Osaavatko päättäjät vaatia oikeita asioita digitaalisilta työvälineiltä?

Kun tohtori tulee kotikäynnille etäyhteyden kautta, ei ole ollenkaan sama, minkälaista väylää pitkin data kulkee.

Kuntapäättäjien pitäisi tulla paikan päälle katsomaan, kuinka ihmisistä huolehditaan nykyaikaisilla menetelmillä. Jos he näkisivät, miten mutkattomasti vanhukset ja hoitajat käyttävät mobiililaitteita ja etäyhteyksiä, ennakkoluuloille ei enää olisi sijaa.

Kun jokin aika sitten Etelä-Savossa toteutettu etäyhteyskokeilu päättyi, moni ikäihminen oli todella murheissaan. Tavoitteena oli helpottaa kotona asuvien vanhusten arkea ja lääkäriasiointia ilman terveyskeskuskäyntiä, ja samalla vähentää päivystysalueen kuormitusta.

Kokeilu onnistui yli odotusten ̶ kiitosta tuli niin vanhuksilta kuin heidän läheisiltään.

Vanhusten mielestä kommunikointi kuvayhteyden kautta lääkärin tai terveydenhoitajan kanssa sujui luontevasti. Omaishoitajien kommenteissa korostui elämänlaadun paraneminen ja arkikuorman keveneminen, kun huonokuntoisen ihmisen kanssa ei tarvinnut lähteä päivystysjonoon arvailemaan, kestäisikö käynti tunnin vai viisi tuntia, ja minkälaista porukkaa odotustiloissa olisi.

Mielestämme kuntapäättäjien kannattaisi arvostaa myös kekseliäisyyttä, jolla digitaalisia apuvälineitä käyttävät hoitajat yhdessä asiakkaidensa kanssa innovoivat uusia palveluja. Hyvä esimerkki on virtuaalinen ruokapöytä, jonka ympärille kodeissaan asuvat mummot ja papat kokoontuvat videoyhteyden kautta.

On aivan selvä, että lähivuosina yhä useampi lääkärissäkäynti hoituu etäyhteyksillä, mutta ei ole ollenkaan sama, minkälaisen infran varaan palvelut rakennetaan. Kotipalvelujen, terveyskeskusten, sairaaloiden ja palvelutalojen yhteyksien on toimittava esteettömästi, eikä muureja saa nousta esimerkiksi julkisien ja yksityisien toimijoiden välille.

Joustavuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa tietoturvariskejä tai yksityisyyden loukkaamisia. Korkean suojatason yhteydet ovat nykyään mahdollisia myös mobiiliverkoissa.

Viisainta on kysyä teknologiatoimittajilta näkemyksiä erilaisten tarpeiden ratkaisuun uusia kustannustehokkaita teknologioita hyväksi käyttäen. Avoimen keskustelun kautta nousee kysymyksiä, joita tarjouksen pyytäjä ei todennäköisesti osaa esittää, mikäli lähtee kilpailuttamaan hintoja valmiin listan perusteella.

Kirjoittajat, Everon Oy:n tuotejohtaja Tommi Lundén ja Sote360 Oy:n toimitusjohtaja Ville Paasonen haluavat parantaa sekä sotepalvelujen tuottajien että asiakkaiden elämänlaatua turvallisella, luotettavalla ja helppokäyttöisellä teknologialla.

Everon jalostaa digiteknologian parhaista sovelluksista joustavia ja turvallisia hoiva- ja terveyspalvelujen työkaluja Suomen lisäksi muun muassa Iso-Britanniaan ja Ruotsiin. Everonin suojattuja etäyhteyksiä voivat hyödyntää esimerkiksi palvelutalot, omaishoitajat, sairaalat, terveyskeskukset ja kotihoitoyksiköt.
www.everon.fi

 

Sote360 rakentaa innostavia ja nopeita palvelukokonaisuuksia lääkäreiden, hoitajien ja omaisten arkeen. Digitaalisessa hoitoympäristössä kaikki tieto on asianomaisten saatavilla kätevästi. Luotettavia palveluja on myös helppo käyttää.
www.sote360.fi

Edellinen artikkeliHattula oli vedenjakaja – Forssa keskeytti hankinnan
Seuraava artikkeliLehtileikkeet