17.11.2022 VERKKOSEMINAARI: Minkälaisilla palvelumalleilla tuetaan paljon palveluita käyttävien hoitoa?

Suomessa pohditaan parhaillaan tapoja lisätä perusterveydenhuollon vaikuttavuutta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kehittää hoidon jatkuvuuden mittareita. Alkusyksystä valmistui myös STM:n tilaama selvitys hoidon jatkuvuusmallista,...

25.10.2022 VERKKOSEMINAARI: Näkökulmia hyvinvointialueiden edunvalvontaan

Hyvinvointialuejohtajat parhaillaan pohtivat, miten hyvinvointialueiden edunvalvonta pitäisi järjestää. Selvitettävänä on, minkälainen malli parhaiten tukisi hyvinvointialueiden, suurten julkisorganisaatioiden, edunvalvontaa. Hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on paljon...

13.9.2022 Hoiva&Terveys Arena

Tiistaina 13.9. klo 9.00-16.00 Hoiva&Terveys Arena toivottaa tervetulleiksi terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten päättäjät, ammattilaiset, viranomaiset ja poliitikot verkostoitumaan sekä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, liiketoimintamahdollisuuksista ja...