Lehtileikkeet: Syöpälääkkeiden hinnoittelun läpinäkyvyys on heikentynyt

Potilaan Lääkärilehti: Uusia syöpä­lääk­keitä tulee aiempaa nopeammin markkinoille, samalla hinnoittelun läpinäkyvyys on heikentynyt Syöpä­lääk­keiden hin­nat ovat nous­seet no­peasti, mi­kä vai­kuttaa hoito­kus­tan­nusten kas­vuun. Kaik­kien uu­sien lääk­keiden te­ho ei ole niin hy­vä kuin hin­nan perus­teella voi­si toi­voa. Ti­lanne on ongel­mal­linen, kos­ka syöpä­ta­pausten […]


Vain tilaajille

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tutustu Hoiva&Terveys Sote -palveluun
maksutta, ilman velvoitteita

Edellinen artikkeliHoitoalan työehtosopimuksen sisällöstä käydään vielä keskustelua
Seuraava artikkeliSatakunnan hyvinvointialueen konsernipalveluiden vastuualuejohtajat on valittu