sunnuntai, 26 maaliskuun 2023
Koti Tekijät Viestit Jonna Waddington

Jonna Waddington

3513 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Pohjois-Savossa huomattava vajaus lääkäreistä – supistaa terveyskeskusten kiireettömiä vastaanottoja

Pohjois-Savon hyvinvointialueella peruspalvelujen vastaanottopalveluissa on huomattava vajaus lääkäreistä, hyvinvointialue tiedottaa. Lääkärivajeen vuoksi useissa toimipisteissä joudutaan vähentämään kiireettömiä lääkärivastaanottoja viimeistään kesällä, joillakin paikkakunnilla näin on jo...

Ikääntyneiden hoivapalveluja tuottava Vanhaintuki ry on joutunut maksuvaikeuksiin – toiminta siirtyy Etelä-Karjalan hyvinvointialueen omaksi...

Savitaipaleen Vainhaintuki ry on pitkään jatkuneen maksuvalmiuskriisin vuoksi ajautunut tilanteeseen, jossa yhdistyksen hallitus on päättänyt pyytää Etelä-Karjalan hyvinvointialuetta käynnistämään hoivapalveluiden haltuunoton mahdollisimman nopeasti. Vanhaintuki...

SOSTE: Sote-palvelut tarvitsevat tukipalveluita ja avustavaa henkilökuntaa

Lausunnossaan STM:lle ammattihenkilölainsäädännön soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä SOSTE nostaa esille, että sote-palvelut tarvitsevat tukipalveluita ja avustavaa henkilökuntaa, jotta...

Hyvinvointialueet alkavat saada hyte-rahoitusta vuodesta 2026 alkaen

Hyvinvointialueet alkavat vuodesta 2026 lähtien saada valtionrahoitusta myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön (hyte) perusteella. Hyte-rahoitus on yleiskatteellista, eli se sisältyy hyvinvointialueen saamaan valtion rahoitukseen. Jaettava...

Lehtileikkeet: Kuntien Tieran kilpailutuksiin on usein tullut vain yksi tarjous

Tivi: Kuntien Tieran kilpailutuksiin on usein tullut vain yksi tarjous, vaikka sopimukset ovat olleet arvokkaita Kuntien omistama it-yhtiö Kuntien Tiera kilpailutti joulukuussa 2021–tammikuussa 2022 peräti 600 miljoonan...

Kokoomuksen ehdokas, HUS:n Lasse Lehtonen ohjaisi 200 miljoonaa Kela-korvausten palauttamiseen

HUS:n Diagnostiikkakeskuksen johtaja, professori Lasse Lehtonen kertoo omilla verkkosivuillaan julkaistussa artikkelissa, kuinka korjaisi terveydenhuollon ongelmakohtia. Sote-sektorin perustavaa laatua olevia valuvikoja korjata hetkessä. Ihmisten on kuitenkin...

Tehyn kysely: Hoidon laatuun ollaan tyytyväisiä, mutta valtaosalla on ollut ongelmia hoitoon pääsyssä

Tehyn toimeksiannosta toteutetun kyselyn perusteella sote-palveluiden toimivuuden osalta suurimmat ongelmat löytyvät hoitoon pääsyssä. Peräti 69 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kokenut ongelmia ei-kiireelliseen hoitoon pääsyssä. Myös...

Keski-Uudenmaan aluehallitus hyväksyi 100 miljoonan säästöjä tavoittelevan talousohjelman

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 7. maaliskuuta käynnistää talouden tasapainottamiseen tähtäävän Hyvinvointialueohjelman. Alustavien laskelmien mukaan toiminnan tasapainottamisen suuruusluokka on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuoden...

Työryhmä ehdottaa hyvinvointialueille yhteistyötä järjestöjen kanssa sekä digitaalisia työkaluja mielenterveyden hoidon parantamisessa

Mielenterveydenpalvelut ovat kriisissä valtakunnallisesti. Alkuvuoden 2023 aikana kokoontunut työryhmä on pohtinut parannusehdotuksia mielenterveyden hoitoon. STM:n ohjauksessa toimiva, niin sanottu mielenterveyden hoidon pyöreä pöytä on...

Digi arkeen -neuvottelukunnan toimikauden tulokset jäivät laihoiksi

Kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan VM:n välillä toimiva yhteistyö- ja vuoropuhelukanava Digi arkeen -neuvottelukunta on saanut toimintakauden aikaisen toimintakertomuksensa valmiiksi. Digi...

