Suljetut järjestelmät hidastavat alustaratkaisujen syntymistä – avoimen datan tärkeys terveydenhuollossa

Data on keskeinen resurssi terveydenhuollon alustataloudessa; se on aina arvokkaampaa kuin yksikään järjestelmä tai sovellus. Avoin data on dataa, jota kuka tahansa, jolla on siihen valtuudet, voi vapaasti käyttää, käyttää uudelleen ja levittää sitä.  Avoin data ei kuitenkaan tarkoita avointa pääsyä, vaan alustat tarjoavat pääsyn tietoihin organisaation toimintatapojen mukaisesti. Avoin data on avainasemassa pitkän aikavälin luotettavien järjestelmien luomisella, jotka tarjoavat tukea terveydenhuollon toimijoille.

Mikä tahansa terveydenhuollossa käytetty suljettu järjestelmä hidastaa alustaratkaisujen syntymistä.

Terveysalan toimijat ovat menneisyydessä kehittäneet tietojärjestelmiä hyvin pitkälti omiin tarpeisiinsa, jonka vuoksi rajapintoja on määrällisesti erittäin paljon, eivätkä ne ole yhteensopivia muiden tietojärjestelmien kanssa. Vaikka esimerkiksi sairaala onnistuisi löytämään yhden toimittajan, jolta ostaa yksi ”all-purpose”-järjestelmä, tämä kattaa tarpeet vain juuri tällä hetkellä. Digitalisaation edetessä ja ajan myötä sairaalalle kehittyy jatkuvasti uusia tarpeita, jotka eivät kuulu valitun järjestelmän piiriin, ja näin ollen sairaala joutuu ottamaan käyttöön uusia sovelluksia sen rinnalle – sovelluksia, joiden rajapinnat eivät kuitenkaan käytä samaa muotoa kuin alkuperäinen järjestelmä.

Rajapintojen avoimuuden avulla mahdollistetaan toisiaan tukevien tietojen ja palveluiden käyttö. Yhteensopimattomuus ei kuitenkaan ole pelkästään eri yritysten välinen haaste ja sen ratkaiseminen tulee vaatimaan kansallisia päätöksiä yhtenäisistä standardeista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) onkin jo lähtenyt edistämään avointa saatavuutta esimerkiksi käyttötapaus- ja palvelukuvausten osalta osana tulevaa sote-uudistusta.

Avoimen datan hyödyntämisen ja alustaekosysteemin luomisen kannalta on pakollista, että eri toimijoiden väliset rajapinnat ovat avoinna ja yhteensopivia.

Avoimet data-alustat mahdollistavat sovellusten ”multivendor”-ekosysteemin luomisen, koska ne tarjoavat avoimen pääsyn dataan riippumatta sen tallentamasta sovelluksesta. Erilaiset sovellukset ja moduulit toimivat yhdessä ja mahdollistavat suurten monimutkaisten järjestelmien rakentamisen.

Alustat poistavat tietojen saatavuuden, käytön ja jaettavuuden esteet.

Avoin data alustalla mahdollistaa pääsyn potilaan tietoon oikea-aikaisesti ja oikeassa kliinisessä kontekstissa – se mahdollistaa kokonaisvaltaisemman näkymän potilaasta. Kun avoimen datan avulla voidaan yhdistää enemmän dataa toisiinsa, se tarjoaa paremman näkyvyyden esimerkiksi työnkuluista ja etähoidosta. Tämä johtaa väistämättä tehokkaampaan ja parempaan päätöksentekoon ja sitä kautta parempiin lopputuloksiin potilaalle.

Alustojen käyttöönotto terveydenhuollossa ei tarkoita sitä, että kaikki nykyiset IT-järjestelmät olisi korvattava kerralla, vaan alusta-ajattelu kannustaa rakentamaan nykyisten järjestelmien kylkeen uusia sovelluksia alustaa hyödyntäen. Nykyiset järjestelmät voivat jatkaa toimintaansa, kun taas uusia sovelluksia lähdetään rakentamaan nimenomaisen organisaation ja sen omien tarpeiden mukaan. Ajan kuluessa alustan päällä toimivat sovellukset voivat kuitenkin korvata perinteisiä, suljettuja monoliittijärjestelmiä – yleensä konkreettinen uudistaminen tulee kuitenkin aloittaa tietystä pienestä kokonaisuudesta ja edetä siitä priorisoidusti eteenpäin.

Esimerkiksi lääketieteellisen sekä hyvinvoinnillisen tiedon yhdistämisellä voidaan luoda selkeää arvoa sekä ennalta ehkäisevään, että ennustavaan toimintaan.

Avoimen datan alustat mahdollistavat terveydenhuollon toimijoille uudenlaisen tavan tehdä yhteistyötä eri sovellusten tarjoajien kanssa ja luoda uusia ratkaisuja. Tämä edistää kilpailua, jonka tuloksena taas kehitetään entistä parempia tuotteita ja palveluita. Avoimesti liikkuvan datan avulla voidaan tuottaa huomattavasti yksilöllisempää terveydenhuoltoa, kun uudet etämittaus- ja muut hyvinvointilaitteet voivat yhdistyä potilaan muuhun terveystietoon.

Pitkällä aikavälillä avoimilla alustapohjaisilla ratkaisuilla voidaan tuottaa laadullisesti parempaa ja kustannusvaikuttavampaa terveydenhuoltoa. Alustat voivat toimia avoimina ekosysteemeinä, tiedon teknisenä yhdistäjänä ja tiedon laajemman hyödyntämisen mahdollistajana.

Avoin alusta on aina toimittaja- ja teknologiariippumaton ja se käyttää yhteisiä, jaettuja tietomalleja.

No mikä sitten on yhteinen ja jaettu tietomalli? Mitä se mahdollistaisi esimerkiksi sairaanhoitopiiritasolla?  Pysy kuulolla, lokakuun blogissa asiaa mm. openEHR tietomalleista terveydenhuollossa.

Kirjoittaja Jonna Asikainen toimii liiketoiminnan kehitysjohtajana PatientSky Suomen ja Baltian toiminnoissa ja suhtautuu intohimoisesti ehealthin tarjoamiin mahdollisuuksiin esimerkiksi terveydenhuollon asiakaskokemuksen, tiedon liikkuvuuden, kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. PatientSky kehittää innovatiivisia ja tehokkaita digitaalisia ehealth-, alusta-, ja SaaS -ratkaisuja hyvinvointi- ja terveysalojen ammattilaisille, palvelutuottajille ja kumppaneille.

Edellinen artikkeliAvi antoi huomautuksen Tampereen kotihoidolle palveluntuottajavaihdoksen jälkeen ilmenneistä epäkohdista
Seuraava artikkeliKatse tukipalvelujen tulevaisuuteen