Reaaliaikainen tieto on potilasturvallisuuden elinehto

Potilasturvallisuus tarkoittaa monin tavoin sitä, että hoitohenkilökunnalla on tarvittavat tiedot edessään silloin, kun he niitä tarvitsevat. Tämä tarkoittaa välittömää pääsyä tietoihin, jotka ovat hoidon kannalta oleellisia samalla varmistaen potilaan terveyttä koskevien tietojen yksityisyyden ja luottamuksellisuuden.

Potilasturvallisuus on yhteinen pyrkimys, joka edellyttää vahvaa koordinaatiota eri ryhmien ja ammattilaisten välillä – niin sairaalan sisäisesti kuin myös potilaan koko terveydenhuollon ekosysteemin kanssa.

Kommunikoinnin tulee toimia dynaamisessa ja reagoivassa ympäristössä, johon pääsee käsiksi monenlaisten työkalujen avulla. Tiedon tulee lisäksi olla useiden eri henkilöiden saatavilla. Toisin sanoen pelkkä kiinteä järjestelmä ei riitä. Jotta potilastiedot olisivat mahdollisimman reaaliajassa, tietoja tulee pystyä kirjaamaan ja selaamaan heti potilaan vierellä ilman, että tämä vaatisi työpisteelle menoa.

Viivästynyt tiedonkulku voi aiheuttaa virheitä

Mitä enemmän aikaa kuluu terveystapahtuman ja tietojen kirjaamisen välillä sitä todennäköisemmin tieto on enemmänkin suuntaa-antavaa kuin yksityiskohtaista, ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä tapahtuu virheitä. Viivästynyt tietojen kirjaaminen vaikuttaa potilaan tuloksiin, hoidon laatuun ja luo tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia.

Reaaliaikainen tieto auttaa tunnistamaan aikaisemmin potilaat, joiden terveydentila on heikentymässä, vapauttamaan hoitohenkilökunnan aikaa sekä suunnittelemaan henkilöstön ja resurssien käyttöä paremmin [1].

Mahdollisuus kerätä ja päästä käsiksi potilastietoon yhdellä painalluksella, ja kuljettaa sitä mukana missä tahansa, on korvaamatonta terveydenhuoltoalalla työskenteleville. Kaikkien kliinisten tietojen – niin havaintoarvojen kuin myös toteutettujen toimenpiteiden –  reaaliaikainen langaton kirjaaminen ja selaaminen parantavat hoitoprosessia sekä antavat välittömän yleiskuvan potilaan tilasta.

Ketkä hyötyvät reaaliaikaisesta tiedosta?

Lääkärit, hoitajat ja muu hoitohenkilökunta hyötyvät reaaliaikaisesta tiedosta, sillä kattavampien tietojen pohjalta he pystyvät tekemään hoitotilanteessa harkitumpia päätöksiä, mikä on keskeinen tekijä laadukkaan hoidon tarjoamisessa potilaalle. Lisäksi tietojen selaamisen ja kirjaamisen tapahtuessa heti potilaan vierellä, aikaa säästyy enemmän itse potilaan hoitoon – versus, että aika kuluisi kansliassa päätteen äärellä.

Reaaliaikainen tiedonkulku vähentää myös terveydenhuollon kustannuksia. Kun potilastietoja pystytään selaamaan ja kirjaamaan jo potilashuoneessa, hoitohenkilökunnan aikaa säästyy sekä resurssit pystytään allokoimaan tehokkaammin. Lisäksi, kun potilaan heikentyvä tila havaitaan hyvissä ajoin, interventio voidaan tehdä ennen kuin potilas joudutaan viemään teho-osastolle, mikä on yleisin kustannuksia nostava tekijä.

Reaaliaikainen tieto hyödyntää myös potilaita, sillä se tukee heidän tavoitettaan saada korkealuokkaista hoitoa edullisin kustannuksin. Potilaan kokonaisvaltaiset terveystiedot auttavat lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa minimoimaan tarpeettomat testit ja mittaukset, mikä voi toteutua vain, jos heillä on oikea tieto käsissään oikeaan aikaan.

Kirjoittajana Tiia Kokkomäki ja Medanets Oy:n moniammatillinen tiimi.

LÄHTEET:

[1] Nursing Times 2015: How real-time data can improve patient care

Edellinen artikkeliApotti palkannut runsaasti sote-asiantuntijoita hoitajista lääkäreihin – käyttäjäystävällisyys taustalla
Seuraava artikkeliAitoa valinnanvapautta myös erikoissairaanhoitoon