Kansalaisten luottamus sote-alan yrityksiin on meistä itsestä kiinni

Tällä viikolla metsäkoneyhtiö Ponsse valittiin Suomen maineikkaammaksi yritykseksi T-median Luottamus&Maine -tutkimuksen perusteella. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti, että suomalaiset näkevät yritykset edellisvuosia myönteisemmässä valossa. Tämä on hieno tulos, mutta poikkeuksiakin on.

Viime keväänä T-media julkaisi nimittäin vastaavan tutkimuksen myös yksityisten sote-toimijoiden maineesta suuren yleisön keskuudessa. Tulokset eivät olleet yhtä positiivisia. Alan keskeisimpien yritysten ja toimijoiden maine on keskimäärin laskenut kahden vuoden takaisesta. Kun mittaristo oli edellisellä kerralla vihreällä, nyt se näytti vain keltaista tai punaista.

Luottamus sote-alan yrityksiin on laskenut

Tutkijat näkivät yhdeksi selittäväksi tekijäksi sen, että lähtökohtaisesti sote-alan yritysten maine on laskenut kansalaisten silmissä. Pitkään jatkunut sote-uudistus ja siihen liittyvä poliittinen keskustelu eivät ole onnistuneet lisäämään toimialan luottamusta kansalaisten keskuudessa vaan päinvastoin.

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten ja vastanneiden joukko ei ollut suuri eikä tuloksista voida vetää kovin yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Siitä huolimatta asian äärelle on hyvä pysähtyä, sillä kyse on vakavasti otettavasta signaalista.

Kohti luottamuspuhetta

Tiedossamme on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita ei kyetä tuottamaan puhtaasti julkisen sektorin toimesta. Palveluita tuottamaan tarvitaan niin yksityisiä yrityksiä kuin järjestöjäkin. Onnistunut uudistus edellyttää myös, että eri toimijat kykenevät toimimaan nykyistä paremmin verkostomaisesti ja luomaan entistä asiakaslähtöisempiä palveluketjuja. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos kansalaisten luottamus kaikkiin ketjun osiin ei ole kohdillaan.

Sote-alan yritysten on tietenkin itse kannettava oma vastuunsa ja mietittävä yhdessä, miten alan luottamusta voidaan parantaa. Samalla kuitenkin, etenkin näin vaalien alla, on toivottavaa, että vastakkainasettelua vahvistavien poliittisten puheiden tai tahallisen väärinymmärryksen aika on jo takanapäin. Kokonaisuudessaan sote-keskustelussa tulee siirtyä vihdoin eteenpäin, huolipuheesta kohti luottamus- ja ratkaisupuhetta.

Hyviä esimerkkejä yhteistyöstä löytyy jo

Kentällä onneksi tapahtuu jo paljon.  Jo nyt vaikuttavimmissa ja innovatiivisimmissa sote-palveluissa työtä tehdään moniammatillisesti eri toimijoiden yhteisvoimin. Nämä yhden luukun palvelut toimivat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä ja niissä asiakkaalla on merkittävä rooli.

Yhteiseen tavoitteeseen tähtäävät palvelumallit lisäävät niin eri toimijoiden kuin eri alojen työntekijöiden välistä luottamusta. Mutta ennen kaikkea ne lisäävät asiakkaan luottamusta sote-palvelujärjestelmän toimivuuteen ja haluun asettaa asiakkaan tarpeet keskiöön.

Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta yhteistyöstä on mm. syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunnattu Vamos-palvelu, jota Helsingin Diakonissalaitos tuottaa yhteistyössä kuntien, yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa.

Vamoksesta nuori saa oman, luotettavan aikuisen, jolla on aikaa vastata nuoren tarpeisiin ja toiveisiin. Luottamuksen ja voimavarojen kasvaessa nuori kiinnittyy palveluihin ja polku kohti koulu- tai työelämää alkaa. Nuoren hyvinvoinnin kannalta ei ole merkitystä niinkään sillä, kuka palvelun hänelle tuottaa vaan sillä, että verkosto yhteistuumin haluaa vastata nuoren tarpeisiin, olla luottamuksen arvoinen.

Luottamus on ansaittava

T-median tutkimus toteutetaan noin kahden vuoden välein, seuraavan kerran ehkä vuonna 2020. Emme vielä tiedä missä vaiheessa sote-uudistus on silloin.  Tiedämme kuitenkin, että palveluiden tarve ei lakkaa. Ihmiset tarvitsevat hyvää ja oikea-aikaista hoitoa, tukea ja elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja, välittämistä, rinnalla kulkemista ja ihmisarvoista kohtelua.

Se, millaista kansalaisten luottamus meihin sote-alan yrityksiin ja toimijoihin on vuonna 2020, on pitkälti meistä itsestä kiinni.

Kirjoittaja Olli Holmström on Helsingin Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja.

Edellinen artikkeliSoten viivästyminen vaikuttaa ICT-hankkeiden rekrytointeihin – siirtymävaiheessa yritetään pärjätä ”kevyemmillä resursseilla”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet