Digitalism Challenge tuo yhteen organisaatioiden haasteet ja tulevaisuuden ratkaisut

Accenturen ja Aalto-yliopiston neljättä kertaa järjestämän Digitalism Challenge -kurssin tavoitteena on etsiä haasteessa mukana olevien organisaatioiden arkisiin haasteisiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja organisaatioiden ulkopuolelta – opiskelijoilta. Kurssilla opiskelijat ideoivat digitaalisia ratkaisuja helpottamaan ihmisten elämää ja sujuvoittamaan organisaatioiden palveluita.

Tänä vuonna Digitalism Challengen yhteistyökumppaneina ovat Helsingin Perhekeskukset, Vero ja Nordea. Nämä organisaatiot ovat identifioineet omasta arjestaan kuusi haastetta, joihin opiskelijat ideoivat digitaalisia ratkaisuja.

Uudet ja innovatiiviset ratkaisut syntyvät usein yllättävissä paikoissa. Siksi organisaatioiden haasteet annetaan opiskelijoille, jotka uskaltavat katsoa niiden toimintaa täysin uusista näkökulmista. Perhekeskusten toiveena on saada kurssista käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka voidaan ottaa mahdollisimman pian käyttöön. Vero taas toivoo innovatiivisia ehdotuksia, jotka eivät välttämättä ole heti sovellettavissa käytäntöön, mutta jotka haastavat heitä pohtimaan tulevaisuuden potentiaalisia ratkaisumalleja.

Kurssilla kauppatieteilijät, insinöörit ja datatieteilijät tuovat kaikki oman panoksensa ja osaamisensa tiimiinsä. Jotta ratkaisut olisivat mahdollisimman hyvin istutettavissa organisaatioiden arkeen, Accenturen, Aalto-yliopiston ja kumppaniorganisaatioiden ammattilaiset ovat opiskelijaryhmien apuna ja tukena kurssin aikana.

Opiskelijoille kurssi tarjoaa mahtavan kosketuksen työelämässä päivittäin esiintyviin pulmiin. Kurssin lähtökohtana on problem based learning, eli opiskelijat työskentelevät organisaatioiden arjesta kumpuavien ongelmien parissa. Ratkaisuja pitää kehittää nopeassa aikataulussa ja ryhmissä, joissa otetaan huomioon monien eri alojen näkökulmat. Digitalism Challengen kick-off pidettiin lokakuun lopussa ja valmiit ratkaisunsa opiskelijat esittelevät jo joulukuussa.

Organisaatiot haluavat haastaa oman näkemyksensä

Helsingin Perhekeskukset heittää opiskelijoille haasteen siitä, kuinka se voisi tarjota asiakkailleen yksilöllisempää palvelua ja selkeyttä siihen, mitä palveluja on saatavilla mistäkin?

Avuntarve ei aina katso kelloa, joten toisessa haasteessa pohditaan, voisiko digitalisaation avulla mahdollistaa perhekeskusten asiakkaille palvelujen saatavuuden kellon ympäri?

Perhekeskusten kolmannessa haasteessa pohditaan, kuinka isien tarpeet voitaisiin tunnistaa paremmin ja millaisia palveluita he tarvitsisivat tukemaan vanhemmuuttaan.

Veron ja Nordean haasteet liittyvät ihmisten taloudellisen tilanteen muutoksien vaikutuksiin. Kuinka organisaatioissa voidaan tunnistaa ja ennakoida ihmisen elämänmuutoksia, jotka vaikuttavat hänen tuloihinsa ja taloustilanteeseensa? Voisivatko organisaatiot auttaa ihmistä ennakoimaan muutosten vaikutuksia talouteensa?

Opiskelijoille kurssin tarkoitus on kerryttää muutakin kuin opintorekisterin pisteitä. Haluamme, että kurssin opiskelijat haastavat itseään, pääsevät oppimaan uutta ja antamaan panoksensa oikeiden haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on, että mukana olevat organisaatiot saavat ratkaisuehdotuksia, jotka haastavat heitä katsomaan omaa toimintaansa tuoreista näkökulmista ja mahdollistavat täysin uudenlaisia ratkaisumalleja ihmisten arjen helpottamiseksi.

Blogin on kirjoittanut Accenturen terveydenhuollon ja julkisten palvelujen konsultointitehtävissa toimiva Kati Maltari, yhdessä muun Digitalism Challenge -tiimin kanssa.

Edellinen artikkeli9 asiaa, joiden on tapahduttava ennen kuin maakunnat voivat aloittaa täysimääräisesti toimintansa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet