Erikoissairaanhoidon kustannuksissa on suuria alueellisia eroja Uudellamaalla – integraatiossa parannettavaa

Erikoissairaanhoidon kustannuksissa on suuria alueellisia eroja Uudellamaalla, THL:n tuoreesta sote-arvioinnista selviää.

Osittain erikoissairaanhoidon kustannusten erot selittyvät perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon integraation heikkoudesta. HYKS-erityisvastuualueella olisi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation osalta runsaasti tiivistämisen varaa, THL:stä todetaan.

– Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen integraatio vielä melko heikkoa. Pisimmällä integraatiossa ollaan Keski-Uudenmaan alueella, jossa on tehty tiivistä yhteistyötä Hyvinkään sairaalan kanssa, THL:n arviointipäällikkö Nina Knape perustelee.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet kaikkialla alueen kunnissa, vaikka erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat Helsingin ja Uudenmaan alueella vuonna 2019 maan toiseksi matalimmat.

Kustannukset kasvoivat kuitenkin edellisvuoteen verrattuna yli kahdeksan prosenttia. Ennakoitua suurempien kustannusten myötä talousarviot ylittyivät monissa kunnissa.

Helsingin ja Uudenmaan alueella erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohti olivat suurimmat Hangossa, Raaseporissa ja Inkoossa. Näiden kuntien erikoissairaanhoidon kustannukset olivat suorassa suhteessa HUS:n palvelujen käyttöasteeseen.

Alueen kuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun on vaikuttanut erityisesti väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä palvelutarpeen kasvu ja palvelujen käyttö.

-Näillä alueilla on ollut monia ongelmia, esimerkiksi vaikeuksia saada lääkäreitä. Palveluiden käyttö on ikärakenteen vuoksi suurta, mikä on nostanut kustannuksia. HUS on kuitenkin jo monelta osin toimintaa muuttanut, Knape sanoo.

HUS-alueen kuntien erikoissairaanhoidon palvelujen keskimääräinen käyttöaste oli 32 prosenttia. Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö oli väestöön suhteutettuna suurinta Raaseporissa ja Inkoossa.

Erikoissairaanhoidon lähete- ja potilasmäärät ovat kasvaneet HUS:ssa useana vuotena noin viisi prosenttia ja myös päivystyskäyntien määrä on kasvanut. Hoitomenetelmien ja teknologian nopea kehittyminen sekä uusien lääkehoitojen käyttöönotto ovat nostaneet hoidon kustannuksia.