Mitä jos ikäihmisen kuntoisuutta voitaisiin seurata reaaliaikaisesti? Entä jos hoidon vaikuttavuudelle, kuntoutukselle ja toimintakyvylle olisi automaattinen mittaristo?

Yhteistyökumppanimme, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, on käyttänyt Vivago ratkaisua tehostetun palvelun tukena jo pitkään. He ovat kehittäneet kuntoutusta, yöhoidon prosesseja ja kotihoidon palvelumalleja Vivagon avulla.

Keväällä 2017 Tampereen kaupungin koordinoimassa Ratko tuate-hankkeessa haluttiin selvittää ikäihmisen toimintakyvyn ja hoidon vaikuttavuuden tukemista ja mittaamista. Tässä tutkimuksessa olivat mukana VTT, NHG eli Nordic Healthcare Group Oy ja Vivago Oy. Pirkanmaan Senioripalvelut lähti mukaan Kuuselan kotihoidon asiakkaille tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksessa analysoitiin Vivagon hyvinvointirannekkeen ja RAI-arvion välistä yhteyttä ja voidaanko mittaustiedolla korvata tai täydentää raskaampia arviointimenetelmiä. Nordic Healthcare Group suoritti tutkimuksen data-analyysin.

Tutkimuksessa todettiin, että Vivagon hyvinvointimittaus korreloi hyvin RAI arvion funktionaalisen toimintakyvyn kohtiin ADL ja IADL6. Keskeisiä mittareita ovat vuorokausirytmi, päiväajan aktiviteetti ja uniaika toimintakyvyn arviointiin.

Lisäksi RAI mittarin MAPLe5 joka kuvaa päivittäistä avuntarvetta korreloi Vivagon hyvinvointimittauksen kanssa. Matalampi päiväajan aktiviteetti ja korkeampi uniajan hajonta indikoivat avun tarvetta päivittäisissä toiminnoissa.

Vivagon hyvinvoinnin muutosilmoitukset indikoivat keskimäärin korkeampia RAI arvioita liittyen päivittäiseen avun tarpeeseen. Tässä tarkasteltiin päiväaikaisen aktiviteetin ja vuorokausirytmin muutoksen hälytyksiä, jotka perustuvat Vivagon reaaliaikaiseen hyvinvointianalyysiin. Jos asukkaalle kertyy hälytyksiä, tämä indikoi korkeampia RAI arvioiden tasoja, mikä voi osoittaa tarpeen uudelle RAI arviolle.

Tutkimuksessa vertailtiin myös RAI:n kognitiivisen toimintakyvyn arvion CPS:n ja Vivagon hyvinvointidatan välistä korrelaatiota, mutta niiden välille ei löytynyt yhteyttä.

NHG:n tekemän tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä ja todentavat Vivagon hyödyllisyyttä ikäihmisten toimintakyvyn ja sen muutosten seurannassa. Vivagon avulla voidaan RAI arvojen muutoksia seurata automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Mittaustulos on objektiivinen ja se perustuu jatkuvaan seurantaan eikä hetkelliseen testitilanteeseen. Tulosten hyödyntämisestä nousi välittömänä ehdotuksena mm. hyvinvointihälytysten käyttö jatkossa asukkaan RAI arvion päivitystarpeen arviointiin.

Uudessa maakuntamallissa RAI-mittaus on osa terveydenhuollon mittaristoa, jolla seurataan hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaiden kuntoisuutta. Vivagon hyvinvointimittaus on yksilöllinen ja se hyödyntää käyttäjän tilaan adaptoituvaa älykästä teknologia. Vivagon hyvinvointimittaus tuo ison mahdollisuuden hoidon digitalisoinnissa tuomalla merkittävää tietoa hoitoprosessien kehittämiseen, auttamaan käytännön hoitotyötä ja automatisoimalla hoidon vaikuttavuuden seurantaa. Hyvinvointitietoa hyödyntämällä ymmärretään, mitä ollaan tekemässä, miksi ja mihin suuntaan toimintaa pitää kehittää sekä yksilön että organisaation tasolla.

Rohkea toimintamallien uudistaminen ja palveluiden skaalaaminen erikokoisiin toimintaympäristöihin johtaa onnistuneeseen lopputulokseen. Me Vivagolla olemme mukana auttamassa kumppaneita ja asiakkaita terveydenhuollon toimintamurroksessa ja digitalisaatiossa.

Lue lisää NHG:n johtopäätöksistä ja Vivagon ratkaisuista www.vivago.fi.

Kirjoittaja Maria Lavonen on Vivago Oy:n toimitusjohtaja.

Edellinen artikkeliValmisteluryhmä pohtimaan tuottajakorvausten alv-kysymyksiä
Seuraava artikkeliAsiakkaat osaksi SOTEn suunnittelua