Datalla enemmän hyvinvointia ja työhyvinvointia

Nukkuiko asukas paremmin eilisen jumppatuokion jälkeen? Tapahtuiko muutoksia uusien ruokailujärjestelyjen seurauksena? Oliko lääkevaihdolla vaikutuksia liikkumiseen?

Hoivatyössä on pyrkimys parempaan hyvinvointiin ja kun saadaan dataa muutoksista niin tiedetään oliko niistä hyötyä vai ei. Usean pienen asian yhteisvaikutus voi olla jo huomattava.

Voisiko aamutoimet hoitaa porrastetummin, jos tiedämme asukkaiden unirytmeistä enemmän? Naapuriosastot kykenisivät ehkä tukemaan toisiaan kun tulee useita kutsuhälytyksiä samaan aikaan? Miksi hoitajien asukkaiden kanssa käyttämässä ajassa on niin suuria eroja?

Parhaiden menetelmien havaitseminen ja levittäminen ja kiireen tunnun poisto voivat lisätä merkittävästi työhyvinvointia, joka ruokkii itseään kun yhteiset onnistumiset ja ahaa-elämykset toteutuvat. Omia pieniä kehitysideoita uskalletaan kokeilla ja tulokset nähdään katsomalla dataa joka on aina neutraalia.

Kiire, sairaspoissaolot ja henkilökunnan vaihtuvuus ovat hoitoalalla liian tuttuja ongelmia. Hoidettavien yksilölliset tarpeet ja muutokset terveydentilassa tuovat lisähaasteita ja stressiä hoivatyöhön ja työvuorojen suunnitteluun. Voisimmepa paremmin ennakoida tulevaa, huokaa moni esimies ja yksikön vetäjä kun aamut kuluvat tuuraajia tavoitellessa.

Datan käyttö johtamisen työkaluna ei ole hoiva-alalla edennyt yhtä ripeästi kuin muualla, se on vielä käyttämätön mahdollisuus. Teknologian kehitys ja halpeneminen, automaattinen datan kerääminen ja analysointi antavat eväitä parempaan hoivaan ja ennakoivaan johtamiseen. Ammattitaito ja kertynyt hiljainen tieto pitkäaikaisissa asiakassuhteissa on silti hoivatyön perustana. Ihmistä tarvitaan hoitotyössä nyt ja tulevaisuudessa. Käsiparien määrää ei ole helppo lisätä, työkaluja voi uudistaa kun vain tartumme mahdollisuuksiin!

Everonilla on pitkä historia suomalaisen hyvinvointiteknologian edelläkävijänä ja datan keräämisen ja käytön tienraivaajana. Uudet Origon™ hyvinvointihubit välittävät automaattisesti sekä välitöntä kriittistä tietoa että trendimuutoksia asukkaista, tehtävistä ja tapahtumista. Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää miten voimme auttaa.

Kirjoittaja on Oy Everon Ab:n Tuotejohtaja Tommi Lundén.

 

 

 

 

Kuvan lähde: Shutterstock.

Edellinen artikkeliKeskittämisasetuksen muutos voi tuoda ristiriitatilanteen Jyväskylään – ”Hankala linjaus”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet