Combilanssi osuu sote-uudistuksen ytimeen – ”Toimintamalli on ikääntyneille inhimillinen ja järjestelmälle kustannustehokas”

Combilanssista® on saatu erittäin hyviä kokemuksia Porissa. Vuodesta 2021 alkaen toimineessa mallissa geriatrisesti suuntautunut sairaanhoitaja ja hoitotason ensihoitaja kulkevat yhtenä yksikkönä ja konsultoivat tarvittaessa ympärillään olevaa asiantuntijaverkostoa. Kun iäkkäät asiakkaat hoidetaan asuinpaikassaan, vältetään heidän päätymisensä päivystykseen ja sairaalaan.

Combilanssin idea sai alkunsa, kun Satasairaalan ylilääkäri Katriina Lähteenmäki alkoi lähes kymmenen vuotta sitten ihmetellä sitä, miksi ikääntyneet päätyvät sairaalaan, minne he eivät kuulu. Hän otti yhteyttä Porin perusturvaan, ja kysyi, voisiko kehittää liikkuvaa palvelua, jossa ikääntynyt tutkitaan ja hoidetaan kotonaan.

Se oli lähtölaukaisu Akuutti kotikeskuksen kehittämiselle. Akuutti kotikeskuksessa toimivat akuuttien ennakoimattomien ongelmien tutkimukset ja hoito, kotisairaala ja palliatiivinen hoito sekä turvapuhelintoiminta. Ammattilaiset käyttävät keskinäisessä kommunikoinnissa ja konsultaatioissa mobiilietäpalveluita.

Parin vuoden ajan kaiken ytimessä on ollut ambulanssilla liikkuva yksikkö, jossa parina työskentelee ensihoitaja ja sairaanhoitaja. Nämä kaikki palvelut yhdessä muodostavat Combilanssin.

Liikkuvaa hoitajaparia ympäröi laaja asiantuntijoiden verkosto

Kun Katriina Lähteenmäki istui liikkuvia päivystyspalveluita kehittävässä työryhmässä, johon osallistui myös ensihoidon kenttäjohtaja Heikki Lampinen, alkoi Combilanssin palvelumalli hahmottua vuonna 2018.

Lampinen oli havainnut, että ensihoito joutuu usein tilanteisiin, jossa se hälytetään ikääntyneen kotiin, eikä ensihoidolla ole juurikaan käytössä aiempaa käyntihistoriaa. Ensihoito saattaa havaita, että ikääntyneellä on monia asioita rempallaan, mutta ensihoitajalla ei ole kuitenkaan riittävästi välineitä auttaa.

Lampinen ja Lähteenmäki ryhtyivät suunnittelemaan mallia, joissa ensihoitajan hätätilanteisiin liittyvä osaaminen ja sairaanhoitajan asiantuntemus ikääntyneiden asioissa yhdistyisivät.

– Ensihoidon ammattilainen osaa kaikki hätätilanteeseen liittyvät toimenpiteet. Sairaanhoitaja osaa puolestaan hankkia julkisesta terveydenhuollosta palveluita ikääntyneen kotiin. Lisäksi hän ymmärtää, minkälaisia erilaisia vaivoja ikääntyneellä voi olla, sanoo Katriina Lähteenmäki.

Ensimmäinen ambulanssi toimintaan saatiin Satakunnan pelastuslaitokselta, josta tulevat myös hoitotason ensihoitajat. Combilanssi osuukin sote-uudistuksen ytimeen, sillä se yhdistää kaikki ammattilaiset hoitamaan ikääntyneiden ongelmia.

Tiedon liikkumista helpottaa sähköinen potilastietojärjestelmä ja lisäksi hoitajat voivat konsultoida lääkäriä tarvittaessa. Suurin osa konsultaatioista menee Akuutti kotikeskuksen lääkäreille.

– Yhdessä on mahdollista tehdä tilanteesta laaja arvio ja ottaa heti yhteyttä tarvittaviin palveluihin. Voimme esimerkiksi ottaa verikokeet kotona. Tyypillisin hoidettava vaiva ikääntyneillä on alkava infektio, esimerkiksi ruusu. Tällaisessa tilanteessa tulee kotikeskuksesta sairaanhoitaja toteuttamaan antibioottihoidon potilaan kotiin, Lampinen sanoo.

