Koti Tekijät Viestit Jonna Waddington

Jonna Waddington

2807 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

VATT: Hyvinvointialueiden palkoissa ristiriita alueellisen tasa-arvon ja kustannusten hillitsemisen välillä

VATT:n tuoreen tutkimuksen mukaan hyvinvointialueiden palkkaerot vaikeuttavat sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Nykyisessä rahoitusmallissa ei oteta huomioon hyvinvointialueiden välisiä palkkaeroja. Tällä hetkellä esimerkiksi Kymenlaakson hyvinvointialueen palkat...

Helsingin perusterveydenhuollon henkilöstölle maksetaan 6% pienempää palkkaa kuin Itä-Uudellamaalla – saatavuusvaikeudet näkyvät palkoissa

Helsingissä perusterveydenhuollossa sote-henkilöstön palkat ovat lähes maan pienimmät, ilmenee VATT:n tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin eri hyvinvointialueiden välisiä sote-henkilöstön palkkaeroja. VATT:n tutkimuksen mukaan hyvinvointialueille siirtyvän sote-henkilöstön...

Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiseen valtionavustushakuun tuli 24 hakemusta

STM:n hallinnoiman EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä rahoitettavan Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiseen valtionavustushakuun tuli määräaikaan mennessä 24 hakemusta. Valtionavustushaku päättyi 18. helmikuuta. Hankekohtaiset arviointilausunnot valmistuvat huhtikuun...

Marina Kinnusta ehdotetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajaksi

KTT, sairaanhoitaja Marina Kinnusta ehdotetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajaksi. Kinnunen oli ainoa hakija virkaan. Hän työskentelee tällä hetkellä vapaaehtoisen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajana. Esityksen takana on...

Valtioneuvostolta kaksi asetusta koskien lääkelain muutosta

Valtioneuvosto on antanut kaksi asetusta huhtikuun alussa voimaan astuvaan lääkelain muutokseen liittyen: lääkeasetuksen muuttamista koskevan valtioneuvoston asetuksen ja lääketaksa-asetuksen muuttamista koskevan valtioneuvoston asetuksen. Lisäksi STM...

THL:n uusi osaamiskeskus CUBE kannustaa kestävämpiin valintoihin ja vaikuttavampiin politiikkatoimiin

THL:ssä on aloittanut käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus CUBE (Cultural, Behavioural and Media Insights Centre), jonka tavoitteena on kannustaa ihmisiä tekemään terveellisiä ja kestäviä valintoja...

Pihla Hynynen Espoon hankintajohtajaksi

Espoon kaupungin hankintajohtajan tehtävään on valittu OTM, VT Pihla Hynynen. Hynynen on työskennellyt Espoon kaupungilla vuodesta 2015 hankintalakimiehenä ja vuodesta 2018 johtavana hankintalakimiehenä. Hankintajohtajan tehtävään...

Lehtileikkeet: Valtio antoi liian vähän rahaa digitaalisiin palveluihin hyvinvointialueella, joka oli ennen edelläkävijä

YLE: Valtio antoi liian vähän rahaa digitaalisiin palveluihin hyvinvointialueella, joka oli ennen niissä edelläkävijä Eksotessa hyvässä vauhdissa ollut kehitys uhkaa hiipua puuttuvan rahoituksen vuoksi. Vuodenvaihteessa...

Lääkäriliiton Myllymäki lääkärivajeesta: ”Hyvinvointialueiden päättäjillä on edessään tiukka priorisointikeskustelu”

Vuodesta toiseen pohditaan, miten eri alueilla voitaisiin vaikuttaa terveyskeskusten krooniseen lääkärivajeeseen – toistaiseksi tuloksetta. Lääkäriliiton tuoreen selvityksen mukaan Lääkärivaje on hieman kasvanut vuodesta 2018,...

PHHYKY:n muutosohjelmassa on huomioitu ympäristö – eri toimintojen hiilipäästöjä kartoitetaan 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuonna 2020 startanneessa nelivuotisessa muutosohjelmassa nousee kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä palvelutuotanto​ esille. Pääpaino kestävyydessä on taloudella, mutta sosiaalinen kestävyys ja ilmasto- ja...

