Kainuun hyvinvointialueella akuutti kotisairaala ja tilannekeskus aloittivat toimintansa

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen akuut­ti­hoi­don ja pe­las­tuk­sen toi­mia­lueel­la on aloit­ta­nut uu­si yk­sik­kö, jo­hon kuu­lu­vat Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la ja ti­lan­ne­kes­kus. Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la tuot­taa hyvinvointialueella sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa, jo­ta voi­daan to­teut­taa tur­val­li­ses­ti po­ti­lai­den ko­to­na. Ti­lan­ne­kes­kuk­ses­sa to­teu­te­taan pu­he­li­mit­se teh­tä­vää hoi­don tar­peen ar­vioin­tia. Akuut­ti ko­ti­sai­raa­lan pe­rus­teh­tä­viä ovat esi­mer­kik­si […]

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tutustu Hoiva&Terveys Sote -palveluun
maksutta, ilman velvoitteita

Edellinen artikkeliSuomessa tehdään vuosittain yli 9 000 potilasvahinkoilmoitusta – Noin neljännes johtaa korvauksiin
Seuraava artikkeliPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue nopeuttaa hoitoon pääsyä monin keinoin – Digikeskus laajenee nopeutetusti