Hyvinvointialueet Suomen merkittävimpiä julkisten hankintojen kilpailuttajia – VATT ehdottaa 4 toimenpidettä kulujen karsimiseksi

Hyvinvointialueet ovat jatkossa Suomen merkittävimpiä julkisten hankintojen kilpailuttajia, ja niiden toimintamenoista kuluu peräti 40 prosenttia ulkopuolisiin hankintoihin VATT on tutkinut kilpailun määrää sote-hankinnoissa vuoden 2016 tilastojen perusteella. VATT:n mukaan kilpailutuksissa on tehostamisvaraa ja uusilla toimintamalleilla olisi mahdollista saada säästöjä.

Hyvinvointialueet tekevät vuosittain ulkopuolisia hankintoja yli kahdeksalla miljardilla eurolla. Tällä hetkellä julkisten hankintojen kilpailutus on VATT:n mukaan kuitenkin hyvin vähäistä, esimerkiksi tarkasteluvuonna 2016 hankintoihin tuli keskimäärin vain 2,7 tarjousta. Kilpailun lisääminen tehostaisi hankintoja merkittävästi, VATT:n tutkijat sanovat.

VATT:n raportissa esitetään neljää politiikkatoimea kilpailun lisäämiseksi ja hankintojen tehostamiseksi.

  1. Hankinnoista tiedottamista tulisi lisätä

VATT:n mukaan kilpailun kannalta on keskeistä, että mahdollisimman moni potentiaalinen tarjoaja on tietoinen tulevista kilpailutuksista. Lisäksi hyvinvointialueen on hyödyllistä tietää millaisia tavaroita ja palveluita tarjoajat pystyvät toimittamaan, jotta he voivat määritellä hankinnan kriteerejä. Parempaa tiedon kulkua voidaan edistää markkinavuoropuhelulla.

  1. Hankinnan kriteerejä yksinkertaistettava

VATT:n mukaan hankinnan kriteerien yksinkertaistaminen saa potentiaaliset tarjoajat todennäköisemmin jättämään tarjouksen. Tiedon kerääminen, omien kustannusten laskeminen ja tarjouksen laatiminen aiheuttaa kuluja ja näiden kustannusten alentamiseksi olisi tärkeää tehdä tarjousten laatimisesta mahdollisimman helppoa ja antaa tarjoajille riittävästi tietoa kohteesta.

  1. Hankintoja kannattaisi osittaa nykyistä enemmän

Hyvinvointialueiden kannattaisi osittaa hankintojaan, koska alueet ja hankinnat ovat kooltaan niin suuria ja hankintojen suuri koko saattaa sulkea pois pienempiä yrityksiä.

  1. Vain 1 tarjouksen saaneet hankinnat tulisi uudelleen kilpailuttaa

Yhden tarjouksen kilpailutukset voitaisiin vaatia uudelleenkilpailutettavaksi. Vuonna 2016 sote-kilpailutuksista 15 prosenttia oli tällaisia yhden tarjouksen hankintoja. Tämän kaltainen sääntely voisi laskea hankintahintoja jopa kymmeniä miljoonia euroja.

Julkisia hankintoja kehitetään parhaillaan käynnissä olevassa Hankinta Suomi -ohjelmassa, joka yhteydessä on laadittu kansallinen julkisten hankintojen strategia. Ohjelman toimikausi on 5.9.2019–31.12.2023.

Edellinen artikkeliItä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Kymeenlaakson hyvinvointialueen johtajavalinnasta
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Seniorineuvolat halutaan käyttöön koko maassa