Koti Tekijät Viestit Anne Kortela

Anne Kortela

633 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Varha myönsi hyvinvointialueen sosiaali – ja terveysalan järjestöille avustuksia 2,5 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti kokouksessaan 17.1.2023 sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävistä avustuksista. Hyväksyttyjen avustusten yhteismäärä oli 2 497 717 euroa. - Lähtökohtana...

Sote- ja kunta-alalla tarvitaan nyt tukea jaksamiseen – erityisesti nuoret työntekijät

Huoli työmäärän kasvamisesta yli sietokyvyn sote-alalla on noussut aiemmista mittauksista sekä Mitä kuuluu? -työhyvinvointitutkimuksen että Kunta10-tutkimuksen mukaan. Molemmat tutkimukset osoittavat useilla mittareilla myönteistä kehitystä...

Joka seitsemännellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä ylittyy lakisääteinen asiakasmäärä

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä noin 14 prosentilla on enemmän asiakkaita kuin mitä laissa määritelty enimmäismäärä on. Lain mukaan yksittäisellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. Marraskuussa 2022...

STM: Päihteitä käyttävien äitien palveluihin haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta

Tälle vuodelle on haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien palveluihin. Hakuaika on 23.1.–6.3.2023. Valtionavustus suunnataan palveluille, joiden kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasynnyttäneet sekä...

Viisi valtakunnallista järjestöä saa valtionavustusta ruoka-avun järjestämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 800 000 euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2023 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saa viisi valtakunnallista toimijaa, joilla...

Varsinais-Suomen Varha aluehallitus päätti palvelustrategian painopisteistä – Turunmaan sairaalasta sotekeskus

Varha aluehallituksen kokouksen 24.1. päätökset: Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategian valmistelu etenee nyt laajalla rintamalla. Valmistelun alustavaa aikataulua on täsmennetty ja samalla on tarkasteltu valmistelutyön rajauksia ja tavoitteita....

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus vahvisti vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanot

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 23. tammikuuta nimetä hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsenet varajäsenineen ja vahvistaa vaikuttamistoimielinten ensimmäiseksi toimikaudeksi 1.1.2023-31.5.2025. Alueellisen vanhusneuvoston jäsenet ovat Seija...

Lehtileikkeet: Suurin riita sote-rahoista, sote-uuditus

Suomenmaa: Lisäbudjettineuvottelut menivät umpisolmuun – suurin riita sote-rahoista Neuvottelut hallituksen lisätalousarviosta menivät tiistaina umpisolmuun, kerrottiin hallituslähteistä STT:lle. Illalla näytti siltä, ettei sopua tiistain aikana syntyisi....

Mielenterveysstrategian väliraportti kertoo työn edistymisestä ja työn jatkuu seuraavalle hallituskaudella

THL:n Mielenterveys muutoksessa -tapahtumassa esiteltiin 18.1. tilannekatsaus kansalliseen mielenterveysstrategiaan 2020–2030. Strategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus. Strategian väliraportissa kuvataan suomalaisten mielenterveyden ja...

Väitöstutkimus: Laadukas kotihoito ja toimiva suhde terveyskeskukseen lisäisivät ikääntyneiden hyvinvointia ja säästöjä yhteiskunnalle –...

Laadukas kotihoito ja toimiva suhde terveyskeskukseen ehkäisevät kalliimpiin ja raskaampiin palveluihin siirtymistä, korostaa väitöskirjatutkija Olli Halminen. Suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa johdetaan monin paikoin hajanaisesti pala...

Sosiaali- ja hoiva-alalla eniten tarjolla työpaikkoja – kasvu peräti 157 prosenttia

Avointen työpaikkailmoitusten määrä nousi vuonna 2022 lähes 20 prosenttia edellisvuodesta, selviää työnhakupalvelu Duunitorin tilastoista. Eniten kasvua nähtiin työvoimapula-aloilla. Työnhakupalvelu Duunitorilla julkaistiin vuoden 2022 aikana yhteensä...

HUS: Koronan vaikutus elinluovutus- ja -siirtotoimintaan oli merkittävä vuonna 2022 – Munuais- ja maksaliitto...

Elinsiirtoja tehtiin vuonna 2022 yhteensä 371. Luku on pienempi aikaisempiin vuosiin verrattuna ja syynä on osittain ollut positiivisten koronatestien aiheuttamat luovuttajien hylkäämiset. Kaikki Suomen elinsiirrot...

Apotin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelemisestä: asiakastietojen käytön saumattomuuteen Uudenmaan alueella kiinnitettävä erityistä...

Oy Apotti Ab pitää ehdotetun säädöksen tavoitetta koota yhteen tällä hetkellä moneen lakiin hajaantunut asiakastietojen käsittely kannatettavana ja tarpeellisena. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen saumattomaan...

Translain uudistuksen käsittely keskeytyi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saanutkaan valmiiksi mietintöä translain uudistamisesta. Kokoomus on vaatinut korjauksia, jotka estäisivät esimerkiksi armeijan välttelyn lain avulla. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta...

Helsingin Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi toimintasuunnitelman 2023

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan 17.1.2023 uuden toimialan vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit. Lautakunta kehotti sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialaa kohdistamaan...

Ifin kyselytutkimus: Suomalaisten luottamus julkiseen terveydenhoitoon laskenut selvästi – suurin huoli henkilöstön riittävyys

Ifin loppuvuonna 2022 teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että valtaosa suomalaisista (83 %) on joko erittäin tai melko huolestunut terveydenhoidon henkilöstön määrän riittävyydestä tulevaisuudessa. Erittäin huolestuneiden...

Lehtileikkeet: Hyvinkään sairaanhoitoalueen entinen johtaja näkee ongelmia nykyisessä johtamismallissa, MIELI ry:n Kriisipuhelimeen soitettiin lähes...

Nurmijärven sanomat: Hyvinkään sairaanhoitoalueen entinen johtaja näkee, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto uhkaavat ajautua yhä kauemmaksi toisistaan. Hyvinkään sairaanhoitoalueen pitkäaikainen johtaja Asko Saari jäi eläkkeelle neljä...

HUS-yhtymän hallituksen budjetin ja sopeuttamisohjelman valmistelu haastavaa – jäi kesken nelituntisessa kokouksessa – ylimääräinen...

HUS-yhtymän hallitus kokoontui maanantaina 26.9.2022. Vuoden 2022 puolella HUS-yhtymän hallituksen ainoa tehtävä on HUSin vuoden 2023 talousarvion valmistelu. Kokouksessa hallitukselle esiteltiin valmistelun tilanne. HUS-yhtymäkokous on...

Juha Kinnunen valittiin Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtoon – palvelutuotantojohtajan virka hakuun

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virkaan on Pirkanmaan aluehallituksessa yksimielisesti valittu toimitusjohtaja, terveydenhuollon tohtori Juha Kinnunen. Hyvinvointialueen sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajaksi valitulla toimitusjohtaja Juha Kinnusella on yliopistouran lisäksi kokemusta muun...

Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystä koskeva hallituksen esitys lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla mahdollistettaisiin useamman kuin yhden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpito Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon...