Eksote saa 1,6 miljoonan korvauksen sovintoratkaisuna HL-Rakentajat Oy:n konkurssipesältä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja K-Sairaalaa urakoineen HL-Rakentajat Oy:n konkurssipesän välinen erimielisyys on päättynyt sovintoratkaisuun velkojainkokouksen hyväksyttyä konkurssipesän ja Eksoten välillä neuvotellun sovinnon...

Sote-maakunnasta vahva järjestäjä

Sote-uudistuksen pääperiaate on, että kunnat eivät enää järjestä sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan niitä järjestäisi tulevaisuudessa vain yksi vahva järjestäjä: sote-maakunta, joita esityksen mukaan tulee...

Tuen tarve kasvaa, mutta järjestöjen palveluita on jäädytetty

Korona puree myös kolmanteen sektoriin. Asumispalvelujen järjestäjät pärjäävät paremmin, mutta palveluja tuottavat ovat vaikeuksissa sekä taloudellisesti että koko ajan kasvavan ”kuntoutusvelan” kanssa. Palveluja tuottavassa Aivoliitossa...

Lääkärit tyytyväisiä työhönsä

Lääkäreiden koulutukseen hakeutumisen motiivit eivät ole edellisten vuosikymmenien aikana muuttuneet merkittävästi. Lääkärit ovat myös pääasiassa tyytyväisiä työhönsä. Asia selviää Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, jossa on...

Lääketieteelliseen tiedekuntaan ylivoimaisesti eniten hakijoita Helsingin yliopistossa

Yhteishaun alustavien tietojen mukaan lääketieteellinen tiedekunta oli ylivoimaisesti suosituin Helsingin yliopiston tiedekunnista. Tänä vuonna 7 585 hakijaa kilpailee 270 aloituspaikasta. Hakijamäärä kasvoi 2,6 prosenttia...

Antti Parpo: Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma työkaluna Varsinais-Suomessa – sopisi kansalliseenkin käyttöön

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun keskeyttäminen on aktivoinut kuntapuolen toimijoita. Varsinais-Suomessa ei sote-muutosjohtaja Antti Parpon mukaan kuitenkaan valmistella kuntayhtymää. - Tässä vaiheessa kuntayhtymää ei valmistella, mutta...

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan viikkosuunnitelma viikolle 9/2019

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu viikolla 9 joka päivä. Tutustu viikko-ohjelmaan tästä linkistä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousSuunnitelma/Sivut/EDK-2018-AK-169503.aspx

”Kun maakuntia ei vielä ole, ei ole maakuntiin liittyviä päätöksiäkään” – SoteDigi vie kehitystyötä...

SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja Harri Hyvönen sanoo, että sosiaali- ja terveysuudistuksen junnaaminen valiokunnassa on oikeastaan antanut jo suunniteltujen ICT-kehityshankkeiden eteenpäin viemiselle vain lisäaikaa. Muutoksia on...

Punkalaidun haastattelee seitsemän johtajakandidaattia

Punkalaitumen kunnanjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä kokoontui torstaina 9.8. ja valitsi seitsemän hakijaa haastatteluihin. Punkalaitumen kunnanjohtajan avoinna olevaan virkaan tuli 23 hakemusta. Haastateltavat ovat: DI...

Lehtileikkeet

Aamulehti: Poliitikoilla ja yrityksillä eri käsitys toiminnan taloudellisuudesta Ei-taloudellisuuden korostaminen valinnanvapauden yhteydessä on byrokraattista taktiikkaa. Poliitikoille ja julkiselle vallalle sote voi olla ei-taloudellista, mutta yksityisen...

Digitalisaatio ja sote-uudistus: kumpi on muna ja kumpi kana?

Sote-uudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa Suomeen hyvinvointia tuottava asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas palvelujärjestelmä. Digitalisaatiota on maalailtu yhdeksi keskeisistä muutoksen välineistä, mutta ollaanko sen tarjoamat...

Julkisen järjestäjän tasapainotettava vinoutunutta kilpailutilannetta

Varsinais-Suomen sote-alan kilpailutilanne on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tuoreen selvityksen mukaan erikoinen, kun terveyspalvelujen markkinat jakautuvat käytännössä kahden suuren yrityksen, Mehiläisen ja Terveystalon kesken. Käytännössä...

Osassa maakuntia haluja yhtiöittämiseen

Hoiva ja Terveys -uutiskirjeen puhelinkierroksen perusteella osalla maakuntien muutosjohtajista on paljonkin kiinnostusta palvelujen yhtiöittämiseen siitä huolimatta, että lakiehdotuksesta poistui vaatimus siitä. Toisaalta asiaa ei...

Verkostot, yhteistyö, innovaatiot ja asiakaslähtöisyys yhdistettävä

Uudenmaan sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö pohtii blogissaan, onko mahdollista luoda 55 000 hengen organisaatio, joka olisi asiakkaiden kannalta toimiva, työntekijäystävällinen ja kehittyisi tulevaisuuden tarpeisiin. Uusimaa...

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri selvittää laboratoriopalvelujen yhtiöittämistä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri varautuu sote-uudistukseen tutkimalla mahdollisuuksia laboratoriopalveluidensa yhtiöittämiseksi. Tätä varten se tekee aiesopimuksen Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Kuntayhtymän hallituksen tiistaina tekemän päätöksen mukaan sairaanhoitopiirin...

Vimanalta palveluja jo maakuntien väliaikaishallinnolle

Ely-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) perustama ICT-palvelukeskus Vimana tuottaa ja tarjoaa maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja...

Innokylästä tukea maakuntien sote-valmisteluun

STM:n Innokylä-verkkopalvelun uudistamista käynnistetään parhaillaan, ja siihen toivotaan maakuntia mukaan. Maakunnat voivat saada siitä tukea muutosten toimeenpanoon. - Ajatuksena on vahvistaa Innokylän nykyistä roolia...

Backman esittää maistraattien yhdistämistä Väestörekisterikeskukseen

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen kutsuma selvityshenkilö, Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman on selvittänyt maistraattien uudelleen organisoinnin vaihtoehtoja. Uudelleen organisointi on välttämätöntä maakunnille siirtyviä...

Lehtileikkeet

Pohjois-Poriin ensimmäinen sote-keskus Porin kaupunki on avannut Puuvillaan ensimmäisen kolmesta sote-keskuksesta. Sote-keskukset jakautuvat läntiseen, itäiseen ja pohjoiseen keskukseen. Pohjoisen sote-keskuksen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pori, Merikarvia...

Tukholman alueella palveluntarjoajien tarkat laatukriteerit ja hoidon kokonaisvastuu pitäneet myös kustannukset kurissa

Ruotsissa erikoissairaanhoidon valinnanvapaus on toteutettu autonomisten maakäräjien harkinnan mukaisin ehdoin, joten toteutus vaihtelee alueittain. Maakäräjillä on velvollisuus ilmoittaa julkisesti hyväksymisehdot ja vaatimukset, jotka kohdistuvat...