HUS haluaa lääkärinsä pois lakisääteisten vakuutusten korvaamasta yksityishoidosta

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on tarkentanut lääkäreidensä sivutoimien ohjeistusta. Tarkentavan ohjeistuksen mukaan sivutoimi ei saa vahingoittaa Husin toimintaa, ei aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, eikä synnyttää vääristymiä palvelutuotantoon tai kilpailuun.

  Kaikkien työntekijöiden, joilla on sivutoimi tulee kertoa siitä 15.6. mennessä ja tarvittaessa hakea lupaa toimen jatkamiselle.

  Ohjeistus nimeää kilpailevaksi toiminnaksi kaiken sen, mikä on vastaavaa kuin Husin lakisääteisesti tuottamat palvelut.

  Kilpailevaa toimintaa on myös lakisääteisten vakuutusten korvaavan hoidon tuottaminen. Tähän Husin työntekijät eivät saa jatkossa osallistua edes välillisesti, millä tarkoitetaan toimimista yhtiöiden hallinnossa tai kuntien maksamien potilaiden satunnaista hoitoa yksityispuolella.

  – Tarkoitus ei ole estää perinteisten privaattivastaanottojen pitoa, missä asiakkaat maksavat itse laskunsa. Mutta ei ole korrektia, että me pidämme yllä Hyksissä vaativien erikoisalojen valmiuksia, kuten päivystystä ja samaan aikaan meidän lääkärimme hoitavat näitä potilaita yksityissairaaloissa. Etenkin, kun nämä kilpailevat tahot tukeutuvat vaikeissa komplikaatioissa Hyksiin, sanoo Husin toimitusjohtaja Aki Lindén.

  Pääkaupunkiseudulla näitä sairaaloita ovat ortopediaan ja käsikirurgiaan erikoistunut Omasairaala sekä neurokirurginen Helsinki Hospital.

  Lindén peräänkuuluttaa kilpailua potilasvirroista samantyyppisillä pelisäännöillä, kuin muillakin aloilla, missä sivutoimia ei lähtökohtaisesti katsota hyvällä.

  Husin ohjeistus kieltää myös lääkärien toiminnan omalla ERVA-alueella eli Eksoten ja Carean piirissä. Näiden töiden halutaan jatkossa kulkevan Husin organisaation kautta.

  – Emme edellytä, että nämä lisätyöt tehdään kuukausipalkalla, mutta töiden ja laskutuksen tulee kulkea Husin kautta, sanoo Lindén.

  Uusi ohjeistus tuskin niellään purematta?

  – Katsotaan, mikä hässäkkä tästä tulee, sanoo Lindén.