Ikäihmisten asumisen tulevaisuutta selvitetään Kajaanissa

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue on yh­teis­työs­sä Ka­jaa­nin kau­pun­gin kans­sa käyn­nis­tä­nyt sel­vi­tyk­sen ikäih­mis­ten asu­mi­sen tu­le­vai­suu­des­ta. Ka­jaa­nin alueel­le suun­na­tun osal­lis­ta­van sel­vi­tyk­sen ta­voit­tee­na on mää­ri­tel­lä, mil­lais­ta on ikään­ty­vien hy­vä asu­mi­nen tu­le­vai­suu­des­sa ja min­ne sen toi­vo­taan si­joit­tu­van. Sel­vi­tyk­sen taus­tal­la on vuo­den 2023 alus­sa uu­dis­tu­nut lain­sää­dän­tö, jo­ka edel­lyt­tää […]

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tutustu Hoiva&Terveys Sote -palveluun
maksutta, ilman velvoitteita

Edellinen artikkeliLaakson yhteissairaalan rakentaminen käynnistyy
Seuraava artikkeliLPY:n Ismo Partanen vastaa Ilmo Keskimäelle: Tuottavuuden mittarit kuntoon