Koti Tekijät Viestit Jonna Waddington

Jonna Waddington

3217 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Hyvinvointialueilla on huoli rahojen riittävyydestä – VM muistuttaa uudistumisen tarpeesta

Hyvinvointialueilla on suuri huoli rahojen riittävyydestä ensi vuodelle. Käytännössä kaikilla hyvinvointialueilla toiminta alkaa tammikuussa 2023 alijäämäisenä, vaikka talousarvioissa on runsaasti epävarmuutta. Talousarvioihin liittyy tietyillä...

KT: Kunnille tai hyvinvointialueille ei lisätehtäviä ensi vaalikaudella

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat on julkaissut hallitusohjelmansa, jossa vaaditaan, ettei tuleville hyvinvointialueille anneta lisätehtäviä ensi vaalikaudella. Kuntien hoidettavia tehtäviä on viime vuosina lisätty tai säädelty esimerkiksi...

Päijät-Hämeessä heräsi huoli ikääntyneiden palveluista – välttämätöntä löytää uusia ratkaisuja

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuutetut kokoontuivat viime viikolla keskustelemaan ensi vuoden talousarviosta ja palvelustrategiasta. Keskustelu kääntyi ikääntyneiden palveluihin ja välttämättömyyteen löytää uusia ratkaisuja. Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa...

Jyty on lähettänyt KT:lle valvontapyynnön Helsingin palkanmaksuongelmista

Ammattiliitto Jyty on lähettänyt Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle valvontapyynnön Helsingin kaupungin pitkään jatkuneista palkanmaksuongelmista. Jytyn jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ,...

Pohjois-Karjalan terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan hakuun esitetään jatkoa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan sekä henkilöstöjohtajan virkojen hakuaika päättyi 27. marraskuuta. Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan virkaan saapui määräajassa kaksi hakemusta ja hakuun...

Lehtileikkeet: Varha lähtee takamatkalta sote-esteisiin

Aamuset: Varha lähtee takamatkalta sote-esteisiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) ensi vuoden talousarvio on 99 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se johtuu siitä, että pohjana olevat kuntien talousarviot tälle vuodelle...

Vanhuspalveluihin ollaan pääasiassa tyytyväisiä – THL selvittää seuraavaksi hoitajamitoituksen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen sekä alueellisia eroja

Suurin osa THL:n vanhuspalveluja koskevaan kansalliseen asiakaskyselyyn vastanneista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Pääsääntöisesti hoitajia pidetään ystävällisinä, heihin luotetaan ja asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi. Kysely lähti...

Pirkanmaan hyvinvointialueen riskianalyysissa noussut valmistelun tukkeutuminen ja tekemisen suuri määrä kasvaviksi huoliksi

Pirkanmaan hyvinvointialue on toteuttanut riskianalyysia hyvinvointialueen toiminnan valmistelusta. Syyskuun tilannekuvan perusteella suuri huoli alueella on valmistelijoiden kasvava kuormitus, jaksaminen ja riittävyys, ja kasvavana huolena...

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjärjestöjen yt-neuvottelut päättyneet: Henkilöstövaikutuksia noin 300 työntekijään

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa ovat päättyneet. Neuvottelut käytiin 14-25. marraskuuta. Neuvotteluiden vaikutuksesta todetaan, että organisaatiouudistuksen myötä johtamis- ja esihenkilö- sekä asiantuntija- ja sihteeritehtävissä työskenteleviä...

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta pyydetään lausuntoja

STM pyytää lausuntoja hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältöä ja valmistelua koskevasta asetuksesta. Lausuntoja voi antaa 23. joulukuuta asti. Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksella varmistetaan hyvinvointialueiden yhteistyö ja työnjako niin, että...

Avilta huomautus Rovaniemelle perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista

Lapin aluehallintovirasto on 28. marraskuuta antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista. Päätös liittyy aluehallintovirastoon huhtikuussa tulleeseen epäkohtailmoitukseen, jonka mukaan Rovaniemen terveysasemilla ei huhtikuussa ollut...

Terhi Haapala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtajaksi

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus on valinnut HTM Terhi Haapalan hyvinvointialueen henkilöstöjohtajaksi. Haapala toimii tällä hetkellä Lapuan kaupungin perusturvajohtajana. Hyvinvointialueen valmistelussa hän on toiminut yhdyspintajaoston puheenjohtajana. Haapala valittiin...

Kriittisen julkishallinnon tieto- ja viestintäteknistä infrastruktuuria vahvistetaan – koordinointi osoitetaan kyberturvallisuusjohtajalle

Kriittisen tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin varautumisen koordinaatio osoitetaan jatkossa valtion kyberturvallisuusjohtajalle. Tarkoituksena on tiivistää yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Kriittisellä tieto- ja viestintäteknisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan esimerkiksi yleisiä viestintäverkkoja...

Lehtileikkeet: SDP vaatii 700 miljoonaa euroa lisää soteen

MTV: SDP vaatii 700 miljoonaa euroa lisää soteen Pääministeripuolue SDP on marraskuun alusta lähtien vaatinut hyvinvointialueille 700 miljoonan euron lisärahoitusta hoitovelan purkamiseen. Vaatimuksen toisti eilen sunnuntaina pääministeri Sanna Marin (sd.),...

Markku Virkamäki: Huonolla sote-järjestämisellä aiheutetaan sellaisia lisäkustannuksia, joita ei osata tunnistaa

Pirkanmaan aluevaltuutettu ja sosiaalipalvelujen, sosiaalityön ja järjestötoiminnan asiantuntija Markku Virkamäki peräänkuuluttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän vastuuta, kun puhutaan hoidon jatkuvuudesta. Tammikuusta eteenpäin sote-palveluiden järjestämisestä...

THL: Alueelliset erot tyydyttämättömässä terveyspalvelujen tarpeessa voivat johtaa epäoikeudenmukaiseen rahoituksen kohdentamiseen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden rahoituksen kohdentamisessa käytettävä tarvevakiointi ei huomioi tyydyttämätöntä palvelutarvetta, THL kertoo. Tyydyttämätön palvelutarve tarkoittaa sitä, että asiakas kokee jäävänsä kokonaan tai osittain ilman itselle...

Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevat uudistukset eduskunnan käsiteltäväksi

Hallitus esitykset koskien muutoksia hyvinvointialueiden siirtymätasaukseen ja vuoden 2023 rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen ovat edenneet eduskuntaan käsiteltäväksi. Esitys ei toistaiseksi sisällä lausunnoilla ollutta ehdotusta yliopistosairaalalisästä. Hallituksen...

Pirkanmaan hyvinvointialueelle suurin lisämääräraha ICT-valmisteluun

Pirkanmaan hyvinvointialue on saamassa tulevista hyvinvointialueista suurimman lisämäärärahan ICT-valmisteluun, noin 10,9 miljoonaa euroa. Valtio jakaa 19 hyvinvointialueelle, HUS:lle ja Helsingin kaupungille yhteensä 100 miljoonaa...

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi kolme palvelujohtajaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut kokouksessaan 24. marraskuuta kolme palvelujohtajaa. Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueen palvelujohtajaksi valittiin Susanna Pitkänen. Hän on toiminut vastaavassa tehtävässä myös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä....

Liisa Siika-aho on nimitetty STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi

STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi on nimitetty hallintotieteiden maisteri Liisa Siika-aho. Hän aloittaa tehtävässään 1. joulukuuta 2022, ja määräaikainen nimitys kestää viisi vuotta. Siika-aho on...