lauantai, 30 syyskuun 2023
Koti Tekijät Viestit Ulla Ora

Ulla Ora

36 VIESTIT 0 KOMMENTTIA

Sosiaaliturvaan tulee monia muutoksia jo ensi vuonna – Leikkauksia työttömyysturvaan, korotuksia yksityislääkärikäyntien Kela-korvauksiin

Hallitusohjelmassa esitetään vuodelle 2024 useita muutoksia sosiaaliturvaan. Tämänhetkisten tietojen mukaan ensi vuonna leikataan muun muassa työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea. Korotuksia puolestaan on tulossa lapsilisiin...

Hallitus nosti Kela-korvauksia – Tarkoitus purkaa hoitojonoja

Hallitus on päättänyt budjettiriihessä Kela-korvausten nostamisesta hallitusohjelman mukaisesti. Korvausten nostamisella pyritään purkamaan perusterveydenhuollon hoitojonoja. Kokonaisuudessaan Kela-korvauksia nostetaan vuosina 2024–2027 noin 500 miljoonalla eurolla. Summasta...

Tartuntatautilainsäädäntö uudistuu – Uudistuksella varaudutaan seuraavaan pandemiaan

Suomen tartuntatautilainsäädäntö uudistetaan vuosien 2023–2025 aikana. Lakiuudistuksen tarkoituksena on varautua seuraavaan, koronan jälkeiseen, pandemiaan. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa hankkeelle ohjausryhmän sekä valmistelutyöryhmän. Tavoitteena on...

Sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoiman ja työnjaon selvitystyö käynnistyi

Sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuutta sekä erikoissairaanhoidon työnjakoa koskeva selvitystyö on alkanut työ- ja ohjausryhmissä, joissa on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän edustus....

Aluevaltuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueohjelman – Keusoten taloutta rasittavat henkilöstöpula ja ostopalvelut

  Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueohjelman, jolla linjataan alueen palveluiden kehittämistä ja hillitään hyvinvointialueen talouden kustannusten kasvua. Hyvinvointialueohjelman päätavoitteena on löytää keinoja sosiaali- ja...

Kelan ja hyvinvointialueiden välistä tiedonvaihtoa parannetaan – Tarkoitus on nopeuttaa toimeentulotukihakemusten käsittelyä

Lokakuussa alkaa kokeilu, jonka avulla Kelan työntekijä voi lähettää hyvinvointialueen sosiaalipalveluille sähköisesti pyynnön tiedoista, joita tarvitaan asiakkaan toimeentulotukihakemuksen ratkaisemisessa. Sosiaalipalveluiden työntekijä voi vastata tietopyyntöön...

Suomalaisten työhyvinvointi heikentyy yhä – Lisääntynyt yksinäisyys on iso yhteiskunnallinen haaste

Suomalaisten työhyvinvointi ei ole palannut koronapandemiaa edeltävälle tasolle, kertoo Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimus. Sekä työkyky että työn imu koettiin vähäisemmäksi kesällä 2023 kuin...

Valtaosa suomalaisista kokee digitaaliset terveyspalvelut myönteisinä – Haasteena on saada ne selkeäksi kokonaisuudeksi

Valtioneuvoston tuoreen selvityksen perusteella digitaalisten terveyspalveluiden käyttäjien enemmistö suhtautuu digitaalisiin terveyspalveluihin myönteisesti. Erityisen myönteisinä digitaaliset palvelut koettiin pitkäaikaissairauksien tukijana. Ikä ei ole ainoa tekijä suhtautumisessa...

Digipalvelut muuttavat sotealan työntekijöiden työnkuvaa – ”Sana digityö on selkeä valtti rekrytoinnissa”

Digitaaliset terveyspalvelut ovat muuttaneet perinteisiä työtehtäviä ja korvanneet aikaisempia. Digitaalisuus on myös muuttanut ammattinimikkeitä. Digitaalisuus on mahdollistanut sen, että etätyö ja hybridityö ovat tulleet...

Helsingin kaupunki päätti sote-palveluidensa taloutta tasapainottavasta muutosohjelmasta – Terveydenhuoltoon ennaltaehkäisevä ote

Helsingin kaupunki on päättänyt sote-palveluidensa taloutta tasapainottavasta muutosohjelmasta tiistaina. Muutosohjelmassa korostuu muun muassa terveydenhuollon ennaltaehkäisevä ote, varhaisen tuen palveluiden kehittäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen esimerkiksi terveystarkastuksissa. Aikaisemmin...

