Koti Tekijät Viestit Jonna Waddington

Jonna Waddington

1946 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Yksityinen sektori ottanut korona-aikana harppauksen digipalveluissa, pysyykö julkinen sektori perässä?

Kuilu yksityisen terveydenhuollon ja julkisen terveydenhuollon välillä saattaa kasvaa palveluiden digitalisoitumisen myötä, arvelee THL:n tutkija Pekka Rissanen. Sote-uudistuksen tavoite yhdenvertaisista palveluista saattaa jäädä saavuttamatta,...

Espoon johtaja Mäkelä: Kasvukaupunkien investointitarpeet ja monikielisyys otettava paremmin huomioon rahoituksessa

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on huolestunut Espoon tilanteesta koronavirusepidemiasta selviämisessä sekä sote-uudistuksen rahoitukseen liittyen.Mäkelä on aiemmin puhunut aiheesta Hoivan ja Terveyden haastattelussa. Lue lisää...

Kirsi Varhila: Lakimuutoksia tehdään nyt vauhdilla, vaikutusten arvioinnille jää hyvin vähän aikaa

Lakiesitysten vaikutusten arvioinnille jää nyt koronavirustilanteessa kokonaisuudessaan hyvin vähän aikaa, STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kirjoittaa kolumnissaan.Lainsäädäntöprosessi on Varhilan mukaan monivaiheinen prosessi, joka vaatii monen...

Jyväskylän yt-neuvottelut päättyivät – valtuusto tekee lopullisen päätöksen 16. marraskuuta

Jyväskylän kaupungin kesäkuun alussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Virallinen päätös neuvottelujen tuloksesta tehdään 16. marraskuuta, jolloin kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle oman talousarvioehdotuksensa.Neuvottelujen tuloksena mahdolliset irtisanomiset...

PHHYKY hakee toimialajohtajaa

PHHYKY hakee toimialajohtajaa vakituiseen virkaan Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialalle. Hakemus tulee jättää viimeistään 15. marraskuuta klo 16 mennessä.Toimialajohtajan tehtävä on johtaa yhtä yhtymän...

Leena Mörttinen nimitetty VM:ssä alivaltiosihteeriksi

VTT Leena Mörttinen on nimitetty VM:n kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeriksi. Hänen toimikautensa kestää 1.11.2020–31.3.2022.Mörttinen työskentelee VM:n rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkönä. Tätä ennen Mörttinen on toiminut Perheyritysten...

Lehtileikkeet: ”Sote syö pelastustoimen eväät”

Verkkouutiset: ”Sote syö pelastustoimen eväät” Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Paula Risikko ja Mia Laiho kritisoivat Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistusesitystä pelastustoimen osalta. Edustajien mukaan esitys ei riittävällä tavalla turvaa pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi...

Tulevien hyvinvointialueiden tehtävät edelleen selvitystyön alla – työryhmä pohtii 3 skenaariota

Hallituksen suunnittelemien hyvinvointialueiden tulevia tehtäviä pohditaan vielä parlamentaarisessa selvitystyöryhmässä. Selvitys tulevien hyvinvointialueiden, tai maakuntien, tehtävistä on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.Edellisen hallituskauden aikana...

Kela: Kanta-palvelujen tietoturva on korkealla tasolla

Kanta-palvelujen tiedot on suojattu monin eri tavoin. Tietoturvan on tarkastanut ulkopuolinen tietoturvallisuuden arviointilaitos, Kela tiedottaa. Asia on noussut viime päivinä esiin Vastaamoon kohdistuneen tietoturvahyökkäyksen...

Kuntaliitto: Kuntien sote-menot nousseet 3,8% edellisvuodesta

44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen menot ovat tänä vuonna tammi-elokuun aikana noussut 3,8 prosenttia viime vuoden...

Viikonlopun jälkeen kaikki HUS:n sairaalat ovat siirtyneet Apotti-järjestelmän käyttäjiksi

Ensi viikonloppuna myös lopuissa HUS:n sairaaloissa otetaan käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmä. Tämän jälkeen kaikki yli 20 000 HUS:n työntekijää ovat siirtyneet Apotin käyttäjiksi.HUS:n johtajaylilääkäri toteaa, että viikonlopun...

VM:n kansliapäällikön virka avataan uudelleen haettavaksi

VM:n kansliapäällikön virka avataan uudestaan haettavaksi. Virka oli haettavana alun perin vuosi sitten 13.10.-30.10.2019. Määräaikaan mennessä paikkaa haki kuusi henkilöä, jotka tullaan huomioimaan virkaa...

Valtio pääomittaa FinnHEMSiä 18,5 miljoonalla eurolla

Valtioneuvosto on pääomittanut lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavaa FinnHEMS Oy:tä 18,5 miljoonalla eurolla luovuttamalla valtion omistamia osakkeita. Kyseessä on Neste Oy:n osakkeet, jotka ovat noin 0,05 prosenttia...

Lehtileikkeet: Poliisi ei aloita esitutkintaa VM:n virkamiehistä edelliseen sote-uudistukseen liittyen

HS: Poliisi ei aloita esitutkintaa VM:n virkamiesten toimista edellisen hallituksen sote-uudistuksessa Poliisi ei harkitse uudelleen esitutkinnan aloittamista valtiovarainministeriön virkamiehistä, jotka perustuslakivaliokunnan mukaan laiminlöivät eduskunnan tiedonsaantioikeuden edellisen...

Kanta-palveluiden pääarkkitehti sote-tietojärjestelmistä: Valvontaa lisättävä

Kanta-palveluiden pääarkkitehti Konstantin Hyppönen sanoo Hoivalle ja Terveydelle, että sote-tietojärjestelmien valvontaan tarvitaan lisäresursseja. Muuten tietojärjestelmien ajantasaisuudesta ei koskaan voi olla varma.- Kun puhutaan A-luokan...

Valviran Henriksson A-Studiossa: Asiakastietolakia uudistettava, kaikki tietojärjestelmät A-luokkaan

Asiakastietolakia muutettaessa tulisi kaikki järjestelmätuotteet, jotka valvovat sote-palveluja, laittaa samalle viivalle, Valviran ylijohtaja Markus Henriksson arvioi maanantaina A-Studion haastattelussa.- Jos sitä uudistetaan niin,...

Tietokarhu Oy ajetaan hallitusti alas

Valtion ja TietoEVRY Oyj:n omistama Verohallinnon tietotekniikkapalveluita hoitava Tietokarhu Oy on päätetty asettaa selvitystilaan 1.1.2021 lukien. Selvitystilan seurauksena yhtiö puretaan. Tietokarhu oy on vastannut...

Atte Meretoja eroaa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävästä

HUS:n hallitus on hyväksynyt dosentti Atte Meretojan pyynnön luopua HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävästä. Meretoja on pyytänyt vapautusta tehtävästään 1. joulukuuta alkaen henkilökohtaisiin syihin perustuen. Hän...

Kunnille ja sairaanhoitopiireille ehdotetaan lisätukea vuoden seitsemännessä lisätalousarviossa

Vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa ehdotetaan kunnille yhteensä 750 miljoonan euron ja sairaanhoitopiireille 200 miljoonan euron tukea koronaepidemian aiheuttamien kustannusten kattamiseen.Tukien tavoitteena on turvata kuntien...

Keusotelle 1,2 miljoonaa valtionavustusta osatyökykyisten työllistymisen kehittämiseen

STM on myöntänyt Keusotelle 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta osatyökykyisten henkilöiden palvelujen kehittämiseen.Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja tuetun...