ASSI-Julkisivuvisualisoinnit-Ilmakuva-Ahvenistontieltä-211012-1