lauantai, 23 syyskuun 2023
Koti Haku

- hakutulokset

Jos et ole tyytyväinen tuloksiin, hae uudelleen

Soten työvoimapulan ratkaisemiseksi tarvitaan useita toimia samaan aikaan – Keskeistä koulutus, teknologia ja alan...

Hyvinvointiala HALI ry järjesti yhdessä Hoiva ja Terveys -uutismedian kanssa työvoimapulaa käsittelevän seminaarin keskiviikkona 13.9. Kansallismuseon auditoriossa. Tapahtumassa aamupäivän aikana käsiteltiin monipuolisesti koulutusta, kansainvälistä rekrytointia,...

Hyvinvointialueiden rahoitusmalli korjaa tämän vuoden kustannusten nousua vasta vuonna 2025

Hyvinvointialueet ovat kertoneet tämän vuoden aikana kasvaneista kustannuksista, joihin vaikuttaa moni asia: terveysalan palkkaratkaisu, ostopalveluiden hintojen, tilavuokrien ja korkojen nousu sekä inflaatio. Ensimmäisen kerran...

Keski-Suomen hyvinvointialueella on myös edessään yhteistoimintaneuvottelut

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä on valmisteltu tuottavuusohjelman toimenpiteitä ja sopeuttamistoimenpiteitä vuodelle 2024.​ Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin lausuntokierros toteutetaan hyvinvointialueen toimielimille 20.9.–13.10. Toimenpiteet edellyttävät...

Pirkanmaan hyvinvointialue aikoo lisätä yhteisöllistä asumista sekä perhe- ja omaishoitoa

Pirkanmaan hyvinvointialue suunnittelee muutoksia ikäihmisten palveluihin sekä vammaisten ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin osana palvelujen verkoston uudistamista. Ehdotusten mukaan Pirkanmaalla vähennetään laitoshoitoa ja lisätään ikäihmisten...

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue nopeuttaa hoitoon pääsyä monin keinoin – Digikeskus laajenee nopeutetusti

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tehty suunnitelmaa kiireettömään perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantamiseksi. Kiireettömään hoitoon pääsyä koskevat säännökset muuttuivat 1.9.2023 alkaen niin että asiakkaan tulee saada kiireetöntä...

Kainuun hyvinvointialueella akuutti kotisairaala ja tilannekeskus aloittivat toimintansa

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen akuut­ti­hoi­don ja pe­las­tuk­sen toi­mia­lueel­la on aloit­ta­nut uu­si yk­sik­kö, jo­hon kuu­lu­vat Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la ja ti­lan­ne­kes­kus. Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la tuot­taa hyvinvointialueella sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa, jo­ta voi­daan to­teut­taa...

Suomessa tehdään vuosittain yli 9 000 potilasvahinkoilmoitusta – Noin neljännes johtaa korvauksiin

Tammi–kesäkuussa 2023 uusia potilasvahinkoilmoituksia tehtiin 4 618, mikä on suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2022 vastaavana ajanjaksona (4 594). Tuoreimmat vahinkoilmoitusluvut eivät kerro tuoreinta tietoa tapahtuneista...

Talentia tyrmää hallituksen esityksen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemisesta

Hallitus esittää lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemista kahdella vuodella. Tutkimustieto ei tue ikärajan laskemista, vaan päinvastoin puoltaa ikärajan säilyttämistä nykyisessä, Talentia huomauttaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia...

Lehtileikkeet: Hus aikoo leikata tehohoidosta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ei tee henkilöstövähennyksiä

Helsingin Sanomat: Hus aikoo leikata tehohoidosta säästääkseen rahaa Hus-yhtymä suunnittelee vielä julkaisemattomassa säästösuunnitelmassaan sydänkirurgian teho-osaston siirtoa Meilahden Tornisairaalasta, kertoo Helsingin Sanomat. Sydänleikkauksessa olleet potilaat ja heitä...

Varhan aluehallitus hyväksyi toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi: osa käynnistetään välittömästi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) ennuste vuoden 2023 alijäämästä on noin 123 miljoonaa euroa, todetaan aluehallituksen päätöstiedotteessa 12.9. Välittömästi käynnistettäviin säästötoimiin kuuluu muun muassa ostopalvelujen kustannusmuutosten sitominen...