Toimintamalli on arvioitu erittäin kustannustehokkaaksi

Combilanssi on osoittautunut myös kustannustehokkaaksi. Esimerkiksi Tuomas Pirttilän tekemän opinnäytetyön mukaan kokonaiskustannuksissa säästöt olisivat 630 000 euroa vuodessa, jos tehtävät toteutettaisiin Combilanssilla ensihoitoyksikön sijaan. Tämä on laskettu mallilla, jossa virka-aikana yli 65-vuotiaille toteutetaan noin 1650 kiireetöntä ensihoidon tehtävää vuodessa (D-tehtävä).

Combilanssin kehittäjät ovat tehneet myös omia laskelmiaan kustannustehokkuudesta. Lampinen kuvaa esimerkkilaskelmaa Porin perusturvan asiakkaasta, joka asuu tehostetun palveluasumisen yksikössä.

– Ikääntyneen potilaan ruusuinfektion hoitamista verrattiin kahdella eri toimintamallilla. Ensimmäisessä mallissa paikalle menee tehostetun palveluyksikön hälyttämä ensihoitoyksikkö, joka toteaa asian ja sen jälkeen potilasta kuljetetaan päivystykseen ja sieltä kaupunginsairaalaan ja takaisin. Vaihtoehtoisessa Combilanssi-mallilla lääkäri tekee hoitoarvionsa etäkonsultaationa ja potilas hoidetaan yksikössä niin, että häntä ei kuljeteta mihinkään. Perinteisellä mallilla hoito maksoi 4800 euroa ja vaihtoehtoisella toimintatavalla, jossa on vielä kiristettävää, hoito maksoi vajaa 1000 euroa kaksi vuotta sitten. Laskelmissa on mukana ammattilaisten työaika, Lampinen sanoo.

Combilanssin kehittäjiä kiinnostaa myös toimintamallin inhimilliset vaikutukset, sillä ikäihmisen päätymisellä päivystykseen voi olla ikäviä seurauksia tämän toipumisen kannalta.

– Paljon erilaisia sivuilmiöitä aiheutuu siitä, kun vanhaa ja muistisairasta ihmistä tutkitaan päivystyksessä ja sairaalassa. Siellä on kaikenlaisia hälyääniä ja kiireisiä hoitajia ja potilas voi mennä sekaisin, mutta kukaan ei uskalla laittaa sekavaa potilasta kotiin. Tällaisia tapauksia on todella paljon, ja tätä yritämme estää, nykyisin ensihoidon ja päivystyksen vastuualuejohtajana toimiva Katriina Lähteenmäki kuvaa.

Tavoitteena laajentua koko Satakuntaan

Porissa Satakunnan alueella toimii tällä hetkellä yksi Combilanssi. Vuoden 2021 aikana toiminta on alkanut myös Raumalla pilottina.

– Tavoitteena on, että Satakunnan hyvinvointialueella on kattava Combilanssi-verkosto. Meidän pitää miettiä, mitä palveluita missäkin tarvitaan ja tasapainottaa tämä alue. Esimerkiksi Pohjois-Satakunnan osalta täytyy tehdä palvelumuotoilua ja suunnitella, mikä on toimivin ratkaisu siellä niillä tunnusluvuilla, joita meillä on käytössä. Ei ole syytä kopioida Porissa toimivaa mallia haja-asutusalueelle miettimättä asiaa tarkemmin, Lampinen sanoo.

Combilanssi on rekisteröity tavaramerkiksi Lampisen mukaan sen takia, että nimen mukana pysyvät myös tietyt laatukriteerit palvelulle.

– Mikäli konsepti leviäisi laajemmalle Suomeen, helpottaa standardi kehittämistä, kun kaikki tietävät mistä puhutaan, Lampinen sanoo.

Lisätietoa:

Lampinen, Heikki: Combilanssi; Porin perusturvan, Satasairaalan ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhteisen toimintamallin kokeilu ja arviointi https://www.theseus.fi/handle/10024/507542, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2021

Pirttilä, Tuomas: Combilanssin kustannustehokkuus ja taloudellinen hyöty: Case Porin perusturva https://www.theseus.fi/handle/10024/495046, Vaasan ammattikorkeakoulu, 2021

kuva: Shutterstock

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen artikkeliMarko Rauhala, Accenture: Teknologian soveltaminen nousee tasa-arvokysymykseksi – Hyvinvointialueiden vision oltava kunnianhimoisempi
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Tehyläisiä valtuutettuja 93