tiistai, 19 lokakuu 2021

Tehy: Vuoden ensihoitaja on Anu Venesoja – tekee väitöskirjaa ensihoidon potilasturvallisuuskulttuurista

Vuoden ensihoitajaksi on valittu imatralainen Anu Vensoja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) ensihoitajana työskentelevä Venesoja tekee väitöskirjaa ensihoidon potilasturvallisuuskulttuurista. Hän tutkii potilasturvallisuuskulttuuria jokaisella tasolla...

Ikäkuulo – huonosti tunnistettu riskitekijä muistisairauksille

Muistiviikon yhteydessä Kuuloliitto haluaa korostaa kuulonkuntoutuksen tärkeyttä ikääntyneen muistin ja tiedonkäsittelyn tukemisessa ja ylläpitämisessä. Hoitamaton kuulovamma haittaa vuorovaikutustilanteita, mikä voi edesauttaa muistiongelmien syntyä. Ikäihmisten...

Hoiva&Terveys Arena järjestetään 23. marraskuuta

Hoiva&Terveys Arena -tapahtuman päivä siirtyy. Uusi päivä on 23. marraskuuta. Tapahtuma järjestetään Paasitornissa ja verkossa muutoin aikaisemman suunnitelman mukaan ja ajantasaisia terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Tapahtuman siirron...

Helsingin Jolkkonen hoitajien karenssista: ”Kyseessä ei ole ollut meillä aiemmin vakiintunut käytäntö”

Helsingin kaupunki on tehnyt terveysyritysten kanssa sopimuksia, joissa on yhtiöiden kanssa sovittu siitä, etteivät ne saa tarjota Helsingille tuottamiinsa palveluihin töihin ihmisiä, jotka ovat...

Sairaanhoitajaliitto vaatii valtiojohdolta ratkaisua sairaanhoitajapulaan – kansallinen strategia puuttuu

Sairaanhoitajaliitto on jo vuosien ajan nostanut esille huoltaan sairaanhoitajien arvostuksesta ja palkkauksesta. Sairaanhoitajien palkkaus ei millään mittapuulla vastaa työn vaativuutta. – Yhteiskuntamme ehkä kaikkein kriittisin...

Tehy: Katastrofaalinen hoitajapula ei ole vain ay-edunvalvonta-asia

  Tehyn johtaja Sari Viinikainen toteaa Hoiva&Terveydelle, että hoitajien rekrytointiongelmat näkyneet jo pitkään. – Esimerkiksi jo vuonna 2019 TEMin tilastojen mukaan lähes 25 000 työntekijää jäi...

Laajojen koululääkärintarkastusten resurssit tulisi kohdentaa apua tarvitseviin lapsiin

Koululääkäreiden arvion mukaan vain 40 prosenttia hyötyy koululääkärin kahdelle ikäluokalle tekemistä lakisääteisistä terveystarkastuksista. Ennakkokyselyn avulla voitaisiin ohjata lääkärille juuri ne oppilaat, jotka lääkäriä tarvitsevat. Suomessa...

Lehtileikkeet: Hoitajia houkutellaan määräaikaisiin työsuhteisiin isommalla palkalla, Turun perusterveydenhuollosta kantelu

IL: Yritys houkuttelee lähihoitajia 3 700–4 000 euron palkalla Deal Henkilöstöratkaisut etsii asiakkaalleen lähihoitajia Etelä-Helsinkiin. Palkkaukseksi ilmoitetaan 20 euroa tunnissa. Lisäksi tulevat lomakorvaus ja TES-lisät. Peruspalkka ilman...

Selvitystyöryhmä ehdottaa: Sote-vaikuttavuuskeskus perustetaan hyvinvointialueiden yhteistyönä, yksi alue vastaa koordinoinnista

Selvitystyöryhmä ehdottaa, että kansallinen sote-vaikuttavuuskeskus käynnistetään tulevien hyvinvointialueiden yhteistyönä ja yksi hyvinvointialueista vastaisi toiminnan kansallisesta koordinaatiosta. Selvityksen on rahoittanut lääkintöneuvos Sakari Alhopuro yksityisellä lahjoituksella. Pelkästään vaikuttavuuskeskuksen...

Tiedolla johtamisen haasteena luotettava tieto – ”Numeroista saa erilaisia tarinoita riippuen, mistä näkökulmasta niitä...

