Hoitotyön resursointia ja työn organisointia voidaan ohjata reaaliaikaisella hyvinvointitiedolla – loikka älykkääseen hoitoon

Hoitotyön organisointi helpottuu ja tuo merkittäviä tuloksia

Reaaliaikaisen toimintakyvyn, unen sekä aktiivisuuden seuranta mahdollistaa uudentyyppisessä vuodeosastotoiminnassa työn organisoinnin uusin tavoin. Asukkaiden unta ja aktiivisuutta voidaan seurata reaaliaikaisesti ja heidän luokseen mennään tarpeen vaatiessa ja asukkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Korson vanhustenkeskuksessa hyvinvointitiedon hyödyntäminen on tuonut konkreettista, positiivista muutosta ja oikea-aikaisuutta erityisesti yöhoitoon. Korsossa osastoilla kiertämistä yöaikaan on voitu turvallisesti vähentää ja turhat kierrokset on jätetty pois.

Yksilöllinen, asiakkaan tarpeen huomioiva hoito mahdollistaa mm. kaatumisvaarassa olevien asukkaiden tarkemman seurannan ja heidän avukseen osataan mennä oikeaan aikaan, kun asukkaat ovat hereillä ja aktiivisia. Korson vanhustenkeskuksessa hoito on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa, ja yöaikaan sattuvat kaatumiset ovat nykyään erittäin harvinaisia.

Asiakaskeskeistä ja yksilöllistä hoivaa asiakkaan reaaliaikaista terveystietoa hyödyntämällä

Asukkaiden hyvinvoinnissa, unessa ja aktiivisuudessa tapahtuvia muutoksia on mahdollista seurata lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksina. Pitkän aikavälin muutoksia voidaan hyödyntää esim. lääkehoidossa ja lääkityksen vaikuttavuuden mittaamisessa. Myös hoitotyön kuormittavuutta voidaan helpottaa ja työn resursointi voidaan suunnitella asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan. Teknologiaa hyödyntäen osataan keskittyä eniten hoivaa tarvitsevien auttamiseen ja päivän suunnittelu muokkautuu todellisen tarpeen mukaan. Myös yöhoidon resursointiin voidaan tehdä muutoksia, kun hoito on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa ja päätökset pohjautuvat luotettavaan tietoon.

Tutustu tarkemmin blogiimme, miten Korson vanhustenkeskus kehittää toimintatapojaan ja tukee asiakkaiden arkea hyvinvoinnin seurannalla.

Kirjoittaja Satu Ruissalo toimii markkinointijohtajana Vivago Oy:ssä.

Vivago

Edellinen artikkeliYrittäjät huolissaan: Siun Soten käyttämä uusi hankintamalli syrjii pieniä
Seuraava artikkeliSote-johtoryhmä: 30 minuutin enimmäisetäisyys päivystävään sairaalaan säilytettävä