Sote tarvitsee lisää aikaa

Kriittinen keskustelu ennen yhteiskunnallisia päätöksiä on aivan olennainen osa demokratiaa ja avointa yhteiskuntaa. Sillä on itseisarvo. Menestystä kriittinen keskustelu ei aina takaa, mutta se auttaa havaitsemaan uudistuksiin liittyvät pahimmat virheet.

SDP:n kansanedustajat Kari Rajamäki ja Kristiina Salonen ovat nyt päättäneet haastaa tämän periaatteen. Heidän mielestään Kelan johdon on annettava selvitys heidän antamistaan sote-lausunnoista.

Rajamäen ja Salosen perusteena on se, ettei Kelan lausunto vastaa parlamentaarisen ohjausryhmän eikä poliittisten puolueiden yhteistä näkemystä siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalveluita järjestetään ja tuotetaan Suomessa tulevaisuudessa (Demari 8.10.).

Synti on suuri, koska Kela on eduskunnan alainen laitos. Kavahda Yle !

Ei kai kukaan voi kyseenalaistaa, etteikö Kela kuuluisi sosiaali- ja terveyspolitiikan ykkösasiantuntijoihin. Sillä ei ole ainoastaan oikeutta vaan velvollisuus lausua vapaasti mielipiteensä sote-uudistuksesta. Annetussa lausunnossa lukee aivan selvästi, että kyseessä on johtajien lausunto. Sellaisen esittämiseen heillä ei ole edes muodollisia esteitä. Sote-keskustelulle on vain eduksi, että asiantuntijatyön tulos tulee julki sellaisenaan eikä valtuutetujen sensuroimassa muodossa.

Ilmeisestikin Rajamäkeä ja Salosta rassaa Kelan havainto, että palveluiden saatavuuden kannalta yksityisten tuottajien on oltava sotessa mukana. Siinä ei sinänsä ole mitään uutta. Sama asia on luettavissa THL:n vaikutusarviosta ja tähän lopputulokseen on tullut myös Sitra.

Optimistit uskovat, että näin sotessa voi käydäkin. Tuotantovastuulliset alueet kun voivat käyttää alihankkijoina yksityisiä ja järjestöjä.

Terveyspalvelualan liiton seminaarissa muistutettiin moneen kertaan siitä, mitä tapahtui ensihoidolle. Muistutukselle on vahvat perusteet. Järjestämisvastuun siirtämisen kuntia leveämmille sairaanhoitopiirien harteille tuhosi lähes kokonaan yksityisen sairaankuljetusalan. Samalla kustannukset ovat karanneet puolitoistakertaisiksi, ja karanneet ovat ambulanssitkin. Monessa kunnassa on jouduttu taistelemaan lähiambulanssien puolesta.

Seminaarin paneelikeskustelussa poliitikot arvelivat, että ensihoidosta on otettu opiksi. Sama kehitys ei voisi enää toistua. Tämähän ei pidä paikkansa. Viimeisin esimerkki on Päijät-Häme, jossa sairaankuljetusta ollaan siirtämässä sairaanhoitopiirille ja pelastuslaitokselle ilman kilpailutusta.

Parlamentaarinen ohjausryhmä on tehnyt työnsä piilossa julkiselta keskustelulta, mutta nyt on sen aika. Jo annetuissa lausunnoissa esitystä on arvosteltu monesta näkökulmasta. Lisäksi esiin on noussut perustuslaillisia ongelmia.

Ohjausryhmä tekee suuren virheen, jos se aikoo selvitä tästä vain annettua esitystä viilaamalla. Kaikin puolin järkevämpää olisi ottaa annetut lausunnot tosissaan ja lähteä siitä, että ratkaisut tekee seuraava eduskunta. Niinhän tässä näyttää joka tapauksessa käyvän.

Edellinen artikkeliHelsinki päätti koota sote-palvelunsa suuriin keskuksiin
Seuraava artikkeliMediverkossa nimityksiä