Juha Saario Kainuun pelastusjohtajaksi

Kai­nuun pe­las­tus­lai­tok­sen uu­dek­si pe­las­tus­joh­ta­jak­si on va­lit­tu HTM Ju­ha Saa­rio. Hän siir­tyy Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen pal­ve­luk­seen Kes­ki-Suo­men pe­las­tus­lai­tok­sen pa­lo­pääl­li­kön vi­ras­ta. Ju­ha Saa­riol­la on pit­kä ja mo­ni­puo­li­nen am­ma­til­li­nen ko­ke­mus pe­las­tu­sa­lal­ta. – Olen saa­nut teh­dä pa­lo­mie­hen ja käy­tän­nön esi­mies­teh­tä­vien li­säk­si eri­lai­sia ke­hi­tys­hank­kei­ta, ope­tus­töi­tä se­kä […]

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tutustu Hoiva&Terveys Sote -palveluun
maksutta, ilman velvoitteita

Edellinen artikkeliMarkkinaoikeus kumosi Kelan hankintapäätöksiä – taloudelliset seuraukset päätöksistä yrityksille merkittävät
Seuraava artikkeliHyvinvointialueille siirtyneet sopimukset osalle palveluntuottajista epäreiluja