Muut Mediat

  Turkulainen

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vähennetään aikuisten ja vanhusten psykiatrisia hoitopaikkoja 237:stä 170:een paikkaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vähentää sairaansijat 136:een. Lastenpsykiatriassa siirryttäisiin nykyisen kahden osaston sijasta yhteen 8-paikkaiseen osastoon. Nuorisopsykiatriassa toimisi 10 paikan akuuttiosasto ja tehostetun avohoidon päiväyksikkö.

  Tavoitteena on yhdistää Kupittaan, Uudenkaupungin ja Halikon sairaaloiden psykiatriset osastot saada saman katon alle. Samoihin tiloihin yhdistettäisiin myös Tyksin kriisiosasto sekä Turunmaan sairaalan psykiatrinen osasto Paraisilta.

  Yhdistämisellä arvioidaan kertyvän noin 1–1,5 miljoonan euron säästöt henkilöstömenoissa.

  Uusi Suomi

  Vaasan kaupunki säästi 10 kuukauden aikana noin 500 000 euroa siirryttyään vastuulääkäripalveluun vanhusten hoidossa. Säästön suuruus yllätti Vaasan kaupungin. Palvelujen ulkoistuksella ei haettu säästöjä vaan sairaanhoidon toimivuutta.

  Doctagonin tuottama palvelu vähensi ambulanssikuljetuksia 50 prosenttia ja saman verran päivystyskäyntejä. Doctagonin toimintamallissa jokaisella potilaalla on nimetty lääkäri, joka vastaa potilaan kokonaisvaltaisesta ja ennakoivasta hoidosta.