Metropolian Hyvinvointikylässä kehitetään palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa 

Myllypuron kampuksella maaliskuussa 2020 toimintansa aloittava Hyvinvointikylä yhdistää hyvinvointipalvelujen tarvitsijat, nykyiset ja tulevat ammattilaiset sekä erilaiset yhteisöt, jotka haluavat kehittää omia palvelujaan. Osaaminen kehittyy ketterästi yhdessä tehden ja käytännössä kokeillen.

Me avaamme Metropolia ammattikorkeakoulun kaikille, sillä ajattelemme, että voimme sillä tavoin edistää koko Helsingin ja Uudenmaan alueen hyvinvointia ja terveyttä. Kutsumme yhteistyöhön kaikki: sairaalat, kunnat, hyvinvointialan yritykset, erilaiset yhteisöt, liitot ja tutkijat. Toimintamme keskiössä ovat kuitenkin ihmiset, ja monialaiset palvelumme ovat asiakaslähtöisiä. Meillä asiakkaat saavat joustavat ratkaisut ja palvelut samasta paikasta kiireettömästi. Asiakkaamme ovat tärkeä osa ekosysteemiämme osallistumalla omalta osaltaan tulevien ammattilaisten osaamisen kehittämiseen.

Hyvinvointikylä on yksi ajattelutapamme konkreettisista toteutuksista ja kokoaa eri alojen asiantuntijoita, opiskelijoita ja asiakkaita luovien ratkaisujen kehittämiseen ja innovaatioiden löytämiseen sosiaali- ja terveysalalle. Näin osallistumme korkeakouluna osaltamme alueellisen yhteistyön ja elinkeinojen vahvistamiseen.

Haluamme tarjota Hyvinvointikylän asiakkaille huipputason asiakaskokemuksen huipputason osaajien kanssa. Moniammatillinen opiskelijatiimi ratkoo asiakkaan omaa ongelmaa yhdessä opettajien ja muiden kumppanien kanssa. Metropoliassa opiskellaan 69:ää eri tutkintoa, joten opettajilla ja muilla asiantuntijoillamme on valtavasti ammattitaitoa, jota voidaan hyödyntää. Ratkaisu voi olla vaikka uusi laite, hoitotapa tai sovellus helpottamaan arkitoimintoja.

Ekosysteemi toimii siten, että ratkaisua kehitetään yhdessä asiakaslähtöisesti kokeilemalla ja testaamalla. Kehittäjä voi olla esimerkiksi alalla toimiva yritys, joka voi hyödyntää meidän tilojamme tai voimme mennä myös yritykseen. Opiskelijat ovat tiiviisti mukana opettajien ohjauksessa ja oppivat työelämätaitoja.

Meille tärkeintä on tarjota joustavia palveluja yksilöllisesti ja kiireettömästi. Asiakas on asiantuntija omaan arkeensa liittyvissä asioissa ja siksi kiinteästi mukana palvelujen kehittämisessä. Näin saamme suoraa palautetta koko ajan ja voimme muokata palvelua sen mukaan.

Asiakkaan terveys ja hyvinvointi ovat kaiken keskiössä. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme ovat: ihmisten kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja eettinen kohtaaminen, tasa-arvoisen osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen.

Hankkeemme jakautuvat neljään teemaan: terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, yrittäjyys- ja johtamisosaamisen edistäminen ja kehittäminen ja älykkäät, käyttäjälähtöiset ratkaisut ja palvelut. Hankkeet ja innovaatio-opinnot ovat osa kylämme toimintoja.

Avaamme korkeakoulua monin tavoin. Kutsumme ihmisiä erilaisiin tapahtumiin ja lähdemme ulos esimerkiksi kauppakeskuksiin ja julkisiin tiloihin, joissa järjestämme matalan kynnyksen asukasiltoja ja pop-up-toimintaa eri teemoilla. Teema voi olla vaikka diabetes, ikäihmisen toimintakyky tai nuorten kanssa käytävät keskustelut heille tärkeistä asioista. Pyrimme myös sekoittamaan ikäryhmiä ja löytämään sukupolvet kohtaavia ilmiöitä. Esimerkiksi Mummodiskoon ovat osallistuneet sekä nuoret että vanhat.

Kirjoittaja on innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu, Metropolia ammattikorkeakoulun Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymästä.

Edellinen artikkeliTerveyspalvelut pahasti kriisiytyneet Vantaalla – lääkärijonoja puretaan ostopalveluilla
Seuraava artikkeliLehtileikkeet