Koti Tekijät Viestit Jonna Waddington

Jonna Waddington

2869 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

JHL kantaa huolta Helsingin palkanmaksuongelmista – tilanne heijastuu jo hyvinvointialueille

JHL:ssä ollaan erittäin huolestuneita Helsingin pitkittyneistä palkanmaksuongelmista. JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii kaupungin johtajilta ja Sarastialta parempaa vastuunottokykyä. – Kuka tai ketkä päättivät uuden palkanmaksujärjestelmän hankkimisesta...

1,5 miljoonan hankeavustuksella laajennetaan digitaalisia palveluita Keski-Suomessa

Keski-Suomen hyvinvointialueella on elokuun alussa käynnistynyt Kestävän kasvun -ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä vähentää koronapandemian aiheuttamaa palveluvajetta. STM on...

Keusoten pilottiprojekti loi pohjan kehittämiselle, ja jatkossa se toimii muutosjohtamisen välineenä

Keusotessa toteutettiin pilottiprojektina mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluketjun mallinnus osana Tulevaisuuden sotekeskus-hanketta. Pilotti toteutettiin marraskuusta 2021 toukokuuhun 2022. Hyvinvointialueen tiedotteen mukaan projekti loi pohjan systemaattiselle prosessien...

Turku kiinnittänyt huomiota ostopalvelujen määrään – kiristi kotihoidon palvelusetelin kriteerejä

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta on kiristänyt palvelusetelin myöntämisen kriteerejä. Kaupungin palvelualuejohtaja Sari Ahonen kertoo Aamulehdelle, että palvelusetelijärjestelmään ei sisällöllisiä muutoksia ole tehty, mutta kotihoidon...

Kainuun hyvinvointialue etsii toimialajohtajia ripeällä aikataululla

Kainuun hyvinvointialueella etsitään kireällä aikataululla viittä eri toimialajohtajaa. Hakuaika on alkanut viime viikolla, ja se päättyy jo 8. elokuuta. Toimialajohtajia haetaan terveyden- ja sairaanhoidon, ikäihmisten,...

Lehtileikkeet: Valitsematta jäänyt arvostelee Vantaan ja Keravan vanhuspalveluiden johtajarekryä puolueelliseksi

Vantaan Sanomat: Valitsematta jäänyt arvostelee Vantaan ja Keravan vanhuspalveluiden johtajarekryä puolueelliseksi Espoolainen mies kertoo Vantaan Sanomille olevansa pettynyt Vantaa-Keravan vanhuspalveluiden toimialajohtajan rekrytointiprosessiin. Hän odotti näkevänsä...

Kymenlaaksoon valittu Harri Hagman pitää muutosjohtamista ja strategista suunnittelua hyvinvointialueen johtajan tärkeimpinä ominaisuuksina 

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi kesäkuussa Harri Hagmanin hyvinvointialueen ensimmäiseksi johtajaksi. Valinta suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä, ja Hagman sai reippaan äänienemmistön, 39 ääntä 58:sta. - Olin positiivisesti...

Jukka Lindberg: Kanta-Hämeen valmisteluun kohdistuva kritiikki otetaan vakavasti – heijastaa huolta erikoissairaanhoidon asemasta

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vastuuvalmistelija, vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg pitää alueen valmisteluun kohdistuvaa kritiikkiä osittain ymmärrettävänä huolena, kun toimintoja siirretään uuteen organisaatioon. Erikoissairaanhoidossa on virinnyt erilaista huolta...

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen palveluyhtiö näyttää epätodennäköiseltä – edunvalvonnassa ennakoidaan ristiriitoja

Kuntaliiton tavoittelema palveluyhtiö, joka tuottaisi hyvinvointialueille jatkossa samat neuvonta-, kehittämis- ja asiantuntijapalvelut kuin Kuntaliitto nykyään tuottaa sosiaali-, terveys ja pelastustoimelle, erikoissairaanhoidolle ja perusterveydenhuollon kuntayhtymille,...

Sote-rahoituslakien muutokset astuivat voimaan

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen rahoitusta koskevat lakiesitykset heinäkuun alussa. Lait hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina lukuun ottamatta kahta teknisluonteista täsmennystä. Tasavallan presidentti vahvisti lait 8. heinäkuuta. Vuoden...

Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden pilotti loi pohjan muutosjohtamiselle

Keusotessa osana Tulevaisuuden sote-keskusta toteutettu pilottihanke loi pohjan systemaattiselle prosessien kehittämiselle ja toimii jatkossa esimerkiksi muutosjohtamisen välineenä, alueelta kerrotaan. Marraskuusta 2021 toukokuuhun 2022 toteutettu pilottiprojekti...

Soiten talousjohtajan viran hakuaikaa jatkettu 5.8 asti

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten talousjohtajan viran hakuaikaa on jatkettu 5.8.2022 klo 12 saakka. Hakuaikaa jatkettiin alun perin lyhyen ja kesälle sijoittuvan hakuajan vuoksi. Alkuperäinen...

Linda Jakobsson-Pada Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintojohtajaksi

KTM, ekonomi Linda Jakobsson-Pada on valittu Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintojohtajaksi. Valintapäätöksen teki yksimielisesti kuntayhtymän hallitus kokouksessaan 5.7. – Saamme hyvinvointialueen hallintojohtajaksi kokeneen asiantuntijan, joka on...

Lehtileikkeet: Yli 200 lääkäriä tekemässä Apotista kantelun

Yle: Yli 200 lääkäriä tekee potilastietojärjestelmä Apotista kantelun Yleislääketieteen erikoislääkäri Saara Sotala on laatinut kantelun, jonka mukaan potilastietojärjestelmä Apotti vaarantaa potilaiden turvallisuuden. Kantelun on tähän mennessä allekirjoittanut...

Sarastian palveluja tulossa monille hyvinvointialueille – ”Jonkin verran huolestuttaa kyvykkyys toteuttaa palvelut”

Monilla hyvinvointialueilla on jo otettu tai ollaan ottamassa käyttöön Sarastia Oy:n henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja. Sarastia on ollut viime aikoina julkisuudessa Helsingin palkanmaksuongelmien vuoksi. Jatkossa...

VM kehittää parempaa ohjeistusta julkisen hallinnon organisaatioiden digi-hankintoihin

VM:n raportissa esitetään muun muassa vaatimusmäärittelyitä, joiden tarkoituksena on helpottaa asiointipalvelujärjestelmien hankintoja ja siten palvelujen ja toimintojen digitalisoitumista. Hyvinvointialueet lukeutuvat tähän kategoriaan. Raportti kuuluu Asiointialusta...

Kirsi Varhila: ICT-ympäristön rakentaminen työllistää kaikki saatavilla olevat osaajat – uhkana osaajien riittämättömyys

Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila kertoo alueen verkkosivuilla, että sotealan tietojärjestelmämuutoksessa painopiste on nyt toiminnan ja sote-palvelujen jatkuvuuden kannalta välttämättömissä muutoksissa. Innovatiivinen kehittäminen jää...

Lapin hyvinvointialue käynnistää uudelleen haun lukuisiin johtotehtäviin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä

Lapin hyvinvointialue on käynnistänyt uudelleen strategiajohtajan, somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan, päivystyksen ja valmiuden johtajan, Sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan, mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon johtajan, toiminta-...

Maria Tähtinen Lapin hyvinvointialueen toimistopalveluiden johtajaksi, lakiasiainjohtajaksi Miikka Ruokamo

Lapin hyvinvointialueen toimistopalveluiden johtajaksi on valittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Maria Tähtinen. Toimistopalveluiden johtaja johtaa hallinto- ja toimistopalvelujen vastuualuetta. Lakiasiainjohtajaksi on valittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallintolakimies Miikka...

Aluehallitus nimitti Kymenlaaksoon toimialajohtajia sekä johtajaylihoitajan

Kymenlaakson aluehallitus valitsi kesäkuun lopussa hyvinvointialueen johtavat viranhaltijat. Konsernipalvelujen toimialajohtajan virkaan valittiin Ari Nevalainen ja strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtajan virkaan Lauri Lehto. Lehto ja Nevalainen toimivat toimialajohtajan tehtävän...