Mielenterveyshäiriöt Suomen kallein kansantauti – Jyväskylän yliopisto pystyi selvittämään myös välilliset sote-kustannukset

  Jyväskylän yliopiston kokoaman, eri lähteisiin perustuvan yhteenvedon mukaan Suomen kansantaudeista kallein on mielenterveyden ongelmat. Niiden hoitoon välillisine kustannuksineen kuluu Suomessa kuusi miljardia euroa vuodessa.

  Kuva 1. Kansantautien arvioidut kustannukset yhteiskunnalle (sis. myös epäsuorat kustannukset). Linkit tietolähteisiin tämän artikkelin lopussa. Artikkelissa Kaasalainen-Neittaanmäki (www.jyu.fi/it/julkaisut/tekes) kansansairaudet on koottu vastaavaan kuvaan useista eri lähteistä.

  Toiseksi eniten kustannuksia syntyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, joiden kulut välillisine kustannuksineen ovat neljän miljardin luokkaa. Kolmantena ovat sydän- ja verisuonitaudit kolmella ja puolella miljardilla ja aivan niiden tuntumassa diabetes, jonka kustannukset ovat noin 3,2 miljardia. Astma ja COPD kustannukset jäävät ovat vähän alle kaksi miljardia ja syöpätautien vähän alle miljardin.

  Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat koonneet kattavat 250 000 kansalaista koskevat anomisoidut tiedot sote-kuluista kolmelta alueelta Suomesta. Hämeenlinnasta, Keski-Suomesta JYTE-kunnat (Jyväskylä, Uurainen Hankasalmi) ja Kainuusta. Näiden pohjalta kulujen erittely on pystytty tekemään aikaisempaa tarkemmin.

  – Sosiaalikuluissa mielenterveyden hoitoon liittyy kansantaudeista eniten välillisiä kustannuksia, joita ei aikaisemmin ole pystytty selvittämään näin tarkasti. Välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi asumiseen liittyvät kustannukset, toimeentulotuki, kuljetuspalvelut ja lastensuojelukustannukset, sekä henkilökohtaiset terapiat ja muut kuntoutuspalvelut, Jyväskylän yliopiston tietotekniikan professori Pekka Neittaanmäki selvittää Hoivalle ja Terveydelle.

  Hän johtaa Jyväskylän yliopistossa tutkimusta, jossa yhdistetään eri tietokannoissa hajallaan olevia tietoja tekoälysovellusten avulla. Tutkijat keräävät tietoja Kelan ylläpitämästä Kanta-arkistosta ja sen lisäksi maakuntien eri tietovarannoista, ja nämä tiedot yhdistetään.

  – Tavoitteena on kehittää tulevaisuuden tietoympäristö, jonka avulla syntyy kuva siitä, miten julkisia varoja käytetään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tilannekuvan avulla yritetään arvioida, mikä välillisten kulujen merkitys on, ja voidaanko niihin vaikuttaa, Neittaanmäki sanoo.

  250 000 suomalaisen todelliset kustannukset

  Tutkijaryhmä on pystynyt keräämään ja yhdistämään välittömät sote-kustannukset henkilötunnuksen avulla neljännesmiljoonan suomalaisen tiedoista. Kulut olivat Keski-Suomessa JYTE-alueella yhteensä 896 miljoonaa euroa, joista 183 miljoonaa kohdistui perusterveydenhuoltoon, 263 miljoonaa erikoissairaanhoitoon ja 250 miljoonaa sosiaalikuluihin.

  Kuva 2: Sote-kustannusten jakautuminen JYTE-alueella palvelunkäytön ja diagnoosien mukaan, lähde: Jyväskylän yliopisto, Watson Health Cloud Finland -hanke 2018

  – Tässä esimerkissä rakensimme tulevaisuuden sote-datan analysointiympäristön, ja onnistuimme tekemään sen vähän etuajassa kattavilla tiedoilla, jotka saimme Hämeenlinnasta, Keski-Suomesta ja Kainuusta henkilötasolla, mutta tietysti anonyyminä. Kuvan avulla on helppo hahmottaa visuaalisesti, miten perusterveydestä lonkeroituu pieniä puroja erikoissairaanhoitoon. Kuvion alalaidassa keltaisella on eritelty sosiaalikuluja. Niiden selvittäminen on hankalaa, koska niitä syntyy monia eri reittejä. Kun on mielenterveysongelmia ja syrjäytymisen kierre lähtee, syntyy sairauksia, ja ongelmia henkilökohtaisten asioiden hoitoon, Neittaanmäki selvittää.

  Kun tietoa saadaan yhdistettyä kattavasti, se mahdollistaa useampien asioiden yhdistelyn. Kun tällainen tilannekuva visualisoidaan, sen avulla pyritään analysoimaan kuluja yksilötason riskeihin ja voidaan pohtia, mikä välillisten kulujen merkitys on, ja voidaanko niihin vaikuttaa hoitoprosessissa ja työnohjauksessa.

  – Tällä hetkellä ihmisille ei hahmotu kokonaiskuva uuden sote-järjestelmän edusta, minkä huomaa usein eduskunnan keskusteluista. On kansallinen voimavara saada tällainen tieto yleiseen käyttöön. Meillä se onnistuu, koska Suomessa on ollut 1960-luvulta lähtien käytössä henkilötunnus, johon kaikki tiedot yhdistetään. Sellaista ei ole muualla maailmassa käytössä, vaan tiedot ovat hajallaan esimerkiksi vakuutusyhtiöissä. Esimerkkimme kaltainen tilannekuva pitäisi olla reaaliaikaisesti maakuntien sote-keskuksessa, jossa haetaan tilannekuvaa ja ennakoidaan tulevaisuutta esimerkiksi kroonisten sairauksien osalta.

  – Kun visualisoimme tilannekuvan ja väestön ikärakenne ja sen kehittymisennusteet otetaan huomioon, voidaan ennakoida tulevaisuutta. Tähän esimerkkiin tiedot on kerätty käsipelillä, mutta kun järjestelmä kehittyy, tiedot kertyvät tulevaisuudessa Kelalle ja maakuntiin, Pekka Neittaanäki toteaa.

   

  Mielenterveyshäiriöiden kustannukset: Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmia voidaan ratkaista. Policy briefing 6/2018.

  TULE-sairaudet: Tuki- ja liikuntaelinliitto ry. TULE-kustannukset.

  Sydän ja verisuonitaudit: Wilkins E, Wilson L, Wickramasinghe K, Bhatnagar P, Leal J, Luengo-Fernandez R, Burns R, Rayner M, Townsend N (2017). European Cardiovascular Disease Statistics 2017. European Heart Network, Brussels.

  Diabetes: Koski S. 2015. Diabetesbarometri 2015.

  Reini K & Honkatukia J (2016). Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja tehostetun hoidon kansantaloudellinen vaikuttavuus. Vaasan yliopiston julkaisuja selvityksiä ja raportteja 206.

  Astma ja COPD:

  Jantunen J. Allergian ja astman kustannukset Suomessa vuonna 2011. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 85, 2014. ISBN 978-951-669-949-6 (nid.), 978-951-669-950-2 (pdf)

  Herse, F., Kiljander, T., & Lehtimäki, L. (2015). Annual costs of chronic obstructive pulmonary disease in Finland during 1996–2006 and a prediction model for 2007–2030. NPJ primary care respiratory medicine, 25, 15015.

  Syöpätautien kustannukset:

  Syöpäjärjestöt 2018. Syöpien yleistyminen ei ole lisännyt merkittävästi hoitokustannuksia.

  Kuva: iStockphoto