sunnuntai, 26 syyskuu 2021

Siun sote hyväksyi Aster-järjestelmähankinnan

Siun soten hallitus hyväksyi tiistaina kokouksessaan Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimuksen ja Siun soten osallistumisen hankkeen toimitusprojektiin.  Päätös syntyi äänin 8 puolesta ja kaksi vastaan. Yksi äänesti...

Kela: Monikanavarahoitusta ei tule purkaa ennen kuin hyvinvointialueiden toiminta on käynnistynyt

Kelan STM:lle toimittamassa lausunnossa korostetaan, että monikanavarahoituksen purkamiseen liittyviä ratkaisuja ei pidä tehdä ennen kuin hyvinvointialueet ovat käynnistäneet ja vakiinnuttaneet toimintansa. – Kaavaillut muutokset vaikuttaisivat...

Soste: Suuria alueellisia eroja, kuinka järjestöt on mahdollista saada mukaan sote-uudistukseen

Sosten selvityksen mukaan Suomessa on suuria alueellisia eroja siinä, kuinka kattavasti järjestöt saadaan osalliseksi sote-uudistukseen. Alueellisia eroja on myös siinä, kuinka hyvin järjestöjen yhteistyörakenteet...

Eksote kysyy asukkailtaan, millaisen Tulevaisuuden sote-keskuksen he haluavat

Eksote on avannut otakantaa.fi-palveluun uuden keskustelun, jossa voi kertoa näkemyksiään Etelä-Karjalan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta. Keskusteluun voi osallistua ajalla 3.–20.9.2021. Näkemyksiä pyydetään uudenlaisten, matalan kynnyksen soten...

Julkisen hallinnon laatukriteereistä ehdotus lausuntokierrokselle

VM pyytää lausuntoja lausuntopalvelu.fissä ehdotuksesta tietoaineistojen laatukriteereiksi julkiselle hallinnolle. Lausuntoaika on 4. lokakuuta kello 16.15 asti. Tietoaineistojen laatukriteerit helpottavat julkishallinnon tiedon laadun yhtenäistä todentamista, kuvaamista...

Lehtileikkeet: Suurin osa kansanedustajista kannattaa hoitajille muita parempaa palkankorotusta

Ylen kysely kansanedustajille: Enemmistö vastanneista kannattaa hoitajille parempaa palkankorotusta kuin muille työntekijöille Enemmistö Ylen kyselyyn vastanneista kansanedustajista kannattaa hoitajille parempaa palkankorotusta kuin muille työntekijöille. Selkeintä kannatus...

Esitystä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolaiksi moititaan keskeneräiseksi – Eduskunnan oikeusasiamies: ”Pykälän sisältöä on vaikea ymmärtää”

Viime viikolla päättyi lausuntokierros koskien vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain muutoksia. Lakimuutos koskee ikääntyneiden palvelulainsäädännön muutoksia, jotka alkoivat viime vuonna. Muutoksissa säädettiin esimerkiksi velvoite 0,7-henkilöstömitoituksesta. Lakiesitystä moititaan...

Kuntaministeri Paatero: Hyvinvointialueiden valmistelu käynnistynyt koko maassa

Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet on nyt asetettu kaikilla hyvinvointialueilla, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoo VM:n verkkosivuilla. Osalla alueista toiminta on käynnistynyt heti heinäkuun alussa valmistelutoimielimen työjärjestyksen...

HALI vaatii budjettiriihessä sote-alan koulutukseen enemmän resursseja

Pula sote-alan henkilöstöstä on akuutti eri puolilla Suomea, ja vuoteen 2030 mennessä alalle tarvitaan yli 200 000 uutta osaajaa. HALI:n mukaan yhtälön ratkaisemiseksi on...

Essotessa odotetaan kuumeisesti valtion koronakorvauksia – testaamiseen tämän vuoden aikana kulunut 10 miljoonaa

Essoten talous on kiinni siitä, saako sairaanhoitopiiri valtion koronatuet täysimääräisenä, yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa. Tähän mennessä korvauksista on maksettu noin kolmasosa. Talousjohtaja Vesa Vestala esitteli torstaina Essoten...

