keskiviikko, 28 heinäkuu 2021

Satakunnan VATE aloittaa työskentelyn elokuussa, mutta kiinteistö- ja talouspuolella valmistelua on tehty jo aiemmin

Satakunnan maakuntahallitus päätti hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta kokouksessaan 21.6.. Kaikki Satakunnan kunnat, sote-kuntayhtymät ja pelastuslaitos hyväksyivät aiemmin, että päätöksen VATE:n asettavasta viranomaistahosta tekee Satasoten...

Lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentäviä lakeja vahvistettu

Tasavallan presidentti on vahvistanut lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentävää lainsäädäntöä. Lait tulivat voimaan 19.7.2021. Voimaan tulevat laki lääkinnällisistä laitteista sekä laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista...

STM: Opiskeluhuollon lakimuutokset lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023. Samassa yhteydessä opiskeluhuollon palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut, kootaan...

Salo rekrytoi kuutisenkymmentä vakituista sote-ammattilaista sijaispooliin – henkilöstökustannukset eivät kasva, ja kokonaiskustannukset vähenevät

Salon kaupunki käynnisti eilen 57 vakituisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ulkoisen rekrytoinnin niin kutsuttuun sijaispooliin. Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi sijaispoolin perustamisen yksimielisesti kokouksessaan 21.6.2021. – Salo...

Koronarokotteilla yhteys sydänlihastulehduksiin erityisesti nuorilla miehillä

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) mukaan Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteiden hyvin harvinainen haittavaikutus on sydänlihas- ja sydänpussitulehdus. Tulehdukset ilmaantuvat useimmiten nuorilla...

Kansanedustaja Tarja Filatov: Järjestöjen vertaistuki tärkeää sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) toteaa, ettei nykyinen pirstaleinen sote-palvelurakenne pysty enää vastaamaan ihmisten palvelutarpeeseen yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, vaan tarvitaan vahvemmat hartiat palveluiden järjestäjäksi. –...

Lehtileikkeet: sote-palvelut alueen vetovoimatekijä, EU:n terveyspolitiikka, sairaanhoitokoulutusta maahanmuuttajille

Mäntsälän uutiset: Matti Vanhanen: sote-palveluilla on suuri vaikutus alueiden vetovoimaan Ex-ministeri ja kansanedustaja Matti Vanhanen aikoo vetäytyä valtakunnan politiikasta, mutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun poliittisen uran...

Aivosairauksista 11 miljardin hoitokustannukset vuodessa –  aivotutkijan mielestä ennakointia ja elämäntapoja pitäisi parantaa

Suomi Areenalla keskusteltiin eilen aivosairauksista, jotka koskettavat usein myös työikäistä väestöä, vaikka ehkä enemmän puhutaan muistisairauksista joista kärsii eniten iäkäs väestö. 11 miljadin hoitokulut...

Pirkanmaan sote-valmistelu etenee yhteistyöhengessä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen on valittu Pirkanmaan Väliaikaisen valmisteluelimen johtajaksi. Vate vastaa valmistelutyöstä vuoden 2022 kevääseen saakka. Aluevaalien jälkeen valmistelu siirtyy kokoontuvalle aluevaltuustolle. –...

STM: Mielenterveysstrategian hankekokonaisuudet täydentyvät uusilla hankkeilla

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt täydentävässä hankehaussa avustusta hankkeille, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista kunnissa ja ehkäistään itsemurhia. Käynnistyvät hankkeet toimeenpanevat keväällä 2020 julkaistua kansallista mielenterveysstrategiaa...

THL: Toimeentulotukiuudistus ei vapauttanut aikaa sosiaalityöhön

THL on julkaissut uuden toimeentulotuen kuntakyselyn 2021 tuloksia. Kyselyssä tiedusteltiin kuntien aikuissosiaalityön ammattilaisilta heidän käsityksiään siitä, miten sosiaalihuollon asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ja...

EU:n uusi vammaisstrategia on tärkeä työkalu myös Suomessa

Euroopan komissio julkaisi keväällä EU:n vammaisten henkilöiden oikeuksien strategian vuosille 2021-2030. Vammaisstrategian tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden täysipainoinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan. Strategian keskeisiä periaatteita...

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat 9.9 % alkuvuonna, kuntakohtaiset erot jopa 20 %

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2021 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoista. Koronaepidemia vähensi sosiaali- ja...

Mikael Ripatti Siun soten terveysasemien ylilääkäriksi

Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Mikael Ripatti on valittu Siun soten terveysasematoiminnan palvelupäälliköksi eli avoterveydenhuollon ylilääkäriksi 1.10.2021 alkaen. Viransijaisena lokakuuhun saakka toimii vs. palvelupäällikkö Riitta...

Lehtileikkeet: ruuhkaa terveydenhuollossa

Iltalehti: Helle ruuhkautti terveydenhuollon palvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) päivystys ja perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ovat ruuhkautuneet helteen vuoksi. Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote...

Siun soten yhteisasiakkaiden palvelukonsepti tähtää paljon palveluja käyttävän asiakkaan kokonaisvaltaiseen auttamiseen – tietosuojan tiukat...

Siun sote on sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti kehittänyt edistyksellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on vuonna 2018 kuntayhtymässä...

Digitaalisuuden pitäisi olla terveysalan julkisella sektorilla strategian ytimessä – johtamisessa iso muutos- ja koulutustarve

Accenturen Pohjoismaiden julkisista palveluista ja terveydestä vastaavan yksikön johtaja Marko Rauhala alleviivaa mittavien järjestelmäuudistusten tuomaa tarvetta uuteen osaamiseen henkilökunnan parissa ja muutosjohtamista. Accenturen julkaisema kansainvälisen...

Selvitys toi tietoa terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä tiedolla johtamisesta

Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen onnistuneen toteuttamisen edellytyksistä. Terveydenhuollossa tiedolla johtaminen on kuitenkin edennyt muita toimialoja hitaammin. Tohtori ja sote-maisteri Milla Kajanne selvitti sosiaali-...

JOPA-hankkeen valtionavustuksista on tehty päätökset

Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille –hankkeen valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille hankkeen toimintamallin kehittämiseen. Toimintamallin kehittämiseen on...

Joukko Uudenmaan kaupunkeja ja kuntia sekä Keski-Uudenmaan sote ulkoistavat ICT-palvelunsa Telialle

Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit, Mäntsälän kunta sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) ovat tehneet hankintapäätöksen kattavien ICT-palveluiden hankkimisesta Telialta. Osana hankintaa Telia ostaa Keski-Uudenmaan...