Kuntaliitto kartoittaa kuntien sote-uudistuksen toimeenpanon tilannekuvaa kyselyillä

Kuntien sote-uudistuksen toimeenpanon tilannekuvaa kartoittavat kyselyt ovat käynnistyneet. Ensimmäinen kysely keskittyy uudistuksen omaisuusjärjestelyihin, henkilöstösiirtoihin ja muutostukitarpeisiin. Kysely umpeutuu 15.2.2022. Kysely on osa toimeenpanon kansallisen tilannekuvan...

Tehy ja SuPer haluavat 492 euron palkankorotuksen sairaanhoitajien palkkaan – ”Pitkällä tähtäimellä säästää kustannuksia”

Tehy ry:n ja SuPerin mukaan hoitajapulan syvenemiseen on vastattava sopimalla sote-alan pelastusohjelma välittömästi. Aiheesta kerrottiin keskiviikkona hoitajajärjestöjen yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Hoitajajärjestöjen mukaan Suomen hallituksen on erilliseen...

Pelastustoimen toimintatapoja yhdenmukaistetaan suorituskykyhankkeen tulosten perusteella

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen loppuraportit on julkaistu. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa pelastustoimen valtakunnallisten suunnitteluperusteiden pohja ja selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden...

Lääkäriliiton Myllymäki siirtyy SOSTE:n asiantuntijalääkäriksi

Lääkäriliiton nykyinen toiminnanjohtaja, lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki siirtyy SOSTE:n asiantuntijalääkäriksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. maaliskuuta. Aiemmin Myllymäki on toiminut Suomen Lääkäriliiton...

Lehtileikkeet: Aluevaaliäänestämisen keskittäminen tuotti tulosta Kärkölässä

Seutuneloset: Aluevaaliäänestämisen keskittäminen tuotti tulosta Kärkölässä Keskuskaupungit jylläsivät tammikuun lopun aluevaaleissa, mutta monissa pikkukunnissa ymmärrettiin myös keskittää ääniä oman kunnan edustuksen turvaamiseksi. Näin kävi Kärkölässäkin,...

Lausunnoissa kuntien ja hyvinvointialueiden vuokra-asetuksesta nostettiin sääntely ja vuokrien määräytyminen

Yli 80 kuntaa sekä muutamia kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita jättivät lausunnon Kuntien ja hyvinvointialueiden vuokra-asetuksesta määräaikaan mennessä. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran...

LPY viestii aluevaltuutetuille: Näytön paikka – sote-uudistus ei saa jäädä hallinnolliseksi uudistukseksi

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) vetoaa vastavalittuihin aluevaltuutettuihin, että näillä on edessään todellinen näytön paikka. LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen sanoo sote-uudistuksen näyttäytyvän tällä hetkellä hallinnollisena...

Vakuuttavia tuloksia kokeiluissa saanut Liikkuva sairaala LiiSa aloitti Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudellamaalla aloitti helmikuun alussa LiiSa – Liikkuva Sairaala -palvelu. LiiSa suorittaa hoidon tarpeen arviointikäyntejä alueen hoivan piirissä olevalle ikääntyvälle väestölle. Tavoitteena on varjella ikäihmisiä...

Lääkekehityskeskus perustetaan Turkuun – Professori: Auttaa ratkaisemaan yhden lääkekehityksen pullonkauloista

Kansallisen lääkekehityskeskus Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin perjantaina 4.2.2022, STM tiedottaa. Lääkekehityskeskuksen kotipaikaksi varmistui Turku, ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Jyrki Liljeroos. Aiemman selvitysraportin perusteella lääkekehityskeskuksen kotipaikaksi...

HUS:n uusi toimitusjohtaja Matti Bergendahl listasi 5 painopistealuetta vuodelle 2022

HUS:n hallitus on hyväksynyt helmikuun alussa HUS:n toimitusjohtajana aloittaneen Matti Bergendahlin tulostavoitteet ja painopisteet vuodelle 2022. Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava kävi toimitusjohtajan kanssa tavoitekeskustelun ennen hallituksen esitystä...