Sote-uudistuksessa ohjaajien ja ohjattavien määrä kääntyy päälaelleen – Professori Harri Jalonen: Ministeriöiltä vaaditaan enemmän koordinaatiota

Sote-uudistuksen ja tulevien hyvinvointialueiden hallinnon rakentaminen ei ole täysin ongelmatonta. Edessä on runsaasti kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten ministeriöt saavat keskinäisen yhteistyönsä toimimaan ja miten valtionhallinnon ja uusien organisaatioiden ohjaus ja yhteistyö saadaan mahdollisimman mutkattomasti järjestettyä.

Sote-uudistuksessa tulosohjaajien ja -ohjattavien määrä kääntyy päälaelleen, kirjoittavat Vaasan yliopiston professorit Harri Jalonen ja Petri Virtanen blogissaan. Ensinnäkin, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, vastuu palveluista on yhä harvemmalla taholla, mutta ohjattavia on enemmän. Reilu 300 kunnasta palvelut siirtyvät 21 toimijan ja Uudenmaan erillisratkaisun vastuulle.

Lisäksi jatkossa hyvinvointialueiden ohjaus olisi täysin uusi vastuutehtävä TEM:lle, oikeusministeriölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Vastuuministeriöt olisivat STM ja VM.

– Sote-uudistus toteutuessaan aiheuttaa ministeriöiden välillä enemmän koordinaatiota sote-asioissa nykyiseen verrattuna, Harri Jalonen sanoo.

Jalosen ja Virtasen mukaan tähän liittyy sekä mahdollisuuksia että uhkia.

Aiemmissa vastaavan kaltaisissa väliportaan ohjauskokeiluissa ministeriörakenteen ongelmat ovat heijastuneet tavoitteiden määrittelyyn ja yhteisen kannan löytäminen on ollut hankalaa. Esimerkiksi TE-keskuksen uudistuksessa aikanaan. Toisaalta ministeriöiden väliseen yhteistyöhön sisältyy potentiaalia esimerkiksi ilmiölähtöiselle ja ennakoivalle hallinnalle.

Sote-johtajilta vaaditaan osaamisen päivittämistä

Miten sitten lähteä rakentamaan mahdollisimman onnistunutta uutta väliportaan hallintoa, joka keskustelee onnistuneesti ministeriöiden kanssa? Jalosen mukaan johtaminen on asian a ja o, kun mietitään, mitä hyötyjä sote-uudistukseen liitetään.

– Viime kädessä sote-uudistus toteutuu näillä tulevilla alueilla, ja kysymys on paljolti siitä, minkälaisen johtajuuden varassa sote-uudistusta toteutetaan.

Se on vielä kysymysmerkki, onko meillä riittävästi osaajia hallitsemaan hyvinvointialueen kaltaisen organisaation johtamista. Jalosen mukaan sote-johtajilta vaaditaan todennäköisesti osaamisen päivittämistä vaatimusten kasvaessa, kun kaikki sote-palvelut kootaan yhden hallintorakenteen alle.

– Asiassa on haasteita, jotka tulevat erilaisen toimintalogiikan pohjalta tapahtuvan toiminnan yhdistämisessä. Kun kysymyksessä on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatiosta, on se iso tehtäväalue niille johtajille, jotka sote-uudistuksesta vastaavat, Jalonen sanoo.

– On plussaa, jos on osaamista niin erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta kuin sosiaalipalveluistakin, mutta uskon kuitenkin, että substanssiosaaminen tapahtuu alemmilla portailla, Jalonen pohtii.

Edellinen artikkeliKT: Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointi toisi lisäkustannuksia 500 miljoonalla vuodessa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Sote-uudistusta kiirehditään ylimääräisillä kokouksilla