lauantai, 30 toukokuun 2020
Koti Tekijät Viestit Jonna Waddington

Jonna Waddington

1641 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

STM varautuu koronan jatkumiseen – HVK:lle 100 miljoonan hankintaesitys

STM on Huoltovarmuuskeskukselle 100 miljoonan euron arvoisen hankintaesityksen suojavarusteista. Hankinnoilla ollaan valmistautumassa koronavirusepidemian jatkumiseen. STM esittää, että hankintoja tehdään myös suomalaisilta valmistajilta, jotta kotimaisen tuotannon...

Lehtileikkeet: Suomi ei ole saanut suojavarusteita EU-hankintarenkaan kautta

IS: Suomi ei ole saanut EU-hankinta­renkaan kautta suoja­varusteita – toimitukset voivat venyä ensi vuoteen Suomi liittyi EU:n yhteishankintaa koskevaan puitesopimukseen (Joint Procurement Agreement) 27. maaliskuuta....

Tuore sote-professori: Ennen sote-uudistusta on tunnistettava järjestelmän kompleksisuus

Koronavirusepidemia on hyvä esimerkki siitä, miten asioiden keskinäisriippuvuudet synnyttävät yllättävää kehitystä, jota on vaikea ennakoida, sanoo Vaasan yliopiston tuore sote-professori Harri Jalonen. Kompleksisuusteoreettinen ajattelu on...

Helsingin sote-lautakunta hyväksyi kahden terveyskeskuksen ulkoistamisen reunaehdoin

Helsingin kaupungin sote-lautakunta on hyväksynyt kahden terveysaseman ulkoistuskokeilun, mutta asia on menossa vielä Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Sote-lautakunta on ollut asiasta erimielinen. Kokeilu, jossa Kannelmäen ja...

KT: Kuntien toimintakulut kasvoivat 2,5% alkuvuonna viime vuoteen verrattuna

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat alkuvuoden aikana 2,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Toimintakulut olivat yhteensä 3,8 miljardia euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 0,4...

HALI: Valtion korvattava myös yksityisten sote-toimijoiden menetykset

Valtio on alustavasti luvannut korvata kunnille ja niiden omistamille kuntayhtymille koronapandemiasta aiheutuvia lisäkustannuksia. Hyvinvointiala HALI ry kuitenkin muistuttaa, että myös yksityiset yritykset ja järjestöt hoitavat...

Lehtileikkeet: Korona iskee pahiten työssäkäyviin

Korona ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti – Taantuma iskee pahiten työssäkäyviin, sanoo terveystaloustieteen professori Petri Böckerman Koronaepidemiaan liittyy tuskastuttavan paljon epävarmuuksia. Yksi asia on kuitenkin varma:...

Kuntia suositellaan tarkastamaan palvelusetelien kustannustason nousu – budjetin riitettävä myös loppuvuodeksi

Kuntia suositellaan tarkastamaan palvelusetelin kustannustason nousu koronavirusepidemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Kuntaliitto on yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa tehnyt suositukset kunnille palvelujen jälleenrakennuksesta koronakriisin jälkeen. Tavoitteena on...

Mehiläinen tuomassa Suomeen suojavarusteita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille

Mehiläinen kertoo tuovansa Suomeen koronavirusepidemiassa käytettäviä suojavarusteita useiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden käyttöön. Mukana ovat sairaanhoitopiireistä ensimmäisessä vaiheessa Länsi-Pohja ja PHHYKY, Espoon kaupunki ja...

HUS:n potilasmäärät laski maalis-huhtikuusta 100 000:lla edellisvuoteen verrattuna

Potilasmäärät ovat HUS:n yksiköissä tippuneet merkittävästi koronavirusepidemian aikana edellisvuoteen verrattuna. Maalis-huhtikuun 2020 yhteenlasketut päivystyskäynnit vähenivät noin kolmanneksella, 100 000 potilasta, vastaavaan ajanjaksoon 2019. Samoin ensi-,...

