lauantai, 10 kesäkuun 2023

STM: Yhtenäiset perusteet kiireettömälle hoidolle päivitetty – mukana myös uusia sairausryhmiä

Viime vuosina on vahvistettu potilaan oikeutta ja mahdollisuutta valita hoitopaikkansa. Siksi yhtenäisiä perusteita kiireettömälle hoidolle tarvitaan aiempaa enemmän. Näitä perusteita on nyt päivitetty ja...

THL: Ennakkotietoa loppukesän koronarokotuksista

THL aikoo suositella koronarokotusten neljänsien annosten laajentamista loppukesästä. Kyseessä on ennakkoarvio, ja tarkennettu lopullinen suositus valmistuu viimeistään elokuun alussa. Ennakkotiedon avulla kunnat ehtivät valmistautua...

Professori lyttää Pohjois-Pohjanmaan järjestelyt

Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio lyttää markkinaoikeudelle antamassaan lausunnossa täysin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päätöksen antaa ensihoidon järjestelyt pelastuslaitoksen tehtäväksi ilman kilpailutusta. Raition mukaan ensihoito- ja...

THL: Tartuntatautirekisteriin muutoksia – tuplakirjaaminen vähentää koronatapauksia 27:llä

Tartuntatautirekisteri muuttui keskiviikkona 15.7.2020. Jatkossa laboratorion ja lääkärin tartuntatauti-ilmoitukset koronavirusinfektiosta yhdistetään yhdeksi tautitapaukseksi, kun on kyse samasta mikrobista tai taudista ja samasta henkilöstä vuoden...

Hankintojen kynnysarvoksi esitetään 60 000 euroa

Hankintalakia pohtinut työryhmä haluaa nostaa laadun osaksi kilpailutusta. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi työministeri Lauri Ihalaiselle tänään. Uudistuksilla halutaan keventää merkittävästi...

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt Valviran rekisteriin 

Hallitus esittää lakia keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiseen, rekisteröintiin ja valvontaan. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi. Lisäksi lähihoitajille halutaan antaa sosiaalihuollon ammattihenkilön...

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole lupaa hankinnan jatkamiseen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole hankkinut lupaa markkinaoikeudelta päätökselleen jatkaa riitautettua hankintaa ensihoidon palveluista. Sairaanhoitopiiri päätti keväällä hankkia ensihoitopalvelut alueen pelastuslaitoksilta ilman kilpailutusta. Päätöksestä tehtiin...

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee: myös yrittäjiä kuultiin

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee STM:stä sanoo, että myös Hoiva-alan Palveluntuottajilla olisi ollut mahdollisuus käyttää puheenvuoro sote-kuulemistilaisuudessa. - Meillä oli rajoitettu aika, jossa oli mahdollista pitää valmisteltuja...

Lakiluonnos kuntakokeiluista lausunnolle

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle kuntakokeiluja koskevan lakiluonnoksen. Laissa kannustetaan kuntia poikkihallinnollisiin kokeiluihin ja kehittämään kuntalaisten tarpeisiin perustuvia toimintamalleja. Laki vähentäisi kokeilukuntien laikisääteisiä velvoitteita ja...

KKV selvittää potilaiden valinnanvapauden

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy selvittämään potilaan valinnanvapauden toimimista Suomessa. Selvitys aiotaan tehdä vuoden 2015 aikana. Hanke toteutetaan kahdessa osassa. Erikoistutkija Helena Tuorila sanoo, että ensimmäisessä...

Jämsän kaupunki voitti miljoonariidan käräjillä – Terveysyhtiö veloitti kaupungilta lähes miljoona euroa sovittua enemmän

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi tuomion Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveyden välisessä riita-asiassa maanantaina. Vyyhti juontaa juurensa vuoden 2018 vuosihintaan. Jämsän Terveys tuottaa perusterveydenhuollon palveluja Jämsän, Koskenpään,...

Lääkepula kohdistuu yleisesti käytettyihin lääkkeisiin

Lääkevirasto Fimeaan on tullut runsaasti ilmoituksia häiriöistä lääkkeiden saatavuudesta, ja ilmiö näyttää jatkuvan. - Tarkkaa juurisyytä tähän emme tiedä. Syitä voi olla monta erilaista, sillä...

Muut mediat

Kaleva Valvira on vapauttanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sille viime lokakuussa asetetusta 800 000 euron uhkasakosta. Sakko asetettiin liian pitkien hoitojonojen vuoksi ja Valvira vaati, että kiireettömään...

Potilasdirektiivin tulkinta tyssäsi komissioon

Suomen tulkinta EU:n potilasdirektiivistä ei ole mennyt läpi EU:n komissiossa. Komissio on antanut Suomen tulkinnasta perustellun lausuman, jossa se katsoo, ettei Suomi ole pannut...

EU:n neuvosto hyväksyi maakohtaiset suositukset

EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät perjantaina 13. heinäkuuta maakohtaiset suositukset Suomelle ja muille jäsenmaille. Valtiovarainministeri Petteri Orpo edusti Suomea talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokouksessa Brysselissä....

Oikeusasiamies selvittää valinnanvapauskiistaa

Eduskunnan oikeusasiamies selvittää, rajoittaako STM:n lausunto Jokilaakson sairaalan asemasta potilaille lain mukaan kuuluvia oikeuksia. Ministeriö totesi lausunnossaan maaliskuussa, että Jokilaakson sairaalaa ei voida pitää...

STM: Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamiseksi lausuntokierrokselle

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle 12.7. Sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia korotettaisiin. Korotus...

Vastaanottokeskuksia lakkautetaan lisää

Maahanmuuttovirasto sulkee lisää vastaanottokeskuksia. Maahanmuuttovirasto on päättänyt lakkauttaa 23 aikuisten ja perheiden vastaanottokeskusta ja 21 alaikäisyksikköä. Toiminta lakkaa näissä keskuksissa pääosin marraskuun loppuun mennessä....

Markkinaoikeus kumosi Taivassalon päätöksen sote-palvelujen hankinnasta

Markkinaoikeus on päätöksessään kumonnut Taivassalon sote-hankinnan, jossa kunta sulki Pihlajalinnan pois kilpailutuksesta. Hankinta koski kunnan kotihoidon, kotisairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotipalveluiden palveluja 10–15 vuoden...

Selvitys kilpailun sudenkuopista valmistuu pian

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys sosiaali- ja terveysalan viranomaiskäytännöistä ja kilpailun edistämisestä valmistuu pian. Kilpailuasiainneuvos Seppo Reimavuo kertoo, että selvityksen on tarkoitus olla valmis huhtikuun...