Osaaminen kehittyy luontevasti yhdessä tehden

Monessa terveysalan organisaatiossa pohditaan ratkaisuja ajankohtaisiin pulmiin, kuten siihen, miten asiakaspalvelua voisi kehittää entistäkin paremmaksi. Vaikka kehittäminen koetaan tärkeäksi, aina ei ole helppo hahmottaa, mitä oikein pitäisi tehdä ja mistä aloittaa.

Me olemme Metropoliassa trimmanneet koneistomme auttamaan juuri tällaisissa pulmissa. Usein asiakkaiden kanssa lähdetään liikkeelle parin tunnin palaverista, jossa täsmennetään organisaation tarpeet ja tavoitteet sekä pohditaan ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisuun pääsyä yhdessä. Yhteistyössä asiaan saadaan useampi näkökulma, ja ratkaisu kytketään aina osaksi organisaation arkea ja toimintaa.

Joskus oikea suunta löytyy nopeasti ja tarvittavat toimenpiteet on tehty parissa istunnossa. Toisinaan päädytään aloittamaan pidempikestoinen yhteistyö. Onko ratkaisu sitten henkilöstön täsmäkouluttaminen, uuden asiakaspalvelumallin kehittäminen tai vaikkapa uuden koulutusmallin rakentaminen, on kiinni pelkästään siitä, mitä asiakas tarvitsee. Meille tärkeintä on räätälöidä ratkaisut sellaisiksi, että organisaatio saa niistä oikeasti hyötyä omaan toimintaansa.

Usein olemme nähneet, kuinka kumppanimme saavat uutta intoa omaan toimintaansa yhteistyöstä kanssamme.

Toimintakonseptimme idea on miettiä yhdessä eri vaihtoehtoja ja toimintatapoja sekä toteuttaa niitä yhdessä.

Asiakkaan tarpeen ympärille kootaan tiimi, joka koostuu sekä asiakkaan omista että Metropolian asiantuntijoista. Asiakas tuo tiimiin oman organisaationsa ydinosaamisen. Metropolian asiantuntijat fasilitoivat tiimin toiminnan määritelläkseen organisaatiolle tarkoituksenmukaisen toteutustavan ja sisällön ja kootakseen esityksen kokonaisuudesta asiakkaalle. Toiminta on ketterää, ja sitä kehitetään kaiken aikaa, kunnes toimiva ratkaisu löytyy.

Meille on ilo nähdä, miten asiakkaamme motivoituvat jatkuvaan parantamiseen, kun huomaavat toimintamallimme konkreettiset hyödyt omassa toiminnassaan. Moni päätyykin jatkamaan osaamisen kehittämistä kanssamme. Kehitämme koko ajan myös seurantamenetelmiämme, joilla hyötyä voi vielä paremmin mitata.

Blogin kirjoittaja on Metropolia ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen.

 

Edellinen artikkeliPerusturvajohtaja Juha Metso: Espoota ei ole kuultu erillisratkaisuun liittyen – ”ei ehkä tarve”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet