Nopeassa kasvussa Mehiläisen HR on liiketoimintojen strateginen kumppani

Vauhti ja jatkuva muutos leimaavat Mehiläisen toimintakulttuuria, jossa liiketoiminnot johtavat strategista kasvua, jolle konsernin tukitoiminnot tuottavat joustaen viitekehyksen. Alati muuttuvat tehokkuusvaatimukset haastavat jalostamaan myös henkilöstöhallinnon prosessit tuottamaan parhaan kumppanuuden liiketoiminnoille.

Mehiläinen on suomalaisen yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon pioneeri ja suunnannäyttäjä, joka on iältään vanhempi kuin itsenäinen Suomi ja jonka juuret ja jopa nimi ovat vahvasti suomalaisuudessa ja Kalevalassa. Toisaalta tämän päivän Mehiläinen on myös yksi Suomen suurimmista yksityisen sektorin työllistäjistä ja terveydenhuollon uudistaja, joka tarttuu uusiin mahdollisuuksiin ja jota ohjataan nälkäisellä, startup-tyyppisellä johtamiskulttuurilla. Päätökset tehdään nopeasti, päätöksistä edetään nopeasti käytäntöön, ja jos kaikki ei mene niin kuin odotettiin, asioista otetaan opiksi ja yritetään uudelleen.

Tämän rivakan toimintakulttuurin tunnistin seurattuani Mehiläistä ulkopuolelta, mutta joulukuusta alkaen myös yrityksen sisältä konsernin tuoreena henkilöstöjohtajana. Vauhti ja jatkuva muutos tekevät Mehiläisestä ja sen nykyvaiheesta erittäin mielenkiintoisen. Monimuotoisuus on etu, mutta yrityksen kasvaessa voimakkaasti voivat yksinkertaisuus, skaalautuvuus ja monistettavat ratkaisut nähdä myös voimavarana.

Mehiläisessä on viime vuosien kiihkeässä muutoksessa, toiminnan tervehdyttämisessä ja erityisesti voimakkaassa kasvussa tartuttu mahdollisuuksiin nopeasti. Samalla perinteisestä johtamiskulttuurista on siirrytty joustavampaan toimintamalliin ja liiketoiminnoille on annettu paljon valtaa mutta myös vastuuta oman tontin kehittämiseksi. Myös toimintaa on mitattu jatkuvasti. On selvä, että myös konsernin tukitoiminnot ovat mukautuneet muuttuvassa toimintaympäristössä: Pelkästään viime vuoden aikana integroitiin 34 uutta yritystä, rekrytoitiin noin 1 500 uutta työntekijää ja pyöritettiin samalla henkilöstöhallinnon perustoimintoja. Kasvu ja prosessien tehokkuuspaineet ovat toimineet suurimpina ajureina haluun hioa myös Mehiläisen henkilöstöhallinto huipputasolle.

Palvelun laatu, digitaalisuus ja liiketoimintakumppanuus

Mehiläisen liiketoiminnot, kuten yksityiset terveyspalvelut ja työelämäpalvelut, lastensuojelu, julkiset terveyspalvelut, hoivan palvelut sekä suun terveydenhoidon palvelut ovat hyvin erilaisia, ja niissä toimii koko joukko monenlaisia ihmisiä erilaisilla taustoilla. Toisaalta niissä on myös riittävästi yhtäläisyyksiä, jotta tukitoimintoja pystytään virittämään tukemaan kasvua, mahdollistamaan esimiesten työtä ydintoiminnoissa ja kehittämään arjen perusprosessien sujuvuutta kaikkien työntekijöiden eduksi. Keskeisenä polttoaineena muutoksen toteuttamisessa ovat luottamus sekä yhteinen ymmärrys kehittämisalueista. Oma visioni Mehiläisen HR:lle on ”Suomen ketterin ja vaikuttavin HR”, joka liiketoimintasloganimme mukaisesti on ”aina lähelläsi”.

Tavoite on kehittää henkilöstöhallinnon eksellensiä, parantaa laadukkuutta ja huomioida HR-palveluiden käyttäjien eli tuhansien työntekijöiden palvelukokemus. Liiketoiminnan suuntaan keskeisimmät tavoitteemme on uutta tietoa ja taitoa hyödyntäen sujuvoittaa mm. uusien yksiköiden perustamista ja sisäänajoa. HR-työssä fokus on puolestaan perusasioissa, kuten rauhallisuuden tunteen lisäämisessä hallinnon perustekemisessä. Kun jokainen tunnistaa oman roolinsa osana kokonaisuutta ja tietää mitä häneltä odotetaan, on meillä hyvät mahdollisuudet saavuttaa tavoitteemme.

Tilanne, jossa kehitämme HR:ää huipputasolle yrityksen samanaikaisesti kasvaessa ja monien pallojen ollessa ilmassa, on erittäin mielenkiintoinen ja motivoiva, vaikka samalla äärimmäisen haastava. Katsomme eteenpäin, ja vuonna 2019 henkilöstöhallinnon pääteema on kehittää uusi toimintamalli, joka perustuu vahvaan liiketoimintakumppanuuteen, yhteen yhtenäiseen henkilöstöhallintoon, toimiviin perusprosesseihin ja teknologian hyödyntämiseen.

Tässä kehittämistyössä ovat analytiikan hyödyntäminen johtamisessa, monien prosessien digitalisointi, huippuosaajien sitoutumisen tukeminen Mehiläisen tarinaan ja tätä kautta myös työnantajamielikuvan lujittaminen kaiken toiminnan ydin. Näin varmistamme osaamisen ja onnistumisen myös seuraaviksi 110 vuodeksi.

Nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin!

Kirjoittaja on Mehiläisen henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas.

Edellinen artikkeliKeskustan Anttila: Tulevaisuudessa voi olla 12 maakuntaa, vaikka sote-uudistus menisi nyt läpi
Seuraava artikkeliLehtileikkeet