Lonkka- ja polvinivelrikko lisää merkittävästi sairauspoissaoloja ja työterveyskäyntejä

Uusi tosielämän tietoon perustuva tutkimus osoittaa lonkka- ja polvinivelrikon kuormittavan iäkkäiden lisäksi merkittävästi myös työikäistä väestöä.

Nivelrikko on yleinen niveltulehduksen muoto ja sitä esiintyy eniten polvi- ja lonkkanivelissä. Kipu on tyypillisin nivelrikon oire. Nivelrikkokipu voi häiritä potilaan päivittäisiä toimia.

Työikäisillä nivelrikko saattaa heikentää työtehoa tai aiheuttaa jopa työkyvyttömyyttä. Medaffconin, Pfizerin ja Terveystalon yhteistyönä tekemä retrospektiivinen tutkimus selvitti lonkka- ja polvinivelrikon kuormittavuutta työikäisissä.

BMC Musculoskeletal Disorders -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan lonkka- ja polvinivelrikko lisää työikäisten oheissairauksien, työterveydenhuollon yhteydenottojen, sairauspoissaolopäivien ja kipulääkereseptien määrää.

Tutkimuksessa nivelrikkopotilaiden sairauspoissaolojen määrän havaittiin olevan lähes kolminkertainen ja työterveydenhuollon yhteydenottojen määrän yli kaksinkertainen kontrolliryhmään verratessa.

Nivelrikkopotilaalla oli keskimäärin 22,8 sairauslomapäivää vuodessa, kun kontrolliryhmällä vastaava luku oli 8,1 päivää. Työterveydenhuollon yhteydenottojen määrä oli nivelrikkopotilailla keskimäärin 6,1 ja kontrolliryhmällä 2,8 kertaa vuodessa.

Suuri osa potilaiden sairauspoissaoloista ja yhteydenotoista johtui muusta syystä kuin nivelrikosta, sillä sairauspoissaoloista 28 prosentille ja terveydenhuollon yhteydenotoista 18 prosentille oli kirjattu syyksi nivelrikko.

Opioidireseptejä 11 prosentille potilaista

Käypä hoito -suosituksissa opioideja esitetään käytettäväksi vain nivelrikon vaikeimpiin muotoihin. Rekisteritiedoista kuitenkin havaittiin, että opioidiresepti oli annettu nivelrikkoon liittyvällä käynnillä lähes 11 prosentille potilaista, mitä voidaan pitää korkeana lukuna.

Lisäksi potilastiedoista nähtiin, että yleisin lonkka- ja polvinivelrikkopotilaille määrätty lääkitys oli etorikoksibi, jota oli määrätty työterveyshuollon käynneillä jopa puolelle nivelrikkopotilaista.

Nivelkivun hoitoon yleisesti käytetyt tulehduskipulääkkeet eivät aina ole potilaan kannalta paras vaihtoehto. Tässä tutkimuksessa jopa 14 prosentilla nivelrikkopotilaista havaittiin este tulehduskipulääkkeiden käytölle. Tämän vuoksi nivelrikon hoitoon tarvitaan uusia, tehokkaita ja turvallisia vaihtoehtoja.

Tutkimus perustui rekisteritietoon

Tutkimuksessa käytettiin ajanjaksolla 01/2012–04/2020 Terveystalossa asioineiden ja suostumuksen antaneiden potilaiden ja työterveysasiakkaiden rekisteritietoja.

Kaikkiaan Terveystalon potilasrekisteristä tunnistettiin yli 51 000 lonkka- tai polvinivelrikkodiagnoosin saanutta potilasta. Heistä 35 109 oli työterveysasiakkaita, joille muodostettiin henkilömäärän, iän ja sukupuolen suhteen vastaava kontrolliryhmä henkilöistä, joilla ei ollut nivelrikkodiagnoosia.

Tutkimus suoritettiin vertailemalla nivelrikkopotilaiden sairastavuutta, työterveydenhuollon käyntejä, sairauspoissaolopäiviä ja lääkereseptejä vastaaviin tietoihin kontrollipopulaatiossa.

Tutustu Medaffconin RWE-tutkimukseen

 

Edellinen artikkeliICT-valmistelurahoituksen lausunnoissa korostettiin erilaisten järjestelmien haasteita
Seuraava artikkeliPsykologiliitto: Opiskeluhuollon ohjausvastuu jatkossa Opetushallituksen ja THL:n yhteisellä vastuulla