Koti Tekijät Viestit Merja Aura

Merja Aura

52 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Jokaisen hyvinvointialueen paras tulevaisuudenkuva on mahdollisimman toimintakykyiset asukkaat

- Henkilöstön saatavuus ja rahoitus ovat suurimmat ongelmat, mutta kaikkiin rahoituksen ongelmiin hyvinvointialueen on vaikea itse vaikuttaa. Rahoitusmallin sisällä on nähtävissä insentiivi tuottaa vähemmän...

Uudet alueet: Raskas hallinto ja kahden kerroksen väki

- Hyvinvointialueet ovat perineet turhan raskaan hallintomuodon kuntapuolelta, sanoi Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila Suuressa sote-seminaarissa Kansallismuseossa 25.1.2023. Olisi ollut aika keksiä muuta. Nyt hallinto...

Toimiva työnjako vastaa palvelutarpeeseen – ”Jarrumiehiä ja -naisia tulee aina vastaan”

Tarpeisiin vastataan parhaiten toimivalla työnjaolla, jossa yksityiset palvelut linkittyvät aikaisempaa paremmin julkisiin palveluihin, todettiin Suuren sote-seminaarin paneelissa 25.1.2023, jossa mukana olivat Matias Pälve, Palvelutuotannon...

Puolueet: Valta on nyt hyvinvointialueilla

Kun Suuren sote-seminaarin puoluepaneelissa kysyttiin 25.1.2023, kuka on tyytyväinen sote-uudistukseen, nousivat kädet hallitus-oppositio-rajan mukaan. Tarkemmissa vastauksissa saatiin enemmän mukaan harmaansävyjä, kun moni oli sekä...

Keski-Suomen Kati Kallimo toivoo työrauhaa hyvinvointialueille

- Työrauha. Näin lyhyesti ja yksinkertaisesti vastasi Kati Kallimo, Suurta sote-seminaaria juontaneen Suomen Yrittäjien Henrik Wickströmin kysymykseen siitä, mikä on hänen toiveensa seuraavalle hallituskaudelle. Kallimo, Keski-Suomen...

Resurssien riittävyys mietityttää ministeri Kiurua: ”On turha väitellä sitä, kuka järjestää palvelut, jos rahaa...

Soten rakentamista vaikeuttaa merkittävästi pitkä uudistuspolku, jonka aikana kunnissa jäätiin odottamaan tulevaa uudistusta ja kehitystyö jäi tekemättä riittävän hyvin, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista...

Kanta-Häme toivoo hoitohenkilöstön vakinaistamista työvoimapulan taklaamiseksi

Kanta-Hämeessä toivotaan palvelussuhteiden vakinaistamisen vähentävän alueen työvoimapulaa.  Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy vuodenvaihteessa noin 6 500 työntekijää, joista vakituisessa palvelussuhteessa on 5 400 ja määräaikaisessa suhteessa...

Kysely: Kestävä kehitys painottuu jätteiden kierrätykseen

Sairaanhoitopiireissä on selkeästi sitouduttu kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan kehittämiseen, mutta painotus on jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä, ilmenee Schneider Electricin tekemästä trendikyselystä viidessä sairaanhoitopiirissä...

Pohjois-Savoon uusi järjestelmä palvelusetelituottajille

Pohjois-Savon hyvinvointialueella otetaan vuoden alusta eteenpäin vaiheittain käyttöön PSOP-palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Kaikkien nykyisten palvelusetelituottajien tulee hakeutua uudelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelusetelituottajaksi, jotta tuottaja pystyy jatkamaan...

AVI antoi Siun sotelle huomautuksen yhteispäivystyksestä

Siun soten yhteispäivystyksen ruuhkautuminen on vaarantanut merkittävästi potilasturvallisuuden, toteaa Itä-Suomen aluehallintovirasto ja antaa kuntayhtymälle huomautuksen. Aluehallintovirasto on saanut huhti-syyskuussa 16 hoitohenkilöstön tekemää epäkohtailmoitusta, joissa kuvattiin...

Lehtileikkeet

Helsingin kaupunki: Palkkavirheet monimutkaistuneet Helsingin kaupungin palkkavirheiden määrä vähenee, mutta virheet ovat aikaisempaa monimutkaisempia, joten virheiden korjaamiseen kuluu enemmän aikaa. Nyt tiedossa olevien palkkavirheiden lukumäärän odotetaan...

Ulkoistuskielto voi pahentaa päivystysten kuormitusta

Henkilökunnan kuormitus perusterveydenhuollon päivystyksissä on lisääntynyt sen jälkeen, kun päivystykset keskitettiin yliopisto- ja keskussairaaloihin, kertoo tuore THL:n kyselytutkimus. Työ koetaan jonkin verran tai melko paljon...

Iäkkäiden kotona asumista tukeville hankkeille 30 miljoonaa valtionavustusta

STM jakaa 30 miljoonaan euroa tukea hankkeisiin, joilla kehitetään kotona asumista tukevia palveluita. Tavoitteena on luoda jokaiselle hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palveluiden yhtenäinen malli...

Lehtileikkeet: Liisa Hyssälä kehottaa unohtamaan terveyskeskukset

Ministeri Liisa Hyssälä kertoo Suomenmaassa odottavansa tammikuussa valittavilta aluevaltuustoilta merkittävää uudistusotetta ja hyvinvointialueilta digitaalisuuden aitoa hyödyntämistä. Monet uudet laitteet on saatava asiakkaiden käyttöön ja...

Hoiva&Terveys Arena järjestetään 23. marraskuuta

Hoiva&Terveys Arena -tapahtuman päivä siirtyy. Uusi päivä on 23. marraskuuta. Tapahtuma järjestetään Paasitornissa ja verkossa muutoin aikaisemman suunnitelman mukaan ja ajantasaisia terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Tapahtuman siirron...

16 vuotta sote-taistelua – auttaisiko konsensusraportointi?

Vuodesta 2005 keskusteltu sote-uudistus on edennyt vuosikymmenten läpi eri osapuolien käyttämän kahden eri perustelutaktiikan voimin: itsepäisyyden ja omaan auktoriteettiin vetoamisen, toteaa professori Heikki Hiilamo...

HALI: Kotitalousvähennystä laajennettava budjettiriihessä

Hyvinvointiala HALI ry esittää, että kotitalousvähennyksen piiriin otettaisiin lisää sote-palveluja. Hallitus voisi näin tukea suomalaisten terveyttä ja jaksamista korona-aikana. HALI esittää, että kotitalousvähennystä laajennettaisiin koskemaan...

Tarvitaanko Suomessa vanhusten vuokratason vertailu?

Vanhusten tuetun asumisen ja palveluasuntojen vuokrataso puhuttaa Ruotsin valtiopäiviä. Mediatietojen mukaan monissa kunnissa näissä asunnoissa asuvilta vanhuksilta peritään vuokraa kaksi kertaa enemmän neliömetriltä kuin...

Eläkeliitto: Asuntorakentamisessa noudatettava vanhuspalvelulakia

Eläkeliitto patistelee kuntia pikaisiin toimin, jotta asuntorakentamisessa otettaisiin huomioon laitoshoidon ja kotipalvelujen ulkopuolella olevat ikääntyneet. Esteettömyyden lisäksi tarvitaan muun muassa riittävästi pysäköintitilaa kotiin tuotavien...

12 hakijaa HUSin toimitusjohtajan virkaan

Avoinna olevaan HUSin toimitusjohtajan virkaan on hakenut määräaikaan mennessä 12 hakijaa. Toimitusjohtajan virkaa hakivat: Nico Erkavuo, Arto Hietanen, Matti Holi, Juha-Petri Jolkkonen, Erna Kentala, Joni...