Tiedolla johtamisen tueksi on sairaaloissa jo otettu käyttöön niin kutsuttuja linkkihenkilöitä eli tiedolla johtamisen aiheista kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat perehtyneet myös datan ja...

Suomen Lääkäriliitto ja Nuorten Lääkärien Yhdistys: Jotkut vaihtoehtohoidot tulisi kieltää lailla

Enemmistö lääkäreistä olisi valmis kieltämään joitain ns. vaihtoehtohoitoja lailla, ilmenee Taloustutkimuksen Lääkäriliitolle ja Nuorten Lääkärien Yhdistykselle tekemästä tutkimuksesta. Kyselyssä selvitettiin lääkärien ja yleisön kantaa seuraaviin...

Korona on kuormittanut henkisesti etenkin korkeakoulutettuja naisia

THL:n tuoreiden tutkimustulosten mukaan työikäisten aikuisten psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyi koronaepidemian toisen aallon aikana. Kuormittuneisuus kasvoi etenkin 30–49-vuotiailla, jotka myös käyttivät aikaisempaa enemmän terveyspalveluita mielenterveysongelmiensa...

Aivosairauksista 11 miljardin hoitokustannukset vuodessa –  aivotutkijan mielestä ennakointia ja elämäntapoja pitäisi parantaa

Suomi Areenalla keskusteltiin eilen aivosairauksista, jotka koskettavat usein myös työikäistä väestöä, vaikka ehkä enemmän puhutaan muistisairauksista joista kärsii eniten iäkäs väestö. 11 miljadin hoitokulut...

Pirkanmaan sote-valmistelu etenee yhteistyöhengessä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen on valittu Pirkanmaan Väliaikaisen valmisteluelimen johtajaksi. Vate vastaa valmistelutyöstä vuoden 2022 kevääseen saakka. Aluevaalien jälkeen valmistelu siirtyy kokoontuvalle aluevaltuustolle. –...

STM: Mielenterveysstrategian hankekokonaisuudet täydentyvät uusilla hankkeilla

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt täydentävässä hankehaussa avustusta hankkeille, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista kunnissa ja ehkäistään itsemurhia. Käynnistyvät hankkeet toimeenpanevat keväällä 2020 julkaistua kansallista mielenterveysstrategiaa...

Digitaalisuuden pitäisi olla terveysalan julkisella sektorilla strategian ytimessä – johtamisessa iso muutos- ja koulutustarve

Accenturen Pohjoismaiden julkisista palveluista ja terveydestä vastaavan yksikön johtaja Marko Rauhala alleviivaa mittavien järjestelmäuudistusten tuomaa tarvetta uuteen osaamiseen henkilökunnan parissa ja muutosjohtamista. Accenturen julkaisema kansainvälisen...

Selvitys toi tietoa terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä tiedolla johtamisesta

Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen onnistuneen toteuttamisen edellytyksistä. Terveydenhuollossa tiedolla johtaminen on kuitenkin edennyt muita toimialoja hitaammin. Tohtori ja sote-maisteri Milla Kajanne selvitti sosiaali-...

Joukko Uudenmaan kaupunkeja ja kuntia sekä Keski-Uudenmaan sote ulkoistavat ICT-palvelunsa Telialle

Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit, Mäntsälän kunta sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) ovat tehneet hankintapäätöksen kattavien ICT-palveluiden hankkimisesta Telialta. Osana hankintaa Telia ostaa Keski-Uudenmaan...

Lehtileikkeet: ikääntyneiden kotihoitoon täydennyskoulutusta Oulussa, Neuvokas -ryhmähoitokotien toiminnasta huomautus

Ikääntyneiden kotihoito vahvistuu Pohjois-Pohjanmaalla: Oulun yliopisto täydennyskouluttaa satoja hoitotyön ammattilaisia Pohjois-Pohjanmaalla asuvien ikääntyneiden kotihoitoa vahvistetaan Oulun yliopiston GeroNursing Centren (GNC) ja POPsoten IKÄ-hankkeen uraauurtavalla yhteistyöllä....

Kotimainen tutkimus: Biontech-Pfizerin koronarokote tehoaa hyvin myös virusmuunnoksiin

Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks), Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa koronavirusrokotteiden...