Sote-maakunnasta vahva järjestäjä

Sote-uudistuksen pääperiaate on, että kunnat eivät enää järjestä sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan niitä järjestäisi tulevaisuudessa vain yksi vahva järjestäjä: sote-maakunta, joita esityksen mukaan tulee olemaan 21+1. Lisäksi Helsinki säilyy omana alueenaan. Muutos tulisi voimaan 1.1.2023 lähtien.

Järjestäjän vastuulla ovat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastuspalvelut. Järjestäjällä on myös vastuu palvelujen yhteensovittamisesta ja palvelukokonaisuuksista.

Uudistuksella palveluja halutaan kehittää niin, että yhdellä yhteydenotolla pääsee oikeaan palveluun, ja päätöksenteko palveluista säilyy lähellä, omassa maakunnassa. Painopisteitä ovat:

  • palvelujen paremman vaikuttavuuden kehittäminen
  • toimivat ja yhteensopivat palvelut
  • yhdenvertaiset palvelut kaikille
  • painotus ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • kustannusten nousun hallinta

Sote-maakunnalla on yksi päätöksenteko, johto ja rahoitus. Rahoitus tulee alussa valtiolta, lisäksi valmistellaan maakunnan verotusoikeuden toteuttamista.

Aikataulu

Uusien lakien voimaantulo on aikataulutettu vuoden 2022 alkuun. Maakuntavaalit olisivat alkuvuonna 2022 ja sote-maakunnille tehtävät siirtyisivät 1.1.2023.

Kuvan lähde: STM.