Koti Tagit Aluehallintovirasto

Tagi: aluehallintovirasto

Avilta huomautus Rovaniemelle perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista

Lapin aluehallintovirasto on 28. marraskuuta antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista. Päätös liittyy aluehallintovirastoon huhtikuussa tulleeseen epäkohtailmoitukseen, jonka mukaan Rovaniemen terveysasemilla ei huhtikuussa ollut...

KT kantaa huolta avien resursseista potilasturvallisuuslain valvonnassa, pitkittäisi myös lain voimassaoloaikaa

Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT pitää hallituksen antamaa esitystä potilasturvallisuuslaista välttämättömänä. KT on kuitenkin huolissaan, miten aluehallintovirastojen resurssit riittävät valvomaan lain toteutumista. Hallituksen esittämässä laissa määritellään...

Aluehallintovirasto ruuhkautui hoitajien ilmoituksista – ”Ei edistä potilasturvallisuutta”

Aluehallintovirastojen kirjaamoihin on kahden viikon aikana shaapunut yli 3100 terveydenhuoltoon liittyvää yhteydenottoa Tehyn aloittaman kampanjan seurauksena. Kampanja on ruuhkauttanut aluehallintovirastojen toiminnan ja hidastaa terveydenhuollon normaalia...

Pohjois-Suomen avin ohjauskirje: Sosiaalihuollon varauduttava poikkeustilanteisiin

Sosiaalihuollon asumisyksiköiden on laadittava valmiussuunnitelma korostaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille sosiaalihuollon asumisyksiköille lähettämässään ohjauskirjeessä. Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden on valvottava, että sosiaalihuollon asumisyksiköillä...

AVIn määräys lopettaa anestesiaa vaativat leikkaukset Iisalmen sairaalassa – ”Suurin vaikutus suun terveydenhoitoon”

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Ylä-Savon Sote-kuntayhtymälle määräyksen lopettaa anestesiologista erityisosaamista vaativan leikkaustoiminnan vuoden loppuun mennessä. Päätöksellä varmistetaan potilasturvallisuutta. Päätös liittyy terveydenhuoltolakiin, jonka mukaan anestesiologista erityisosaamista...

Avilta valvontapäätös Siun soten lääkärivajauksesta ja puutteista hoitoonpääsyssä

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 27.9.2021 Siun sotelle perusterveydenhuoltoa koskevan valvontapäätöksen. Avin mukaan kuntayhtymässä on lääkärityövoiman vajausta ja haasteita saada palkattua ammattitaitoista henkilökuntaa kaikkiin toimipisteisiin. Myös...

Koronaepidemia aiheutti valtavan työmäärän aveissa ja ruuhkautti sote-valvonnan

Koronavirusepidemia aiheutti aluehallintovirastojen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle valtavan työmäärän ja ruuhkautti terveydenhuollon ohjaus- ja valvonta-asioiden käsittelyn. Kantelut saatiin käsiteltyä kuitenkin tavoiteaikataulussa. Aluehallintovirastojen yhteistyö tiivistyi...

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle huomautus akuuttiklinikan toiminnasta – opiskelijat päivystäneet ilman riittävää...

Aluehallintovirasto on 26.6.2020 antanut huomautuksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille (LPSHP) ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle siitä, että lääketieteen opiskelijat ovat työskennelleet päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta....

Valtioneuvosto nimitti AVI-johtajat

Valtioneuvosto nimitti 12. joulukuuta aluehallintovirastojen ylijohtajat torstaina 12. joulukuuta viisivuotisiin määräaikaisiin virkoihin. Virkojen työsuhde alkaa vuodenvaihteesta. Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, joista vain yhden viraston johtaja...

Sote-valvonta työllistänyt aveja alkuvuonna – kasvua sosiaalihuollossa 40%, terveydenhuollossa 20%

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoille tuli alkuvuodesta vireille yhteensä 378 sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiaa. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi sosiaalihuollossa 40 prosenttia ja terveydenhuollossa 20 prosenttia....

Valvira ja Avit järjestävät tänä syksynä vanhustenhuoltoa ohjaavia tilaisuuksia

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät nyt syksyllä vanhustenhuoltoa ohjaavia tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Vanhusten kotiin annettavien palvelujen valvonta on yksi kuluvan vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen...

Avilta 200 000 euron uhkasakko Attendon hoivakodille – yritys maksoi viime vuonna kaupungille 100...

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 200 000 euron uhkasakon viime viikolla saanut Kangasalla toimiva Attendo Oy joutui viime vuonna maksamaan yli 100 000 euroa hoitajamitoituksen laiminlyönneistä, Kangasalan...

Avilta Siun sotelle kehoitus huolehtia riittävästä henkilöstömitoituksesta potilasturvallisuuden takaamiseksi

It-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Siun sotea huolehtimaan suunnitelmallisista ja riittävän joustavista rekrytointikäytännöistä sekä huolehtimaan siitä, että terveydenhuollon palveluihin on osoitettu riittävästi voimavaroja. Käytettävissä tulee olla...

Valvira ja avit julkaisevat lähiaikoina uudet toimintaohjeet hoitajamitoituksiin liittyen

Valvira ja aluehallintovirastot julkaisevat lähiaikoina uudet virkamiehille suunnatut työvälineet hoitajamitoituksien arviointiin liittyen. Työvälineissä toimintakykymittaritietoa luokitellaan niin, että se antaa suuntaviivat sille, mikä yksikön hoitajamitoituksen tulisi...

Avilta Essotelle kehotus huolehtia hoitotakuun toteutumisesta kipuvastaanotolla

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.4.2019 antanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kipuvastaanoton hoitoon pääsyä koskevan valvontapäätöksen, jossa aluehallintovirasto kehottaa Essotea huolehtimaan siitä, että hoitoonpääsy...

Avi, Valvira ja ELY odottavat maakuntauudistuksen toista vaihetta – ”maku 2” jumittaa päälakien takana

Maakuntauudistuksen lainsäädäntövaiheen toinen lakikokonaisuus odottaa hallintovaliokunnassa maakunta- ja sote-uudistuksen päälakipaketin kohtaloa. Niin sanottua maku 2:sta ei päästä käsittelemään ennen kuin soten päälait on käsitelty. Jos...

Työryhmä ehdottaa pelastustoimelle viittä alueellista ympärivuorokautista tilannekeskusta

Pelastustoiminnan johtamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että viiteen maakuntaan perustetaan ympärivuorokautisesti toimiva pelastustoimen tilannekeskus. Tilannekeskukset toimisivat verkostona ja niistä yksi, Uusimaa, kokoaisi alueellisista tilannekuvista valtakunnallisen...

Pohjois-Suomessa ennätyksellisen paljon terveydenhuollon kanteluita ja valvonta-asioita

Vuonna 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tuli vireille ennätyksellinen määrä kanteluita ja valvonta-asioita. Vireille tuli 240 uutta terveydenhuollon kantelua ja 81 terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa. Viraston mukaan...