcare Staffing Solutions Oy:n kanssa. Pilotissa rekrytoidaan reilut 30 hoiva-avustajaa Filippiineiltä Tampereelle. Työperäisen maahanmuuton pilotissa palkataan...

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on nimetty

Espoon kaupunginhallitus nimesi väliaikaisen valmistelutoimielimen 23.8.2021. Länsi-Uudenmaan kaupungin- ja kunnanhallitukset ovat hyväksyneet väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoon liittyvät periaatteet. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja...

Tehy: Katastrofaalinen hoitajapula ei ole vain ay-edunvalvonta-asia

  Tehyn johtaja Sari Viinikainen toteaa Hoiva&Terveydelle, että hoitajien rekrytointiongelmat näkyneet jo pitkään. – Esimerkiksi jo vuonna 2019 TEMin tilastojen mukaan lähes 25 000 työntekijää jäi...

SuPerin Paavola: Valtion on osallistuttava rahallisesti hoitajapulan ratkaisemiseen

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen turvaaminen on kuntien lisäksi valtion vastuulla, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Hoitajapula heikentää palvelujen saatavuutta ja hoitajien jaksamista sekä koronakriisistä selviämistä,...

Minna Arve nimitettiin Turun pormestariksi

Turun uusi kaupunginvaltuusto valitsi 23.8.2021 kokouksessaan Turulle pormestarin ja kolme apulaispormestaria ja hyväksyi Turun pormestariohjelman. Kaupunginvaltuusto valitsi Turun pormestariksi Minna Arveen (kok). Tilaisuus on...

Laajojen koululääkärintarkastusten resurssit tulisi kohdentaa apua tarvitseviin lapsiin

Koululääkäreiden arvion mukaan vain 40 prosenttia hyötyy koululääkärin kahdelle ikäluokalle tekemistä lakisääteisistä terveystarkastuksista. Ennakkokyselyn avulla voitaisiin ohjata lääkärille juuri ne oppilaat, jotka lääkäriä tarvitsevat. Suomessa...

Sosiaaliturvan digitalisaation uudistusta valmistelllaan – edessä haasteita

Sosiaaliturvauudistuksen yhteyteen perustettiin keväällä 2021 digitalisaation mahdollisuuksia kartoittava asiantuntijaryhmä. Ryhmän puheenjohtaja, tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho nostaa blogissaan esille tulevaisuuden haasteita. Ryhmässä käydyn keskustelun perusteella sosiaaliturvan...

Heidi Harju-Luukkainen uuden ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäseneksi

Folkhälsanin tutkimuskeskus on perustanut oman eettisen toimikunnan arvioimaan ihmistieteisiin kuuluvaa tutkimustaan. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen varajohtaja ja kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen on valittu toimikunnan jäseneksi. Folkhälsanin...

Lehtileikkeet: Hoitajia houkutellaan määräaikaisiin työsuhteisiin isommalla palkalla, Turun perusterveydenhuollosta kantelu

IL: Yritys houkuttelee lähihoitajia 3 700–4 000 euron palkalla Deal Henkilöstöratkaisut etsii asiakkaalleen lähihoitajia Etelä-Helsinkiin. Palkkaukseksi ilmoitetaan 20 euroa tunnissa. Lisäksi tulevat lomakorvaus ja TES-lisät. Peruspalkka ilman...