Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja sekä hyvinvointitietoja. Lakiesitykseen sisältyy pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. […]


Haluatko lukea koko artikkelin?

Tutustu Hoiva&Terveys Sote -palveluun
maksutta, ilman velvoitteita

Edellinen artikkeliVanhusraportti julkaistu: Suurten kaupunkien yli 85-vuotiaista lähes joka toinen on vanhuspalvelujen piirissä.
Seuraava artikkeliSTM teki Huoltovarmuuskeskukselle esityksen uusien suojavarusteiden hankinnasta