SOSTE: Asumistuen leikkaukset kohtelevat rankalla kädellä pienipalkkaisia

Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) laskelmat osoittavat, että hallituksen leikkausten jälkeen pienipalkkaisen tai osa-aikatyötä tekevän käteen jäävä raha pienenee merkittävästi. Helsingissä käteen jäävät reaaliansiot...

Petri Virolainen kansalliseen erikoissairaanhoitoa ja päivystystä selvittävään työryhmään puheenjohtajaksi – Loppuraportti ministeriölle vuoden loppuun...

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansallisen työryhmän ja ohjausryhmän erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvittämiseksi. Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden virkahenkilöistä koostuvan työryhmän...

Varte rakentaa Imatralle palvelutalon hyvinvointialueen käyttöön

Varte Lappeenranta Oy ja Imatran vuokra-asunnot Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen koskien Imatralle rakennettavaa Juhonkodin palvelutaloa. Juhonkodin rakennuttajana toimii Imatran kaupungin kiinteistöyhtiö Mitra. Palveluntuottajaksi tiloihin tulee...

Palkka ja joustavat työolot kiinnostavat työntekijöitä – Etätyön suosio kasvaa yhä

Ihannetyönantaja tarjoaa muun muassa kilpailukykyisen palkan ja joustavat työskentelyolosuhteet. Sen sijaan taloudellisesti tiukat ajat ovat laskeneet kestävän kehityksen merkitystä, selviää työnantajamielikuvien tutkimiseen ja kehittämiseen...

Tietoisuutta työn kuormituksesta pitäisi lisätä – Työterveyslääkäriä voisi hyödyntää enemmän

Työpaikkojen työterveysneuvotteluissa tarvitaan työterveyslääkäri Velimatti Pirilän mukaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Pirilä haluaa lisätä tietoisuutta työkuormituksesta ja siitä, kuinka paljon ihmiseltä voi vaatia. – Haluaisin lisätä tietoisuutta...

Pirkanmaan hyvinvointialue purkaa laitoshoitoa – Yhteisöllistä asumista lisätään

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti maanantaina lähettää ikäihmisten palvelujen kehittämisen ohjelmaluonnoksen sekä vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen kehittämisehdotukset kuulemiskierrokselle. Aluehallitus käsittelee kehittämisehdotuksia ja saatuja palautteita lokakuussa. Laki edellyttää laitoshoidosta...

Kotkan ja Haminan psykiatrian lääkäripulaan helpotusta kilpailutuksella – Lääkäripalveluista vastaamaan esitetään Mehiläistä

Etelä-Kymenlaakson psykiatrian avohoidon lääkäripalveluista vastaamaan esitetään terveyskonserni Mehiläistä. Nykyinen palvelusopimus päättyy vuoden lopussa. Yhteensä tarjouksia kilpailutukseen tuli kolme kappaletta. Mehiläisen jättämä tarjous arvioitiin ”kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi”. Kymenlaakson...

Pohjanmaalla puretaan suun terveydenhuollon hoitojonoja ostopalveluiden avulla – 1500 jonottajaa hoitoon vielä tänä vuonna

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus päätti maanantaina, että suun terveydenhuollon pitkään jatkunutta haastavaa jonotilannetta on purettava. Jonojen purku ostopalveluiden avulla aloitetaan lokakuussa. Vuoden 2023 loppuun mennessä hyvinvointialueen...

Apteekeille isompi rooli terveyspalveluiden tarjoajana – Apteekkariliitto ehdottaa työryhmän perustamista

Apteekkariliitto ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle, että Suomeen perustettaisiin työryhmä valmistelemaan apteekkien roolia hyvinvointialueilla. Liiton mukaan apteekeilla olisi mahdollisuus keventää terveydenhuollon kuormitusta. Työryhmän tehtävänä olisi...

Hyvinvointialueet mukaan sote-toiminnan suunnitteluun – tarkoitus etsiä ratkaisuja asiakkaiden palveluiden sujuvoittamiseksi

Hyvinvointialueiden asiantuntijat halutaan mukaan kokonaisarkkitehtuurin yhteistyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) perustaa tätä varten valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijayhteistyöryhmän. Uuden ryhmän ensisijainen tavoite on saada...