Sairaanhoitopiireillä ja yliopistoilla on nyt mahdollisuus hakea valtionavustusta biopankkitoimintaan

Sairaanhoitopiirit ja yliopistot, jotka harjoittavat biopankkitoimintaa, voivat nyt hakea valtionavustusta biopankkitoimintaan. STM:n johtamassa Yksilöllistetty lääketiede -hankkeessa toimeenpannaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on...

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmisteluun nimettiin johtajia

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) päätti keskiviikkona kokouksessa mm. valmistelujohtajien nimeämisestä sekä hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen jatkovalmistelusta. VATE:lle nimettiin määräaikaiset virat hallintovalmistelujohtajalle sekä talous-,...

Lehtileikkeet: Puolet äänestäjistä ei tiedä, mistä aluevaaleissa päätetään

MT-kysely: Puolet äänestäjistä ei tiedä, mistä aluevaaleissa päätetään – 68 prosenttia aikoo silti äänestää tammikuussa MT:n elokuussa tekemästä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että yli puolet äänestäjistä...

Teppo Heikkilä: Ennen lääkärien määrän lisäämistä tulisi keskustella siitä, millaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa

LT ja HUS:n sote-uudistuksen hankejohtaja Teppo Heikkilä otti Twitterissä viime viikolla kantaa keskusteluun lääkäreiden koulutusmäärästä. Heikkilä kirjoitti Twitterissä, että ei ole huolissaan niinkään esimerkiksi...

Kuntaliitto: Vanhuspalveluiden lainsäädäntömuutos tuo uusia lakisääteisiä velvoitteita – henkilöstövaikutusten arvioinnin tulisi olla kattavampaa

Vanhuspalvelu- ja sosiaalihuoltolain muutosten lausuntokierros päättyi viime viikolla. Kuntaliitto toteaa omassa lausunnossaan, että ehdotetuissa lakimuutoksissa säädetään entistä tiukemmin palvelujen järjestämisen tapaa sekä käytännön toteuttamisen...

Vaasan shp:n hallitus hyväksyi Aster-järjestelmään mukaan lähtemisen

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tiistaina ehdotuksen Aster-potilastietojärjestelmän hankinnasta. VSHP, KSSHP, Essote ja Siun sote ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevalla 19.06.2019 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella sopineet hankkivansa yhteistyössä...

Lääkäriliitto: Kelan rooli sairausvakuutuskorvausten hallinnoijana ja maksatusten hoitajana tulisi säilyä

Lääkäriliitto kannattaa mallia, jossa Kelan rooli sairausvakuutuskorvausten hallinnoijana, päätöksentekijänä ja maksatusten hoitajana säilyy, vaikka rahoitusvastuuta ohjattaisiin hyvinvointialueille. Lääkäriliitto on jättänyt oman lausuntonsa monikanavarahoituksen purkamista valmistelleen...

Tasa-arvovaltuutettu huolestui: Sote-uudistuksessa henkilöstön palkkatiedot siirtymässä palkkasalaisuuden piiriin

Tasa-arvovaltuutettu kantaa huolta siitä, että sote-uudisuksessa julkisen sektorin palkkatietojen julkisuutta ei olla ulottamassa perustettaville hyvinvointialueille. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että noin 173 000 kuntien...

Lehtileikkeet: Sote vaatii 72 lisämiljoonaa Turussa

Aamuset: Sote vaatii 72 lisämiljoonaa Turussa Turun hyvinvointitoimialan talousarvioennuste on heikentynyt huomattavasti. Tulot ovat jäämässä talousarviosta noin 2,4 miljoonaa euroa ja menot ylittymässä noin 70 miljoonaa...

Paula Risikko: Vaikuttavuusajattelu sote-palveluissa ei ole edennyt riittävästi – Pirkanmaa kiinnostunut koordinoimaan Vaikuttavuuskeskusta

Kansanedustaja Paula Risikko (kok.) näkee sote-vaikuttavuuden edistämiseN mahdollisuuden nyt hyvinvointialueita rakennettaessa. Aktiivisesti vaikuttavuusajattelua päätöksentekoon vienyt Risikko on eduskunnan sote-vaikuttavuustyöryhmän puheenjohtaja ja elokuun alussa julkaistun...