Koti Tagit Asetus

Tagi: asetus

Tiedot takautuvista palkkaharmonisaatiokustannuksista on toimitettava 30. kesäkuuta mennessä

Valtioneuvosto antoi 29. joulukuuta asetukset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta. Asetuksissa säädetään esimerkiksi siitä, miten kuntien tilinpäätöksiin sisältyvät takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset otetaan huomioon, kun...

Kansallinen laaturekisteritoiminta kehittyy asetuksen myötä – rekisterien valinnassa huomioitava niiden väliset kytkökset ja resurssit

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksessa ehdotetaan kymmentä laaturekisteriä säädettäväksi THL:n rekisteripidolliselle vastuulle. Kokonaisuuteen on valittu aivoverenkiertohäiriö-, diabetes-, HIV,- munuais-, psykoosi-, selkä-, suun ja hampaiden sairauksien,...

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta selkeytetään

Psykoterapeutin työskentely nimikesuojattuna ammattihenkilönä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää nimikkeenkäyttöoikeutta. Ammattinimikkeen käyttöoikeutta täsmennettiin valtioneuvoston asetusmuutoksella 5. heinäkuuta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua asetusta täsmennetään siten, että vaadittava työkokemus...

Asetus kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä lausunnolle

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Asetusluonnoksesta on järjestetty kuulemiskierros 4.4.–8.5.2017. Tämän jälkeen luonnosta on jatkovalmisteltu. Asetusluonnoksesta...

Valtioneuvosto: Eurooppalainen yhteistyö terveysteknologioiden arvioinnissa perusteltua

EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen uudeksi asetukseksi terveysteknologian arvioinnista. Asetusehdotuksen käsittely on alkanut jäsenmaissa ja EU:n toimielimissä, minkä vuoksi valtioneuvosto tiedotti uudesta asetusehdotuksesta eduskuntaa...