THL: EG.5-muunnoksen osuus koronatartunnoista kasvussa – epidemiatilanne rauhallinen

Tällä hetkellä maailmalla leviää omikronin XBB-alalinja EG.5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaviruksen genomiseurannan (SARS-CoV-2-koronaviruksen perimän muutosten seuranta) mukaan Suomessa EG.5-muunnos havaittiin ensimmäisen kerran...

HUS selvitti sydänkirurgisen teknologian soveltuvuutta ensihoitoon – tulokset lupaavia

HUSissa toteutetun tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kolmannes kehon ulkopuolista happeutushoitoa eli ECPR-hoitoa saaneista sydänpysähdyspotilaista selviytyi ja toipui neurologisesti hyvin. – Ensihoidon kohtaaman sydänpysähdyspotilaan verenkiertoa ei...

JUKO: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö on huolissaan Pirkanmaan henkilöstövähennyksistä

Pirkanmaan aluehallitus on päättänyt noin 20 000 henkilöä työllistävän Pirkanmaan hyvinvointialue Pirhan koko henkilöstöä koskevista yt-neuvotteluista. Mahdolliseksi irtisanomistarpeeksi Pirha arvioi enintään 500 henkilötyövuotta. Arvioon...

Omaishoitajat nostavat esiin työn ja omaishoidon yhteensovittamisen haasteet

Omaishoitajajärjestöt kampanjoivat työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta Euroopan omaishoitajien päivänä 6.10. Kampanjan sloganilla Tasapainoa! Työn ja hoivan välissä elämä halutaan korostaa, että omaishoitajan ei pitäisi joutua...

Apotin toimitusjohtajan mielestä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kilpailutuspäätös on väärä

Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kritisoi blogissaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätöstä, jonka mukaan alueella ryhdytään järjestelmäkilpailutukseen. – Länsi-Uudenmaan linjaus tarkoittaa valitettavasti sitä, ettei alueelle pystytä rakentamaan...

Lehtileikkeet: Lapin valtuutetut vastustavat terveyskeskusten lakkauttamista

Yle: Lapin hyvinvointialueen valtuutetut vastustavat terveyskeskusten lakkauttamisia Ylen kyselyyn vastanneet Lapin hyvinvointialueen aluevaltuutetut eivät ole valmiita lakkauttamaan terveyskeskuksia säästösyistä. Lapha aikoo pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45...

Pirkanmaan sopeuttamistoimien yhteydessä tarkastellaan ostopalveluiden kokonaisuutta – ”Mahdollisesti otamme omaksi tuotannoksi”

Pirkanmaan aluehallitus päätti käynnistää talouden sopeuttamistoimet sekä koko henkilöstöön kohdistuvat yhteistoimintaneuvottelut. Sopeutustoimet tähtäävät kestäviin rakenteellisiin muutoksiin mutta ensivaiheessa 42 miljoonan euron alijäämän kattamiseen ensi...

Risto Rautava: Hus karsii kuluja vielä tämän vuoden puolella – Hoitojonoja puretaan myös ostopalveluilla

Hus on aloittanut ylimääräisen säästöohjelman valmistelun. Sen avulla Hus aikoo pienentää vuoden 2023 alijäämää, joka on 95 miljoonaa euroa. Suurimmat syyt alijäämälle ovat palkkaratkaisut,...

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kilpailuttaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän

Länsi-Uudenmaan asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus hankitaan kilpailutuksen kautta - Tavoittelemme kilpailutuksella laadukasta, käyttäjäystävällistä, sujuvaa ja kustannustehokasta asiakas- ja potilastietojärjestelmien kokonaisuutta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämä lisää tulevaisuudessa myös...

Satakunnan aluehallitus palautti toiminnallisen palveluverkoston kehittämisen periaatteet jatkovalmisteluun

Satakunnan aluehallitus kävi keskustelussa läpi valtuustosta tulleet ja sen perusteella huomioidut muutostoiveet palveluverkoston kehittämisen periaatteisiin. Kokouksessa myös todettiin, että periaatteisiin on tulossa lisää tarkennuksia....