Sote-maakuntien välinen yhteistyö ja YTA-alueiden ohjaus

Sote-maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi yhteistyöaluetta

  • Yliopistollista sairaalaa ylläpitävät Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, PohjoisSavon ja Varsinais-Suomen sote-maakunnat sekä HUS-maakuntayhtymä kuuluvat eri yhteistyöalueisiin
  • Yhteistyöalueelle laaditaan valtuustokausittain sote-maakuntien yhteistyösopimus
  • Yhteistyösopimuksen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain ohjaavien ministeriöiden ja yhteistyöalueen sote-maakuntien välisissä neuvotteluissa
  • VN voi päättää sote-maakuntia sitovasti yhteistyösopimuksen sisällöstä siltä osin kuin sote-maakunnat eivät pääse siitä yhteisymmärrykseen tai sopimus ei vastaa laissa säädettyä