Johtaja- ja viestintäkonsultti Jukka Saksi etsii vastauksia hoitajakatoon – ”Uskaltaisin haastaa nykyistä järjestelmää”

Hoitoalalla on neljä keskeistä kehittämisen aluetta, joihin nopeasti tarttumalla voitaisiin vaikuttaa hoitajakatoon, johtaja- ja viestintäkonsultti Jukka Saksi sanoo. Hoitotyössä tulisi kehittää johtamista, hoitotyön arvostusta, osallistamista sekä läpinäkyvyyttä.

– Uskaltaisin haastaa nykyistä järjestelmää. Se, että on ollut pitkään hoitotyössä tai saanut hallinnollista koulutusta, ei automaattisesti tee kenestäkään hyvää lähijohtajaa, Saksi sanoo Hoiva&Terveydelle.

– Johtamistehtäviin tulisi mielestäni valita vain sellaisia henkilöitä, joilla on halu kantaa vastuuta ja halu ratkoa vaikeita ongelmia sekä halu johtaa toisia, hän lisää.

Sote-johtajuutta tulisi ajatella palvelutehtävänä

Saksi on työskennellyt johtotehtävissä pitkään ja hän on tutkinut johtajuutta. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Hän sanoo, että sote-johtajuutta pitäisi ajatella uudella tavalla palvelutehtävänä, jossa sote-työpaikoilla luodaan mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet.

Toisena seikkana Saksi nostaa hoitotyön arvostuksen. Hän uskoo, että hoitajilta itseltään saa parhaiten vastauksen siihen, mistä hoitotyön arvostus koostuu.

– Hoitajia olisi kuunneltava tarkemmin, ja nostaa vastauksista konkreettisia asioita, joita muuttaa.

Hoitajien osallistaminen liittyy keskeisesti hoitajien kuuntelemiseen. Saksin mukaan organisaatioissa tulisi olla yhteiset tavoitteet ja yhteiset kokemukset tulevista toimista. Tällä hetkellä on aika vahva vastakkainasettelu esimiehet vastaan hoitajat, mistä tulisi luopua, Saksi sanoo.

– Uskallan väittää hoiva-alan olevan vahvasti konservatiivinen toimiala, johon on lähtökohtaisesti rakentunut vahva vastakkainasettelu. Tätä kulttuuria voidaan muuttaa oikeilla johtajavalinnoilla, Saksi sanoo.

Sote-alan viestintä tulisi Saksin mukaan olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Kaikessa tekemisessä tulisi yhteisten arvojen paistaa esiin. Tällä hetkellä työyhteisöissä on aivan liikaa erilaisia tabuja, joista ei uskalleta puhua.

Saksi on saanut hoitajilta palautetta, että esimiehille ei uskalleta kertoa työpaikan ongelmakohdista, koska pelätään sanktioita. Saksi pitää tätä hälyttävänä.

Hoitajakyselyssä hoitajien mahdollisuus antaa vastauksia anonyymisti sote-alan johtamisen kehittämiseen

Saksi on käynnistänyt hoitajille hoitajakyselyn, jonka vastausaika päättyy torstaina. Kyselyyn on vastannut lähes 1300 hoitajaa. Kyselyn tarkoitus on saada luottamuksellisia kommentteja sote-alan johtamisesta. Hoitajilta on haluttu saada suoria vastauksia siihen, miten hoitoalaa tulisi kehittää, mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä asiat ajavat hoitajia pois alalta.

Alan suurimmat ongelmakohdat ovat jo tiedossa, mutta vastauksissa on haluttu luoda mahdollisuus vuoropuheluun anonyymisti.

– Hoitajien mielipiteistä on tehty paljon kyselyitä, tutkimuksia ja selvityksiä. Tässä kyselyssä on hyödynnetty työkaluja, joita käytän paljon myös muunlaisten organisaatioiden osallistamiseen, esimerkiksi arvotyöhön. Mahdollisuus on ollut itse antaa vastauksia avoimiin kysymyksiin, mutta myös arvioidaan toisten antamia vastauksia, Saksi sanoo.

Hoitajakyselyn 2-vaiheessa hoitajat osallistetaan kertomaan, minkälaista johtamista ja organisointia he omasta työyhteisöstään odottavat.

– Sitä kautta voidaan tehdä konkreettisia muutoksia nopeasti, jotka johtavat parempaan työntekijäkokemukseen.

Edellinen artikkeliSosteri lähtee Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun, mutta nostaa esiin valtuuston aiemman päätöksen
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Petteri Orpo: Maakuntauudistus on kehno pienelle, huono suurelle