Eksote saa 1,6 miljoonan korvauksen sovintoratkaisuna HL-Rakentajat Oy:n konkurssipesältä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja K-Sairaalaa urakoineen HL-Rakentajat Oy:n konkurssipesän välinen erimielisyys on päättynyt sovintoratkaisuun velkojainkokouksen hyväksyttyä konkurssipesän ja Eksoten välillä neuvotellun sovinnon 2.6.2020.

Sovinnon tuloksena Eksote saa konkurssipesälle esittämiensä vaateiden perusteella 1,6 miljoonan euron korvauksen. Samalla konkurssipesä luopuu lopullisesti Eksoteen kohdistamistaan vaatimuksista sekä Eksote sovintomäärän ylittäviltä osin omista vaatimuksistaan.

Kumpikaan sovinnon osapuoli ei ota sovintosopimuksessa kantaa toisiinsa kohdistamiensa vaatimusten lopulliseen oikeellisuuteen.