sunnuntai, 26 maaliskuun 2023
Koti Tekijät Viestit Jonna Waddington

Jonna Waddington

3513 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Laboren Maliranta: Sote-järjestelmissä jouduttu vastaavanlaiseen tilanteeseen kuin rautatieverkoston kanssa – takapakkia on vaikea ottaa

Sosiaali- ja terveyssektorilla on digitalisaatiohaaste, joka liittyy hajanaisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, sanoo Laboren johtaja, taloustieteilijä Mika Maliranta Hoiva&Terveydelle. Maliranta oli tiistaina STM:n järjestämässä Sote-sektorin...

Valtioneuvosto hyväksyi hyvinvointialueiden, HUS:n ja Helsingin 350 miljoonan valtionavustuksen – näin rahat jakaantuvat

Valtioneuvosto on hyväksynyt 23. maaliskuuta valtioneuvoston asetuksen, joka koskee hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS:n 350 miljoonan euron valtionavustusta. Avustukset maksetaan alueille maaliskuun ja huhtikuun...

Christa Lahto jättänyt eronpyynnön Satakunnan aluehallituksesta

Perussuomalaista Liike Nytiin siirtynyt Christa Lahto on jättänyt virallisen eronpyynnön 23. maaliskuuta Satakunnan hyvinvointialueen aluehallituksesta. Satakunnan Kansan mukaan Lahto on ilmoittanut, että perusteena on osan...

Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnos julkaistu

Tuoreessa julkaisussa annetaan yleiskuvan niistä toimenpiteistä, joita ministeriöt niin erikseen kuin yhdessä suunnittelevat mielenterveyden edistämiseksi vuosina 2023–2027. Toimenpiteisiin on kirjattu muun muassa, että tunnistetaan mielenterveysosaamisen...

Kymen Sanomat: Annikki Niiranen hakee valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajavalinnasta

Kymen Sanomien mukaan Kymsoten entinen toimitusjohtaja Annikki Niiranen on hakenut valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus koskee Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajahakua. Tehtävään valittiin viime vuoden kesäkuussa Harri Hagman,...

Avi epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla – siirretty aikuisten osastolle

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston saamien tietojen perusteella on syytä epäillä potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla. Aluehallintovirasto teki 21. maaliskuuta ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolle....

Parik-säätiön vt.toimitusjohtaja siirtyi DVV:hen, uusi toimitusjohtaja valittu

Pa­rik-sää­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on tällä viikolla aloit­ta­nut Timo Pesu. Pesu on työs­ken­nel­lyt sote-alal­la jo 30 vuot­ta eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä muun mu­as­sa työl­lis­tä­mi­sen ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­ses­sä. Pa­rik-sää­ti­ön vt....

Lehtileikkeet: Joka neljäs suomalainen haluaa kieltää rahapeliriippuvaisilta sote-palvelut

Vantaan Sanomat: Joka neljäs suomalainen haluaa kieltää rahapeliriippuvaisilta sote-palvelut Suomalaiset suhtautuvat ankarasti rahapeliriippuvaisiin: uusimman tutkimuksen mukaan joka neljäs vastaaja haluaa evätä osan sosiaali- ja terveydenhuollon...

Varhan aluehallitus vahvisti ikääntyneiden palveluasumisen dynaamisen hankintajärjestelmän hinnan

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus päätti vahvistaa vanhusten tehostetun palveluasumisen dynaamisen hankintajärjestelmän hinnan 1.4.2023 alkaen. Turun kaupunki on yhdessä 16 muun Varsinais-Suomen kunnan kanssa käynnistänyt niin...

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tavoittelee edelläkävijyyttä sote-tutkimustyössä – tutkimusjohtajaksi on nimitetty Silja Kosola

Tutkimusjohtajan virkaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle on nimitetty yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola. Hän aloittaa tehtävässä toukokuun alussa. Kosola on pohjoismaiden ensimmäinen nuorisolääketieteen dosentti. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue...

Keski-Suomen hyvinvointialueen muutosneuvottelut koskevat noin 1000 työntekijän palvelussuhdetta

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan tiistaina 21. maaliskuuta muutosneuvotteluiden toimenpiteistä. Aluehallitus valtuutti HR-johtajan ja hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen, käynnistämään neuvottelut sekä edustamaan työnantajaa neuvotteluissa. Muutosneuvotteluista tehdyn...

Lehdet: KAMK:n Sambiassa kouluttamat sairaanhoitajat asettuvatkin Kainuun sijaan Satakuntaan

Viime syksynä Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tiedotti alkavansa kouluttaa sambialaisia sairaanhoitajia Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen. Tavoitteena oli saada jopa 120 sotealan ammattilaista Kainuuseen. Hanke on TEM:n...

Tartuntatautilain muutoksesta pyydetään lausuntoja

STM pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta. Lausuntoja odotetaan 11. huhtikuuta klo 16:00 mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Tartuntatautilakia on tarkoitus muuttaa siten, että...

Pharmaca Health Intelligence on ostanut sairaalalääkkeiden hinnoittelusopimusten hallintaan keskittyneen Tamro LINK -palvelun

Pharmaca Health Intelligence Oy, entinen Lääketietokeskus, on ostanut Tamro Oyj:n sairaalalääkkeiden hinnoittelusopimusten hallintaan keskittyneen Tamro LINK -palvelun. Kaupan myötä Tamro LINK -palvelun nimi muuttuu...

Lehtileikkeet: Sähkökatko pysäytti potilas­tieto­järjestelmän toiminnan Turussa

Varha tiedottaa: Sähkökatko pysäytti potilas­tieto­järjestelmän toiminnan Turussa Sähkökatkoksesta johtuva häiriö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) palvelinkeskuksessa on aiheuttanut ongelmia useissa potilasjärjestelmissä ympäri Varsinais-Suomea. Ongelma on korjattu, mutta...

Suomeen halutaan digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkosto

Suomeen valmistellaan digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkostoa. Tavoitteena kerrotaan olevan suomalaisten digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden kansainvälisen potentiaalin lunastaminen sekä alan kansainvälisen toiminnan edistäminen. Asiaa...

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue perustaa digisotekeskuksen – toiminta omana tuotantona

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue perustaa digisotekeskuksen. Digisotekeskuksen toiminnoilla halutaan nopeuttaa hoitoon pääsyä, sekä sujuvoittaa hoito- ja palveluprosesseja digitaalisia välineitä hyödyntäen. Hanke rahoitetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmasta saadulla...

Länsi-Uusimaa ottaa yritykset ja kolmannen sektorin mukaan tuottamaan kotihoidon palveluja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt, että kotihoito tuotetaan jatkossa monituottajamallilla. Kotihoidon hankinnan strategisissa linjauksissa korostetaan asiakkaan valinnanmahdollisuuksia tuloista ja varallisuudesta riippumatta. Monituottajamalli mahdollistaa kriteerit täyttävien kotihoidon...

Kaksi kuntaa tehnyt oikaisuvaatimuksen valtionosuuspäätöksestä – joissain kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstiedoissa ollut virheitä

VM selvittää, miten lainsäädännön mukaan kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstiedoissa havaittujen virheiden välillisten vaikutusten osalta olisi meneteltävä. Muutaman kunnan vuoden 2021 palveluluokkakohtaisissa tilinpäätöstiedoissa on todettu olevan...

Terveydenhoidon henkilöstöstä joka kolmas arvioi alkoholin liialliseen käyttöön liittyvien vastaanottokäyntien lisääntyneen

Terveydenhuollon henkilöstöstä joka kolmas arvioi, että alkoholin liialliseen käyttöön liittyvät vastaanottokäynnit ovat lisääntyneet ja ne kuormittavat merkittävästi työntekijöitä. Asia käy ilmi Innolinkin toteuttamasta ja...