Selvitys: Suomessa olisi mahdollisuus ottaa käyttöön alueelliset verokannustimet

Alueellisten verokannustimien käyttöönottaminen Suomessa olisi oikeudellisesti mahdollista, mutta sekä EU:n valtiontukisäännökset että perustuslain asettamat edellytykset ja rajoitteet tulisi huomioida verolainsäädännössä, tuoreessa VM:n koordinoimassa selvityksessä...

Pinja Aaltonen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen johtavaksi sosiaalityöntekijäksi

VTM, sosiaalityöntekijä Pinja Aaltonen on valittu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen gerontologisen sosiaalityön yksikön johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Aaltonen on aiemmin toiminut Turun kaupungilla vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijänä, sairaalapalvelujen sosiaalityöntekijänä sekä sairaalapalvelujen vastaavana sosiaalityöntekijänä. Johtava...

Lehtileikkeet: Pelkästään kunta-alalla voidaan säästää vuosittain noin 500 miljoonaa

Sirpa Paatero: Pelkästään kunta-alalla voidaan säästää vuosittain noin 500 miljoonaa Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) mielestä työkyvyttömyyden juurisyihin puuttumalla julkiselta sektorilta saataisiin aikaan merkittäviä säästöjä tulevaisuudessa....

THL:n raportti: Hoitajilla kuluu ikäihmisten palveluissa noin 45 minuuttia työpäivästä kirjaamiseen

THL:n tuore raportti tarjoaa tietoa siitä, kuinka paljon erikuntoiset asiakkaat saavat työntekijöiden aikaa niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisissa palveluissa sekä siitä, miten työntekijöiden työaika jakautuu...

Päijät-Häme keskeyttää työterveyshuoltopalvelujen kilpailutuksen – ei yhtään tarjousta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on päättänyt keskeyttää työterveyshuoltopalvelujen kilpailutuksen. Asiasta tehtiin päätös viime viikolla. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin. Työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin Työterveys Wellamon 14 omistajan yhteishankinnassa, mutta määräaikaan...

Jyty: Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden työssäjaksamista voitaisiin tukea parantamalla vaikutus- ja kehitysmahdollisuuksia

Työntekijöiden jaksamista voitaisiin kunnissa ja hyvinvointialueilla tukea parantamalla työntekijöiden vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksia sekä kehittämällä esihenkilötyötä, ammattiliitto Jytyn tutkimuksessa todetaan. Jytyn jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat esimerkiksi...

Globaaleiden markkinoiden ongelmat ovat asettaneet haasteita HUS:n hankintasäästöjen saavuttamiselle

Viime vuonna HUS:n hankintapäätösten määrä nousi uuteen ennätykseen, 670 päätökseen. Vuonna hankintapäätöksiä tehtiin 618 kappaletta. Hankintapäätösten laskennallinen vuosiarvo oli 268 miljoonaa euroa vuonna 2022, kun...

Kymeenlaakson hyvinvointialue ottaa isotooppitoiminnan omaksi palvelukseen

Kymeenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi keskiviikkona 7. maaliskuuta kokouksessaan esityksen siitä, että hyvinvointialue ottaa isotooppitoiminnan omaksi toiminnakseen. Aluehallitus valtuuttaa terveyden ja sairaanhoidon tulosalueen viranhaltijat jatkamaan...

Sosiaalibarometrin toinen kyselykierros on käynnissä – aiheina sosiaaliturva ja Kelan palvelut

Sosiaaliturvaa ja Kelan palveluita käsittelevä osa Sosiaalibarometristä ilmestyy kesäkuussa SOSTE:n verkkosivuilla. Aihetta koskeva kyselykierros alkoi maanantaina 6. marraskuuta. Kohdeorganisaationa on Kela ja kyselyn vastaajajoukko koostuu...

Forssan sairaalan ympärivuorokautiselle päivystykselle poikkeuslupa jatkaa ensi vuoden loppuun asti

STM on myöntänyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle poikkeusluvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen Forssassa vuoden 2024 loppuun saakka. Palveluiden saavutettavuus sekä turvallinen siirtymä hyvinvointialuerakenteeseen puoltavat poikkeusluvan myöntämistä. Ympärivuorokautisella...