THL selvittää sote-yhteispäivystysten toimintaa koronakriisissä

THL selvittää sote-yhteispäivystysten nykytilaa kyselyllä, joka on lähetetty kaikki yhteispäivystyksiin. Samalla selvitetään yhteispäivystysten toimintaa koronakriisin aikana. Yhteispäivystysten toiminnasta ei ole saatavilla yhtenäistä ja ajantasaista tietoa. Tuloksia...

Lehtileikkeet: Virtuaalipalveluihin panostetaan kunnissa

Lehtileikkeet: Lempäälässä kuntalaiset saavat ympärivuorokautista palvelua Kunta-Katilta – tekoälyä hyödyntävä verkkoassistentti päivystää nyt jo neljässä kunnassa Virtuaalinen assistentti Kunta-Kati on aloittanut työnsä Lempäälän kunnan verkkosivuilla...

HUS: Henkilöstö on avainasemassa koronavirusepidemiassa – lomat pyritään turvaamaan

HUS:n tiistaisessa infotilaisuudessa todettiin henkilöstön olevan koronavirusepidemiassa avainasemassa. Tämän vuoksi henkilöstön jaksamisesta pyritään huolehtimaan ja esimerkiksi kesälomat halutaan tämän vuoksi turvata. Lisäksi henkilöstöä vuorotellaan koronaviruspotilaiden...

Yliopistosairaanhoitopiireille koronan ensimmäisistä viikoista merkittävät tappiot

Koronavirusepidemian ensimmäiset viikot ovat aiheuttaneet yliopistosairaanhoitopiireille merkittäviä tappioita. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tuotot jäävät 120 miljoonaa euroa suunnitellusta viidessä yliopistosaitaanhoitopiirissä. Koronakriisiin varautuminen, valmiuslain käyttöönotto ja poikkeusolojen mukanaan...

Lääketieteellisille aloille 7300 hakijaa – suurin osa paikoista jo jaettu todistusten perusteella

Lääketieteellisten alojen valintakokeeseen osallistui tänä vuonna 7300 hakijaa. Yhteisvalinnassa haettiin opiskelemaan lääketiedettä, hammaslääketiedettä ja eläinlääketiedettä. Mukana olivat kaikki lääketieteellisten alojen koulutusta antavat yliopistot: Helsinki,...

Tartuntatautilakiin muutos ravintoloiden aukaisemisen vuoksi

Hallitus on antanut 19. toukokuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 1.6.2020–31.10.2020 ajanjaksolla ravintoloiden aukaisemisen vuoksi. Ravintolat aukeavat 1. kesäkuuta. Muutokset toteutettaisiin lisäämällä tartuntatautilakiin tilapäisesti...

HUS esittää Helsingin kaupungille psykiatrian toimintojen yhdistämisen valmistelua 

HUS:n hallitus hyväksyi maanantaina kokouksessaan aloitteen, jossa esitetään HUS:n ja Helsingin kaupungin psykiatrian alan toimintojen yhdistämistä koskevan valmistelun käynnistämistä viipymättä. HUS ja Helsingin kaupunki ovat...

Lehtileikkeet: Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on tullut tiensä päähän

”Tulehtumisia” hoitajien ja muiden työntekijäjärjestöjen välillä – Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on tullut tiensä päähän, arvioi JUKO-johtaja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren toivoo nyt nopeaa ratkaisua kunta-alalle....

HUS:n vuosikertomus 2019 julkaistiin – tilikauden tulos 15 miljoonaa alijäämäinen

HUS:n tuottavuus heikkeni viime vuonna potilasmäärien kasvun sekä kustannusten kasvun seurauksena. Tilikauden tulos oli 15 miljoonaa euroa alijäämäinen. Asia selviää HUS:n vastikään julkaisemasta vuosikertomuksesta. Palvelutuotannon...

HUS joutuu hyvin todennäköisesti maksamaan KKV:n 160 000 euron seuraamusmaksun

HUS joutuu hyvin todennäköisesti maksamaan KKV:n sille asettaman  seuraamusmaksun kilpailuttamattomista hankinnoista, HUS:n maanantaina julkaistussa vuosikertomuksessa kerrotaan. KKV:n esittämä seuraamusmaksu on yhteensä 160 000 euroa. KKV...